सर्व शिक्षण मोहीम (प्राथमिक शिक्षण) – 2002

सर्व शिक्षण मोहीम (प्राथमिक शिक्षण) – 2002

  • केंद्र सरकारने प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याच्या उद्देशाने ही योजना हाती घेतली असून या योजनेचे ब्रीदवाक्य ‘सारे शिकूया पुढे जाऊया’ असे आहे.
  • या योजनेची काही महत्वाची उद्दीष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत.
  1. सर्व मुला मुलींना शाळा, शिक्षण हमी केंद्र पर्यायी शिक्षण केंद्र इ. मध्ये दाखल करणे.
  2. इ.स. 2007 पर्यंत सर्व मुला-मुलींचे 5 वर्षाच्या आत प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करणे.
  3. इ.स. 2010 पर्यंत सर्व मुला-मुलींचे आठ वर्षाचे शालेय शिक्षण पूर्ण करणे.
  4. प्राथमिक शिक्षणाचा समाधानकारक दर्जा व जीवनोपयोगी शिक्षणावर भर देणे.
  5. इ.स. 2007 पर्यंत प्राथमिक स्तरावरील लिंग भेद व सामाजिक क्षेत्रातील फरक दूर करणे व उच्च प्राथमिक शिक्षणाबाबत हेच उद्दिष्ट 2010 पर्यंत साध्य करणे.
  6. इ.स. 2010 पर्यंत 100% उपस्थितीचे उद्दिष्ट साध्य करणे.
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.