महानगरपालिका बद्दल संपूर्ण माहिती

महानगरपालिका बद्दल संपूर्ण माहिती

 • 3 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरी भागात महानगरपालिका अस्तित्वात येऊ शकते.
 • महानगरपालिकेच्या निवडणुका दर पाच वर्षानी होतात.
 • महानगरपालिकेच्या निवडून आलेल्या सदस्यापैकी एक महापौर तर एक उपमहापौर निवडला जातो.
 • महापौराचा कालावधी 2.5 वर्षाचा असतो.
 • महानगर पालिकेतील निवडून आलेल्या सदस्यांना ‘नगरसेवक’ म्हणतात.
 • महापौरास शहरातील प्रथम नागरिक असे संबोधतात.
 • महानगरपालिकेचा प्रशासकीय प्रमुख महानगरपालिका आयुक्त असतो.
 • आयुक्त हा भारतीय प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ सनदी अधिकारी असतो.
 • महानगरपालिका आयुक्ताची नेमणूक राज्यसरकार तीन वर्षासाठी करते.
 • महानगरपालिकेचे अंदाजपत्रक महानगरपालिका आयुक्त तयार करतो.
 • महानगरपालिकेच्या बैठकांना हजर राहण्याचा अधिकार आयुक्तांना असतो.
 • सध्या महाराष्ट्रात 26 महानगरपालिका आहेत.
 • पिंपरी चिंचवड ही महानगरपालिका देशातीलच नव्हे तर संपूर्ण आशिया खंडातील श्रीमंत महानगरपालिका गणली जाते.
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.