महराष्ट्राची प्रशासकीय रचना

महराष्ट्राची प्रशासकीय रचना

 • राज्याचे विधीमंडळ – व्दिगृही (विधानसभा व विधान परिषद)

 • विधान सभेची सभासद संख्या – 288+1

 • विधान परिषदेची सभासद संख्या – 78

 • एकूण जिल्हे – 36

 • उपविभाग – 182

 • एकूण तालुके – 355

 • एकूण महसुली गावे – 43,137

 • जिल्हा परिषदा – 34

 • पंचायत समित्या – 351

 • ग्रामपंचायती – 27,873

 • नगरपालिका – 226

 • महानगरपालिका – 26

 • कटकमंडळे – 7
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.