Police Bharti Question Set 17

Police Bharti Question Set 17

1. —– हे महाराष्ट्रातील सर्वाधिक तापमान असलेले ठिकाण होय.

 1.  नागपूर
 2.  अमरावती
 3.  यवतमाळ
 4.  चंद्रपूर

उत्तर : नागपूर


 2. मेळघाट व पयनघाट हे दोन स्वाभाविक विभाग खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यात आहेत?

 1.  चंद्रपूर
 2.  गडचिरोली
 3.  नागपूर
 4.  अमरावती

उत्तर :अमरावती


 3. पोलिओ मुळे शरीराच्या कोणत्या भागावर प्राधान्याचे परिणाम होतो?

 1.  हाडे
 2.  त्वचा
 3.  स्नायु
 4.  मज्जासंस्था

उत्तर :मज्जासंस्था


 4. संगणकामध्ये फ्लॉपी डिस्क म्हणजे —– होय.

 1.  माहिती एकत्र करणारी यंत्रणा
 2.  केंद्रीय मेमरी
 3.  एक सॉफ्टवेअर
 4.  माहिती साठविण्याचे एक साधन

उत्तर :माहिती साठविण्याचे एक साधन


 5. खालीलपैकी कोणती गुणसूत्रे पुरुषांमध्ये आढळतात?

 1.  XX
 2.  XXX
 3.  XY
 4.  XYX

उत्तर :XY


 6. सूर्यमालेतील कोणत्या ग्रहाचे वस्तुमान सर्वाधिक आहे?

 1.  पृथ्वी
 2.  नेपच्यून
 3.  गुरु
 4.  बुध

उत्तर :गुरु


 7. लसीकरणाने पुढीलपैकी कोणता विकार नियंत्रित करता येत नाही?

 1.  देवी
 2.  मधुमेह
 3.  पोलिओ
 4.  डांग्या खोकला

उत्तर :मधुमेह


 8. ‘अमृत’ या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता?

 1.  विष
 2.  मध
 3.  दूध
 4.  औषध

उत्तर :विष


 9. ‘आकाश’ या शब्दास समानार्थी असलेल्या शब्द निवडा.

 1.  आरसा
 2.  औदुंबर
 3.  अंबर
 4.  मंदाकिनी

उत्तर :अंबर


 10. उंदीर या नामाचे अनेक वचन कोणते?

 1.  उंदरे
 2.  उंदरांना
 3.  उंदीरं
 4.  अनेक वचन होत नाही

उत्तर :अनेक वचन होत नाही


 11. ‘विजय निबंध लिहितो’ या वाक्यातील प्रयोग ओळखा.

 1.  कर्तरी
 2.  कर्मणी
 3.  भावे
 4.  कर्मकर्तरी

उत्तर :कर्मणी


 12. खालील वाक्यातील काळ ओळखा.

‘रामा पुस्तक वाचतो’

 1.  वर्तमान काळ
 2.  भूतकाळ
 3.  भविष्यकाळ
 4.  रितीवर्तमान काळ

उत्तर :वर्तमान काळ


 13. वाक्याचा प्रकार ओळखा.

‘सर्वांनी शांत बसा’

 1.  संकेतार्थी
 2.  विध्यर्थी
 3.  संयुक्त
 4.  आज्ञार्थी

उत्तर :आज्ञार्थी


 14. वाक्याचा प्रकार सांगा. अबब! केवढा हा उंचच उंच कडा.

 1.  विधानार्थी
 2.  प्रश्नार्थी
 3.  उद्गारार्थी
 4.  होकारार्थी

उत्तर :उद्गारार्थी


 15. ‘जहाल’ या शब्दाचा विरूद्ध अर्थाचा शब्द कोणता?

 1.  मवाळ
 2.  शेळपट
 3.  भित्रा
 4.  नरम

उत्तर :मवाळ


 16. ‘मी शाळेत जाणार नाही कारण मला ताप आला आहे.’ हे कोणत्या प्रकारचे वाक्य आहे?

 1.  साधे
 2.  संयुक्त
 3.  मिश्र
 4.  पुरुषत्व

उत्तर :मिश्र


 17. खालीलपैकी भाववाचक नाम ओळखा.

 1.  पाटील
 2.  सोमवार
 3.  श्रीमंत
 4.  पुरुषत्व

उत्तर :पुरुषत्व


 18. खालील शब्दातील ‘भोजन’ या शब्दाचा अर्थ ओळखा.

 1.  उपहार
 2.  बिहार
 3.  परिहार
 4.  आहार

उत्तर :आहार


 19. खालील शब्दातील ‘सिंह’ या अर्थाचा शब्द कोणता आहे?

 1.  पुढारी
 2.  लोकसत्ता
 3.  केसरी
 4.  सकाळ

उत्तर :केसरी


 20. खाली दिलेल्या वाक्यप्रचाराचा काय अर्थ होतो?

‘जिभेला हाड नसणे’

 1.  भीती वाटणे
 2.  प्रशंसा करणे
 3.  संतापणे
 4.  वाटेल ते बोलणे 

उत्तर :वाटेल ते बोलणे

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.