पुणे प्रशासकीय विभागाबद्दल माहिती (प्रश्न-उत्तर) (भाग 3)

पुणे प्रशासकीय विभागाबद्दल माहिती (प्रश्न-उत्तर) (भाग 3)

 • सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर येथून उगम पवणारी नदी कोणती? – कृष्णा.
 • वेण्णा नदी कोणत्या नदीची उपनदी आहे? – कृष्णा.
 • पवना नदी कोणत्या नदीची उपनदी आहे? – कृष्णा.
 • मुळा-मुठा नदीचा संगम कोठे झाला? – पुणे.
 • कृष्णा व वारणा नदीचा नदीचा संगम कोठे झाला? – हरीपुर.
 • कृष्णा-पंचगंगा नदीचा संगम कोठे झाला? – नरसोबाची वाडी.
 • इंद्रायणी नदीच्या तीरावर वसलेले स्थळ कोणते? – देहु.
 • शिवाजी सागर धरण कोणत्या नदीवर बांधलेले आहे? – कोयना.
 • पुणे शहराला कोणत्या धरणातून पानी पुरवठा होतो? – खडकवासला.
 • पानशेत धरण कोणत्या नदीवर आहे? – मुठा.
 • कोल्हापूर जिल्ह्यातील भोगावती नदीवर कोणते धरण बांधण्यात आले आहे? – राधानगरी.
 • चांदोली धरण कोणत्या नदीवर आहे? – वारणा.
 • पुणे जिल्ह्यातील भाटघर धरण कोणत्या नदीवर आहे? – नीरा.
 • कोयना धरणासाठी प्रसिद्ध असलेले हेळवाक कोणत्या जिल्हयात आहे? – सातारा.
 • उजणी धरण कोणत्या नदीवर आहे? – भीमा.
 • दुघगंगा योजनेचा फायदा कोणत्या जिल्ह्याला होतो? – कोल्हापूर.
 • भीमा सिंचन योजनेपासून कोणत्या जिल्ह्यास पानी मिळते? – पुणे.
 • मुळशी धरण कोणत्या जिल्हयात आहे? – पुणे.
 • सांगली जिल्हयात कोणत्या प्रकारची माती आढळते? – जांभी.
 • खार फुटलेल्या जमिनी कोणत्या जिल्ह्यात आढळतात? – सांगली.
 • राजबेरी (स्ट्रोबेरी) साठी प्रसिद्ध असलेले ठिकाण कोणते आहे? – महाबळेश्वर.
 • कागदी लिंबाचे उत्पादन कोठे होते? – अहमदनगर.
 • कोयना जलविद्युत प्रकल्प कोठे आहे? – पोफळी.
 • भाटघर जलविद्युत प्रकल्प कोठे आहे? – पुणे.
 • तिल्लारी जलविद्यूत केंद्र कोठे आहे? – कोल्हापूर.
 • पवना जलविद्युत केंद्र कोठे आहे? – पुणे.
 • कोहापूर जिल्ह्यातील जलविद्युत केंद्र कोणते? – राधानगरी.
 • महाराष्ट्राचे मॅचेस्टर कोणत्या शहरास म्हणतात? – इचलकरंजी.
 • चपलासाठी प्रसिद्ध असलेले कापसी हे कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – कोल्हापूर.
 • सर्वात जास्त हातमाग कोणत्या ठिकाणी उत्पादित केला जातो? – इचलकरंजी.
 • इचलकरंजी कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – कोल्हापूर.
 • महाराष्ट्रात रासायनिक द्रव्य तयार करण्याचा कारखाना कोठे आहे? – रसायणी पनवेल.
 • दारूगोळा बनवण्याचा कारखाना कोठे आहे? – खडकी-पुणे.
 • चित्रपट व नाटक निर्मितीचे प्रमुख केंद्र कोठे आहे? – कोल्हापूर.
 • विद्येचे माहेरघर म्हणून संबोधले जाणारे शहर कोणते? – पुणे.
 • दत्ताचे जागृत स्थान औदुंबर कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – सांगली.
 • ज्ञानेश्वराची समाधी कोठे आहे? – आळंदी.
 • तुळजाभवानी मंदिर कोठे आहे? – तुळजापूर.
 • कोणत्या ठिकाणी खंडोबाचे मंदिर आहे? – जेजूरी.
 • पुणे जिल्ह्यातील माधवराव पेशवे वाडा कुठे आहे? – शनिवारवाडा.
 • गोपाळपुरा घाट कोठे आहे? – देहु.
 • सुप्रसिद्ध विठ्ठल रुखमाई मंदिर कोठे आहे? – पंढरपूर.
 • देहु हे तीर्थक्षेत्र कोणत्या नदी काठी वसलेले आहे? – इंद्रायणी.
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.