जोडशब्द भाग 4 बद्दल माहिती

जोडशब्द भाग 4 बद्दल माहिती

 • रडत राऊत – राजा महाराजा
 • रूपरंग – रामराज्य
 • रागरंग – लळाबिळा
 • लग्नकार्य – लाडीगोडी   
 • लालनपालन – लुटूपुटू
 • वज्राघात – वनभोजन
 • वरदक्षिणा – वाकडातिकडा
 • वाटाघाटी – वास्तुशास्त्र
 • वेणीफणी – व्रतवैकल्प
 • शेतभात – शेजारीपाजारी
 • संगतसोबत – सागेसोयरे
 • साधेभोळे – सोनेनाणे
 • सोयराधायरा – सट्टाबट्टा
 • सटफटर – सणवार
 • समजूनउमजून – समयसूचकता
 • समोरासमोर – सरमिसळ
 • साफसफाई – सोक्षमोक्ष
 • हालहवाल – हवापाणी
 • हमरीतुमरी – होमहवन
 • हशीखुशी – हातोपाती
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.