भारताचे उपराष्ट्रपती

भारताचे उपराष्ट्रपती

 • डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन – 1952 ते 1962

 • डॉ. झाकीर हुसेन – 1962 ते 1967

 • वराह व्यंकट गिरी – 1967 ते 1969

 • गोपालस्वरूप पाठक – 1969 ते 1974

 • बी.डी. जत्ती – 1974 ते 1979
 • महंमद हिदायतुल्ला – 1979 ते 1984

 • आर. व्यंकटरमण – 1984 ते 1987

 • डॉ. शंकर दयाल शर्मा – 1987 ते 1992

 • के नारायणन – 1992 ते 1997

 • कृष्णकांत – 1997 ते 2002

 • भैरवसिंग शेखावत – 2002 ते 2007

 • डॉ. मोहम्मद हमीद अंसारी – 11 ऑगस्ट 2007 पासून कार्यरत
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.