भारतीय नोबेल विजेते

भारतीय नोबेल विजेते

इ.स. प्राप्तकर्ते क्षेत्र
1913 रविंद्रनाथ टागोर गीतांजली (साहित्य)
1930 सी.व्ही. रमण भौतिकशास्त्र
1968 हरगोविंद खुराणा वैद्यानिकशास्त्र
1979 मदर तेरेसा शांतता
1983 सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकशास्त्र
1998 डॉ. अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र
2001 व्ही.एस. नायपॉल साहित्य
2009 व्यंकटरामन रामकृष्णन रसायनशास्त्र
2014 कैलास सत्यार्थी शांतता
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.