जोडशब्द भाग 2 बद्दल माहिती

जोडशब्द भाग 2 बद्दल माहिती

 • चेष्टा मस्करी – जाडाभरडा
 • जवळपास – जुनापुराणा
 • झाडलोट – झाडीझुडी
 • टंगळमंगळ – ठावठिकाणा
 • ठीकठाक – ढकलाढकली
 • ढवळाढवळ – तडकाफडकी
 • तरतरीत – ताळमेळ
 • तोळामासा – तळतळाट
 • थाटमाट – थांगपत्ता
 • थयथयाट – थोडा थोडका
 • थातुरमातुर – थीर थावर
 • थोपाथोपी – थोडा बहुत
 • दंडफुगडी – दगाफटका
 • द्यामाया – देवघेव
 • दाणागोटा – दिवाबत्ती
 • दमदिलासा – दलबदलू
 • दस्तावेज – दळणवळण
 • दळणकांडण – धाकधूक
 • धनधान्य – धडधाकट
 • धडपड – धांगडधिंगा
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.