Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2020

जगातील प्रमुख सरोवरे

 

जगातील प्रमुख सरोवरे

सरोवराचे नाव पाण्याचे स्वरूप स्थान क्षेत्रफळ (चौ.कि.मी.)
कॉस्पिअन समुद्र खारे पाणी रशिया-इराण 3,71,000
सुपिरीअर लेक गोडे पाणी अमेरिका-कॅनडा 82,100
व्हिक्टोरिया लेक गोडे पाणी केनिया, युगांडा, टांझानिया 70,000
अरल सागर खारे पाणी कझाकस्थान, उझ्बेकिस्थान 68,600
ह्युरॉन गोडे पाणी अमेरिका – कॅनडा 60,000
मिशिगन गोडे पाणी अमेरिका 58,000
टांगानिका गोडे पाणी टांझानिया-झाईरे 33,000
बैकल गोडे पाणी रशिया 32,000
ग्रेट बियर गोडे पाणी कॅनडा 31,000
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World