Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2020

Police Bharti Question Set 17

Police Bharti Question Set 17

1. —– हे महाराष्ट्रातील सर्वाधिक तापमान असलेले ठिकाण होय.

 1.  नागपूर
 2.  अमरावती
 3.  यवतमाळ
 4.  चंद्रपूर

उत्तर : नागपूर


 2. मेळघाट व पयनघाट हे दोन स्वाभाविक विभाग खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यात आहेत?

 1.  चंद्रपूर
 2.  गडचिरोली
 3.  नागपूर
 4.  अमरावती

उत्तर :अमरावती


 3. पोलिओ मुळे शरीराच्या कोणत्या भागावर प्राधान्याचे परिणाम होतो?

 1.  हाडे
 2.  त्वचा
 3.  स्नायु
 4.  मज्जासंस्था

उत्तर :मज्जासंस्था


 4. संगणकामध्ये फ्लॉपी डिस्क म्हणजे —– होय.

 1.  माहिती एकत्र करणारी यंत्रणा
 2.  केंद्रीय मेमरी
 3.  एक सॉफ्टवेअर
 4.  माहिती साठविण्याचे एक साधन

उत्तर :माहिती साठविण्याचे एक साधन


 5. खालीलपैकी कोणती गुणसूत्रे पुरुषांमध्ये आढळतात?

 1.  XX
 2.  XXX
 3.  XY
 4.  XYX

उत्तर :XY


 6. सूर्यमालेतील कोणत्या ग्रहाचे वस्तुमान सर्वाधिक आहे?

 1.  पृथ्वी
 2.  नेपच्यून
 3.  गुरु
 4.  बुध

उत्तर :गुरु


 7. लसीकरणाने पुढीलपैकी कोणता विकार नियंत्रित करता येत नाही?

 1.  देवी
 2.  मधुमेह
 3.  पोलिओ
 4.  डांग्या खोकला

उत्तर :मधुमेह


 8. ‘अमृत’ या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता?

 1.  विष
 2.  मध
 3.  दूध
 4.  औषध

उत्तर :विष


 9. ‘आकाश’ या शब्दास समानार्थी असलेल्या शब्द निवडा.

 1.  आरसा
 2.  औदुंबर
 3.  अंबर
 4.  मंदाकिनी

उत्तर :अंबर


 10. उंदीर या नामाचे अनेक वचन कोणते?

 1.  उंदरे
 2.  उंदरांना
 3.  उंदीरं
 4.  अनेक वचन होत नाही

उत्तर :अनेक वचन होत नाही


 11. ‘विजय निबंध लिहितो’ या वाक्यातील प्रयोग ओळखा.

 1.  कर्तरी
 2.  कर्मणी
 3.  भावे
 4.  कर्मकर्तरी

उत्तर :कर्मणी


 12. खालील वाक्यातील काळ ओळखा.

‘रामा पुस्तक वाचतो’

 1.  वर्तमान काळ
 2.  भूतकाळ
 3.  भविष्यकाळ
 4.  रितीवर्तमान काळ

उत्तर :वर्तमान काळ


 13. वाक्याचा प्रकार ओळखा.

‘सर्वांनी शांत बसा’

 1.  संकेतार्थी
 2.  विध्यर्थी
 3.  संयुक्त
 4.  आज्ञार्थी

उत्तर :आज्ञार्थी


 14. वाक्याचा प्रकार सांगा. अबब! केवढा हा उंचच उंच कडा.

 1.  विधानार्थी
 2.  प्रश्नार्थी
 3.  उद्गारार्थी
 4.  होकारार्थी

उत्तर :उद्गारार्थी


 15. ‘जहाल’ या शब्दाचा विरूद्ध अर्थाचा शब्द कोणता?

 1.  मवाळ
 2.  शेळपट
 3.  भित्रा
 4.  नरम

उत्तर :मवाळ


 16. ‘मी शाळेत जाणार नाही कारण मला ताप आला आहे.’ हे कोणत्या प्रकारचे वाक्य आहे?

 1.  साधे
 2.  संयुक्त
 3.  मिश्र
 4.  पुरुषत्व

उत्तर :मिश्र


 17. खालीलपैकी भाववाचक नाम ओळखा.

 1.  पाटील
 2.  सोमवार
 3.  श्रीमंत
 4.  पुरुषत्व

उत्तर :पुरुषत्व


 18. खालील शब्दातील ‘भोजन’ या शब्दाचा अर्थ ओळखा.

 1.  उपहार
 2.  बिहार
 3.  परिहार
 4.  आहार

उत्तर :आहार


 19. खालील शब्दातील ‘सिंह’ या अर्थाचा शब्द कोणता आहे?

 1.  पुढारी
 2.  लोकसत्ता
 3.  केसरी
 4.  सकाळ

उत्तर :केसरी


 20. खाली दिलेल्या वाक्यप्रचाराचा काय अर्थ होतो?

‘जिभेला हाड नसणे’

 1.  भीती वाटणे
 2.  प्रशंसा करणे
 3.  संतापणे
 4.  वाटेल ते बोलणे 

उत्तर :वाटेल ते बोलणे

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World