Police Bharti Question Set 26

Police Bharti Question Set 26

1. महाराष्ट्र-मुंबई तर गुजरात-?

 1.  अहमदाबाद
 2.  वडोदरा
 3.  गांधीनगर
 4.  सुरत

उत्तर : अहमदाबाद


2. फुटबॉल विश्वचषक 2014 कोणत्या देशात झाली?

 1.  दुबई
 2.  मेक्सीको
 3.  अमेरिका
 4.  ब्राझील

उत्तर :ब्राझील


 3. ‘क’ जीवनसत्वाच्या कमतरतेमुळे कोणता आजार होतो?

 1.  बेरीबेरी
 2.  रातांधेपणा
 3.  पेलाग्रा
 4.  स्कर्व्हि

उत्तर :स्कर्व्हि


 4. महाराष्ट्राचे NSG चे धर्तीवर स्थापन झालेले सुरक्षा दल कोणते?

 1.  SRPF
 2.  IRB
 3.  ATS
 4.  FORCE ONE

उत्तर :FORCE ONE


 5. ‘फेसबुक’ या वेबसाईटचे जनक कोण?

 1.  बिल गेट्स
 2.  मार्क झुकेबर्ग
 3.  लॅरी पेज
 4.  सर्जी ब्रीन

उत्तर :मार्क झुकेबर्ग


 6. पृथ्वी, अग्नी, त्रिशूल, नाग ही नावे कशाशी संबंधीत आहे?

 1.  रणगाडा
 2.  तोफ
 3.  क्षेपणास्त्र
 4.  रायफल

उत्तर :क्षेपणास्त्र


 7. संगणक प्रणालीत RAM (रॅम) चे पूर्ण रूप काय?

 1.  रॅन्डम अॅक्सेस मेमरी
 2.  रिड अॅक्सेस मेमरी
 3.  रिअल अॅक्सेस मेमरी
 4.  रिड ओन्ली मेमरी

उत्तर :रॅन्डम अॅक्सेस मेमरी


 8. AIR,BJS,CKT,DLU,—–?

 1.  EMU
 2.  FMV
 3.  EMT
 4.  EMV

उत्तर :EMV


 9. विसंगत घटक ओळखा?

 1.  EWC
 2.  FTH
 3.  BXD
 4.  DVF

उत्तर :EWC


 10. विसंगत घटक ओळखा?

 1.  कृष्णा
 2.  कावेरी
 3.  गोदावरी
 4.  तापी

उत्तर :तापी


 11. zxp_xz-xppxzzx_px

 1.  zpzp
 2.  pzpx
 3.  pzpz
 4.  pzzp

उत्तर :pzpz


 12. कॅप्टन व सैनिकांचा 1200 जणांचा गट गाडीने प्रवास करीत आहे. प्रत्येक 15 सैनिकांच्या मागे एक कॅप्टन असतो, तर त्या गटात —– कॅप्टन आहेत?

 1.  85
 2.  80
 3.  75
 4.  70

उत्तर :75


 13. ETHC:6-19-9-2::TSFD:?

 1.  21-18-9-3
 2.  20-18-8-02
 3.  19-19-8-4
 4.  21-18-7-3

उत्तर :21-18-7-3


 14. 32,33,37,46,62, ——?

 1.  82
 2.  85
 3.  87
 4.  88

उत्तर :87


 15. एका सांकेतिक भाषेत 573 चा अर्थ bring cold water असा होतो 342 चा अर्थ water is good असा होतो व bright good boy is bight साठी खालीलपैकी कोणते संकेत येतील?

 1.  671
 2.  574
 3.  641
 4.  673

उत्तर :641


 16. A T E N I H ?

W C Q G K K ?

 1.  E/M
 2.  M/E
 3.  N/F
 4.  L/E

उत्तर :M/E


 17. रमेश दक्षिणेकडे गेला, नंतर डावीकडे वळला, परत डावीकडे वळला आणि नंतर उजवीकडे वळला तर रमेश कोणत्या दिशेने जात आहे?

 1.  उत्तर
 2.  दक्षिण
 3.  पूर्व
 4.  पश्चिम

उत्तर :पूर्व


 18. काही मुली ओळीत आहेत एका टोकाहून यास्मीन सातवी आहे तर दुसर्‍या टोकाकडून अकरावी आहे. त्या ओळीत किती मुली आहेत?

 1.  11
 2.  16
 3.  17
 4.  18

उत्तर :17


 19. 960:484::1196:?

 1.  489
 2.  588
 3.  750
 4.  602

उत्तर :602


 20. 20(90)25

 26(100)24

 57(?)13

 1.  140
 2.  141
 3.  143
 4.  144

उत्तर : 140

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.