Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2020

STI Pre Exam Question Set 17

STI Pre Exam Question Set 17

1. किती किलोबाईटस म्हणजे एक मेगाबाइट होय?

 1.  100
 2.  10,000
 3.  1000
 4.  500

उत्तर : 1000


2. 1985 चे भारत जोडो आंदोलन कोणी सुरू केले?

 1.  अहिल्या रांगणेकर
 2.  अण्णा हजारे
 3.  बाबा आमटे
 4.  लालकृष्ण आडवाणी

उत्तर : बाबा आमटे


3. महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यामध्ये जंगलाखालील जमिनीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे?

 1.  गडचिरोली
 2.  चंद्रपूर
 3.  भंडारा
 4.  कोल्हापूर

उत्तर : गडचिरोली

 


4. फेब्रुवारी 2008 मध्ये कोणत्या प्रदेशाने स्वत:ला स्वतंत्र राष्ट्र घोषित केले?

 1.  सर्बिया
 2.  जॉर्जिया
 3.  कोसोवो
 4.  मोंटेनिग्रो

उत्तर : कोसोवो


5. आधुनिक आवर्त सारणीत —— आवर्त आहेत.

 1.  7
 2.  8
 3.  16
 4.  18

उत्तर : 7


6. बालहत्या प्रतिबंधक गृहाची स्थापना कोणी केली?

 1.  धोंडो केशव कर्वे
 2.  विठ्ठल रामजी शिंदे
 3.  महात्मा फुले
 4.  राजर्षी शाहू महाराज

उत्तर : महात्मा फुले


7. ‘रोजगार हमी योजना’ प्रथम —— या राज्याने राबविली.

 1.  राजस्थान
 2.  गुजरात
 3.  उत्तर प्रदेश
 4.  महाराष्ट्र

उत्तर : महाराष्ट्र


8. भारतातील पंचवार्षिक योजनांची सुरुवात —— या वर्षी झाली.

 1.  1947
 2.  1948
 3.  1950
 4.  1951

उत्तर : 1951


9. शेतकरी सभेचे तिसरे अधिवेशन या वर्षी झाले —–

 1.  इ.स. 1936
 2.  इ.स. 1937
 3.  इ.स. 1938
 4.  इ.स. 1939

उत्तर : इ.स. 1938


10. मुंबई बंदरातील वाहतूकीचा भार कमी करता यावा म्हणून —— हे बंदर विकसित करण्यात आलेले आहे.

 1.  हल्दिया
 2.  न्हावा-शेवा
 3.  कांडला
 4.  मार्मागोवा

उत्तर : न्हावा-शेवा


11. जागतिक व्यापार संघटनेचे मुख्यालय —– येथे आहे.

 1.  जिनिव्हा
 2.  पॅरिस
 3.  न्यूयॉर्क
 4.  रोम

उत्तर : जिनिव्हा


12. —— येथे डॉ. आंबेडकरांनी मंदिर प्रवेश सत्याग्रह केला.

 1.  महाड
 2.  औरंगाबाद
 3.  नाशिक
 4.  मुंबई

उत्तर : नाशिक


13. भारतीय प्रमाणवेळ (I.S.T.) ही ग्रीनिच प्रमाणवेळेपेक्षा (G.M.T.) —– तासांनी पुढे आहे.

 1.  अडीच
 2.  तीन
 3.  साडे चार
 4.  साडे पाच

उत्तर : साडे पाच


14. —— यांना महाराष्ट्राचे ‘मार्टिन ल्युथर’ म्हणतात.

 1.  लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक
 2.  लोकहितवादी
 3.  महात्मा फुले
 4.  न्या. महादेव गोविंद रानडे

उत्तर : महात्मा फुले


15. पेट्रोलमध्ये मिसळलेल जाणारे इथेनॉल भारतात कशापासून बनवतात?

 1.  द्राक्ष
 2.  मका
 3.  उस
 4.  डिझेल

उत्तर : उस


16. पाच अंकी लहानात लहान संख्येला तीन अंकी लहानात लहान संख्येने भागल्यास उत्तर काय येईल?

 1.  1000
 2.  10000
 3.  100
 4.  10

उत्तर : 100


17. ठाणे जिल्ह्यातील घोलवड येथील —– लोकप्रिय आहेत.

 1.  आंबे
 2.  चिकू
 3.  द्राक्ष
 4.  नारळ

उत्तर : चिकू


18. संतृप्त हायड्रोकार्बनमध्ये दोन कार्बन अणू एकमेकाशी —— बंधाने जोडलेले असतात.

 1.  एकेरी
 2.  तिहेरी
 3.  आयनिक
 4.  दुहेरी

उत्तर : एकेरी


19. सातारा जिल्ह्यातील कोणत्या गावात गोपाळ गणेश आगरकरांचा जन्म झाला?

 1.  टेंभूर्णी
 2.  टेंभू
 3.  जामगाव
 4.  जांब

उत्तर : टेंभू


20. स्वयंचलित वाहनातून कोणत्या विषारी वायु बाहेर पडतो?

 1.  कार्बन मोनॉक्साईड
 2.  मिथेन
 3.  कार्बन डायऑक्साईड
 4.  ओझोन 

उत्तर : कार्बन मोनॉक्साईड

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World