सूर्यासंबधीची माहिती

सूर्यासंबधीची माहिती

  • सूर्याचे पृथ्वीपासून अंतर 14,95,00,000 किलोमीटर
  • सूर्याची किरणे पृथ्वीवर येण्यास लागणारा वेळ 8 मिनिटे
  • सूर्याचा व्यास 13,91,980 कि.मी. पृथ्वीच्या व्यासाच्या 108 पट
  • सूर्याची गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वीच्या 28 पट जास्त आहे.
  • सूर्याला परिवलनास लागणारा कालावधी 26.8 दिवस
  • सूर्याच्या बाह्य कक्षेतील तापमान 60000 से.
  • सूर्याच्या आंतरभागातील तापमान 30,0000 से. पेक्षाही अधिक
  • सूर्यकुलातील एकूण ग्रह आठ
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World