पुणे प्रशासकीय विभागाबद्दल माहिती (प्रश्न-उत्तर) (भाग 3)

पुणे प्रशासकीय विभागाबद्दल माहिती (प्रश्न-उत्तर) (भाग 3)

 • सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर येथून उगम पवणारी नदी कोणती? कृष्णा.
 • वेण्णा नदी कोणत्या नदीची उपनदी आहे? कृष्णा.
 • पवना नदी कोणत्या नदीची उपनदी आहे? कृष्णा.
 • मुळा-मुठा नदीचा संगम कोठे झाला? पुणे.
 • कृष्णा व वारणा नदीचा नदीचा संगम कोठे झाला? हरीपुर.
 • कृष्णा-पंचगंगा नदीचा संगम कोठे झाला? नरसोबाची वाडी.
 • इंद्रायणी नदीच्या तीरावर वसलेले स्थळ कोणते? देहु.
 • शिवाजी सागर धरण कोणत्या नदीवर बांधलेले आहे? कोयना.
 • पुणे शहराला कोणत्या धरणातून पानी पुरवठा होतो? खडकवासला.
 • पानशेत धरण कोणत्या नदीवर आहे? मुठा.
 • कोल्हापूर जिल्ह्यातील भोगावती नदीवर कोणते धरण बांधण्यात आले आहे? राधानगरी.
 • चांदोली धरण कोणत्या नदीवर आहे? वारणा.
 • पुणे जिल्ह्यातील भाटघर धरण कोणत्या नदीवर आहे? नीरा.
 • कोयना धरणासाठी प्रसिद्ध असलेले हेळवाक कोणत्या जिल्हयात आहे? सातारा.
 • उजणी धरण कोणत्या नदीवर आहे? भीमा.
 • दुघगंगा योजनेचा फायदा कोणत्या जिल्ह्याला होतो? कोल्हापूर.
 • भीमा सिंचन योजनेपासून कोणत्या जिल्ह्यास पानी मिळते? पुणे.
 • मुळशी धरण कोणत्या जिल्हयात आहे? पुणे.
 • सांगली जिल्हयात कोणत्या प्रकारची माती आढळते? जांभी.
 • खार फुटलेल्या जमिनी कोणत्या जिल्ह्यात आढळतात? सांगली.
 • राजबेरी (स्ट्रोबेरी) साठी प्रसिद्ध असलेले ठिकाण कोणते आहे? महाबळेश्वर.
 • कागदी लिंबाचे उत्पादन कोठे होते? अहमदनगर.
 • कोयना जलविद्युत प्रकल्प कोठे आहे? पोफळी.
 • भाटघर जलविद्युत प्रकल्प कोठे आहे? पुणे.
 • तिल्लारी जलविद्यूत केंद्र कोठे आहे? कोल्हापूर.
 • पवना जलविद्युत केंद्र कोठे आहे? पुणे.
 • कोहापूर जिल्ह्यातील जलविद्युत केंद्र कोणते? राधानगरी.
 • महाराष्ट्राचे मॅचेस्टर कोणत्या शहरास म्हणतात? इचलकरंजी.
 • चपलासाठी प्रसिद्ध असलेले कापसी हे कोणत्या जिल्ह्यात आहे? कोल्हापूर.
 • सर्वात जास्त हातमाग कोणत्या ठिकाणी उत्पादित केला जातो? इचलकरंजी.
 • इचलकरंजी कोणत्या जिल्ह्यात आहे? कोल्हापूर.
 • महाराष्ट्रात रासायनिक द्रव्य तयार करण्याचा कारखाना कोठे आहे? रसायणी पनवेल.
 • दारूगोळा बनवण्याचा कारखाना कोठे आहे? खडकी-पुणे.
 • चित्रपट व नाटक निर्मितीचे प्रमुख केंद्र कोठे आहे? कोल्हापूर.
 • विद्येचे माहेरघर म्हणून संबोधले जाणारे शहर कोणते? पुणे.
 • दत्ताचे जागृत स्थान औदुंबर कोणत्या जिल्ह्यात आहे? सांगली.
 • ज्ञानेश्वराची समाधी कोठे आहे? आळंदी.
 • तुळजाभवानी मंदिर कोठे आहे? तुळजापूर.
 • कोणत्या ठिकाणी खंडोबाचे मंदिर आहे? जेजूरी.
 • पुणे जिल्ह्यातील माधवराव पेशवे वाडा कुठे आहे? शनिवारवाडा.
 • गोपाळपुरा घाट कोठे आहे? देहु.
 • सुप्रसिद्ध विठ्ठल रुखमाई मंदिर कोठे आहे? पंढरपूर.
 • देहु हे तीर्थक्षेत्र कोणत्या नदी काठी वसलेले आहे? इंद्रायणी.
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World