देशातील सर्वोच्च पदावरील व्यक्तींचे वेतन

देशातील सर्वोच्च पदावरील व्यक्तींच्या वेतनात नव्याने झालेले बदल

देशातील सर्वोच्च पदावरील व्यक्तींच्या वेतनात नव्याने झालेले बदल

Must Read (नक्की वाचा):

घटनेतील महत्वाची कलमे

क्र व्यक्तीचे नाव नवीन वेतन
1. राष्ट्रपती 1,50,000
2. उपराष्ट्रपती 1,25,000
3. राज्यपाल 1,10,000
4. नायब राज्यपाल 80,000
5. मुख्य न्यायाधीश (सर्वोच्च न्यायालय) 1,00,000
6. मुख्य न्यायाधीश (उच्च न्यायालय) 90,000
7. महालेखापरीक्षक 30,000
8. लोकसभा सभापती 1,25,000
9. उच्च न्यायालयातील इतर न्यायाधीश 80,000
10. केंद्रीय दक्षता आयुक्त 90,000
11. केंद्रीय दक्षता आयोगाचे सदस्य 80,000
12. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष 90,000
13. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे सदस्य 80,000
14. खासदारांचे वेतन 80,001
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.