Articles

STI Pre Exam Question Set 8

Category: STI Bharti Published on 30 April 2016
Written by Shital Burkule Hits: 3291

STI Pre Exam Question Set  8

1. 4, 44, 444, ..... या संख्यामालिकेतील पहिल्या नऊ संख्या घेऊन त्यांची बेरीज केली असता त्या बेरजेतील दशक स्थानाचा अंक कोणता असेल?

 1.  7
 2.  8
 3.  9
 4.  5

उत्तर : 5


2. 50 पैसे व 1 यांची नाणी, प्रत्येकी 3:2 या प्रमाणात घेतल्यास 140 रुपयास 50 पैशांची किती नाणी येतील?

 1.  120
 2.  80
 3.  140
 4.  100

उत्तर : 120


3. तेलाच्या 10 लीटर डब्याची किंमत 1000 आहे. त्यावर 25% तेल फुकट मिळाल्यास तेलाची किंमत प्रति लीटर किती होईल?

 1.  70
 2.  75
 3.  80
 4.  85

उत्तर : 80


4. दोन भावांच्या वयांची बेरीज 36 वर्षे आहे. जर, त्यांच्या वयातील अंतर 10 वर्षे असेल, तर त्यांची वाये काढा.

 1.  23,13
 2.  32,22
 3.  42,32
 4.  22,12

उत्तर : 23,13


5. 2100 चे 16% = ------?

 1.  363
 2.  336
 3.  633
 4.  900

उत्तर : 336


6. दोन संख्यांची बेरीज 146 असून त्यांच्यातील फरक 18 आहे, तर त्या संख्या ------ आहेत.

 1.  82 आणि 64
 2.  100 आणि 46
 3.  20 आणि 38
 4.  82 आणि 100

उत्तर : 82 आणि 64


7. घड्याळ्यात 11:20 वाजले असताना तास काटा व मिनिट काटा यामध्ये होणारा कोण अचूक ------- मापाचा असेल.

 1.  135°
 2.  140°
 3.  145°
 4.  130°

उत्तर : 140°


8. 12.3456-6.23-5.0045=?

 1.  6.1156
 2.  7.3411
 3.  1.1111
 4.  2.2222

उत्तर : 1.1111


9. 5 किमतीच्या लॉटरीच्या तिकीटांच्या गठ्यात PB 95219 पासून PB 95274 पर्यंतच्या क्रमांकांची तिकिटे आहेत, तर त्यांची एकूण किंमत किती?

 1.  275
 2.  285
 3.  265
 4.  280

उत्तर : 280


10. क्रमाने येणार्‍या दोन धन विषम संख्यांचा गुणाकार 255 असेल, तर त्या संख्या कोणत्या?

 1.  14,17
 2.  16,17
 3.  19,16
 4.  18,15

उत्तर : 14,17


11. राज अंजुने एक जुनी कार 60,000 ला घेतली. एक वर्षांनंतर त्याने ती 45,000 ला विकली, तर शेकडा तोटा किती?

 1.  15
 2.  20
 3.  30
 4.  25

उत्तर : 25


12. ------- रक्त गोठण्याची क्रिया सुरू करण्याचे कार्य करतात.

 1.  श्वेत रक्तकणिका
 2.  लसीका
 3.  लोहित रक्तकणिका
 4.  रक्तपट्टीका

उत्तर : रक्तपट्टीका


13. स्पायरोगायराचे प्रजानन खालीलपैकी ------ पद्धतीने होते.

 1.  शाकिय
 2.  लैंगिक
 3.  शाकिय आणि लैंगिक
 4.  शाकिय ही नाही किंवा लैंगिक ही नाही

उत्तर : शाकिय ही नाही किंवा लैंगिक ही नाही


14. जैव वायुमध्ये 60% प्रमाण ----- वायूचे असते.

 1.  हायड्रोजन
 2.  ऑक्सीजन
 3.  मिथेन
 4.  कार्बन डाय-ऑक्साइड

उत्तर : मिथेन


15. गोगलगाय ----- या संघात मोडते.

 1.  मोलुस्का
 2.  आर्थोपोडा
 3.  इकायनोडमार्ट
 4.  नेमॅटोडा

उत्तर : मोलुस्का


16. संतृप्त हायड्रोनकार्बनमधील दोन कार्बन अणूंमध्ये ----- असतो.

 1.  एकेरी बंध
 2.  दुहेरी बंध
 3.  तिहेरी बंध
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : एकेरी बंध


17. ----- हा सूर्याच्या सगळ्यात जवळ आणि आपल्या सूर्यमालेतील सगळ्यात लहान ग्रह आहे.

 1.  शुक्र
 2.  बुध
 3.  मंगळ
 4.  पृथ्वी

उत्तर : बुध


18. पेशीमधील ----- ना पेशींचे ऊर्जा केंद्र म्हणतात.

 1.  हरितलवक
 2.  तंतुकणिका
 3.  रायबोझोम्स
 4.  लयकारिका

उत्तर : तंतुकणिका


19. एल.पी.जी. मध्ये ----- हे घटक असतात.

 1.  मिथेन आणि इथेन
 2.  मिथेन आणि ब्युटेन
 3.  ब्युटेन आणि आयसोब्युटेन
 4.  हायड्रोजन आणि मिथेन

उत्तर : ब्युटेन आणि आयसोब्युटेन


20. पूर्ण अष्टक असलेले मूलद्रव्य ----- हे आहे.

 1.  Mg
 2.  Na
 3.  Ne
 4.  He

उत्तर : Ne

Like Our Facebook Page

Latest Users

 • ismezpivx
 • PosterCax
 • Olegnable
 • gqqcarri4728023
 • zakgoheen44471