जोडशब्द भाग 3 बद्दल माहिती

जोडशब्द भाग 3 बद्दल माहिती

 • धागादोरा – नफातोटा
 • नटखट – नटूनथटून
 • न्यायनिवाडा – नदीनाला
 • पालापाचोळा – पोरेसोरे
 • पटापट – पतितपावन
 • पायघडी – पायपीट
 • पानसुपारी – पायगुण
 • पोलखोल – फटफजिती
 • फाटाफूट – फिरवाफिरव
 • फौजफाटा – बरावाईट
 • बागबगीचा – बचबचपुरी
 • बंदोबस्त – बाईलबुदध्या
 • बाडबिछाना – बारीकसारिक
 • बाळगोपाळ – बोलबाला
 • भाजीभाकर – भाजीपाला
 • भांडीकुंडी – मंत्रतंत्र
 • मनसुबा – मराठमोळा
 • मागमूस – मानपान
 • मायबोली – मालमसाला
 • मृगजळ – मारझोड
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.