STI Pre Exam Question Set 17

STI Pre Exam Question Set 17

1. किती किलोबाईटस म्हणजे एक मेगाबाइट होय?

 1.  100
 2.  10,000
 3.  1000
 4.  500

उत्तर : 1000


2. 1985 चे भारत जोडो आंदोलन कोणी सुरू केले?

 1.  अहिल्या रांगणेकर
 2.  अण्णा हजारे
 3.  बाबा आमटे
 4.  लालकृष्ण आडवाणी

उत्तर : बाबा आमटे


3. महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यामध्ये जंगलाखालील जमिनीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे?

 1.  गडचिरोली
 2.  चंद्रपूर
 3.  भंडारा
 4.  कोल्हापूर

उत्तर : गडचिरोली

 


4. फेब्रुवारी 2008 मध्ये कोणत्या प्रदेशाने स्वत:ला स्वतंत्र राष्ट्र घोषित केले?

 1.  सर्बिया
 2.  जॉर्जिया
 3.  कोसोवो
 4.  मोंटेनिग्रो

उत्तर : कोसोवो


5. आधुनिक आवर्त सारणीत —— आवर्त आहेत.

 1.  7
 2.  8
 3.  16
 4.  18

उत्तर : 7


6. बालहत्या प्रतिबंधक गृहाची स्थापना कोणी केली?

 1.  धोंडो केशव कर्वे
 2.  विठ्ठल रामजी शिंदे
 3.  महात्मा फुले
 4.  राजर्षी शाहू महाराज

उत्तर : महात्मा फुले


7. ‘रोजगार हमी योजना’ प्रथम —— या राज्याने राबविली.

 1.  राजस्थान
 2.  गुजरात
 3.  उत्तर प्रदेश
 4.  महाराष्ट्र

उत्तर : महाराष्ट्र


8. भारतातील पंचवार्षिक योजनांची सुरुवात —— या वर्षी झाली.

 1.  1947
 2.  1948
 3.  1950
 4.  1951

उत्तर : 1951


9. शेतकरी सभेचे तिसरे अधिवेशन या वर्षी झाले —–

 1.  इ.स. 1936
 2.  इ.स. 1937
 3.  इ.स. 1938
 4.  इ.स. 1939

उत्तर : इ.स. 1938


10. मुंबई बंदरातील वाहतूकीचा भार कमी करता यावा म्हणून —— हे बंदर विकसित करण्यात आलेले आहे.

 1.  हल्दिया
 2.  न्हावा-शेवा
 3.  कांडला
 4.  मार्मागोवा

उत्तर : न्हावा-शेवा


11. जागतिक व्यापार संघटनेचे मुख्यालय —– येथे आहे.

 1.  जिनिव्हा
 2.  पॅरिस
 3.  न्यूयॉर्क
 4.  रोम

उत्तर : जिनिव्हा


12. —— येथे डॉ. आंबेडकरांनी मंदिर प्रवेश सत्याग्रह केला.

 1.  महाड
 2.  औरंगाबाद
 3.  नाशिक
 4.  मुंबई

उत्तर : नाशिक


13. भारतीय प्रमाणवेळ (I.S.T.) ही ग्रीनिच प्रमाणवेळेपेक्षा (G.M.T.) —– तासांनी पुढे आहे.

 1.  अडीच
 2.  तीन
 3.  साडे चार
 4.  साडे पाच

उत्तर : साडे पाच


14. —— यांना महाराष्ट्राचे ‘मार्टिन ल्युथर’ म्हणतात.

 1.  लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक
 2.  लोकहितवादी
 3.  महात्मा फुले
 4.  न्या. महादेव गोविंद रानडे

उत्तर : महात्मा फुले


15. पेट्रोलमध्ये मिसळलेल जाणारे इथेनॉल भारतात कशापासून बनवतात?

 1.  द्राक्ष
 2.  मका
 3.  उस
 4.  डिझेल

उत्तर : उस


16. पाच अंकी लहानात लहान संख्येला तीन अंकी लहानात लहान संख्येने भागल्यास उत्तर काय येईल?

 1.  1000
 2.  10000
 3.  100
 4.  10

उत्तर : 100


17. ठाणे जिल्ह्यातील घोलवड येथील —– लोकप्रिय आहेत.

 1.  आंबे
 2.  चिकू
 3.  द्राक्ष
 4.  नारळ

उत्तर : चिकू


18. संतृप्त हायड्रोकार्बनमध्ये दोन कार्बन अणू एकमेकाशी —— बंधाने जोडलेले असतात.

 1.  एकेरी
 2.  तिहेरी
 3.  आयनिक
 4.  दुहेरी

उत्तर : एकेरी


19. सातारा जिल्ह्यातील कोणत्या गावात गोपाळ गणेश आगरकरांचा जन्म झाला?

 1.  टेंभूर्णी
 2.  टेंभू
 3.  जामगाव
 4.  जांब

उत्तर : टेंभू


20. स्वयंचलित वाहनातून कोणत्या विषारी वायु बाहेर पडतो?

 1.  कार्बन मोनॉक्साईड
 2.  मिथेन
 3.  कार्बन डायऑक्साईड
 4.  ओझोन 

उत्तर : कार्बन मोनॉक्साईड

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.