जोडशब्द भाग 2 बद्दल माहिती

जोडशब्द भाग 2 बद्दल माहिती

 • चेष्टा मस्करी जाडाभरडा
 • जवळपास जुनापुराणा
 • झाडलोट झाडीझुडी
 • टंगळमंगळ ठावठिकाणा
 • ठीकठाक ढकलाढकली
 • ढवळाढवळ तडकाफडकी
 • तरतरीत ताळमेळ
 • तोळामासा तळतळाट
 • थाटमाट थांगपत्ता
 • थयथयाट थोडा थोडका
 • थातुरमातुर थीर थावर
 • थोपाथोपी थोडा बहुत
 • दंडफुगडी दगाफटका
 • द्यामाया देवघेव
 • दाणागोटा दिवाबत्ती
 • दमदिलासा दलबदलू
 • दस्तावेज दळणवळण
 • दळणकांडण धाकधूक
 • धनधान्य धडधाकट
 • धडपड धांगडधिंगा
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World