Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2020

प्रमुख जमाती, त्यांची वस्ती, व्यवसाय व वैशिष्टे याबद्दल माहिती

प्रमुख जमाती, त्यांची वस्ती, व्यवसाय व वैशिष्टे याबद्दल माहिती 

जमाती प्रदेश व्यवसाय वैशिष्ट्ये
लॅपलॅडर सूचीपर्णी अरण्याचा प्रदेश लाकूडतोडे व शिकार फासेपारधी
एस्कीमो टंड्रा प्रदेश शिकार करणे कच्चे मांस खातात
पिग्मी कांगो खोरे फळे, कंदमुळे गोळा करणे स्थलांतरित शेती
रेड इंडियन उ.व.द.अमेरिका शिकार, मासेमारी फळे गोळा करणे
झुलू सुदानी गवताळ प्रदेश शिकार करणे स्थलांतरित शेती
बडाऊन(अरब) सहारा वाळवंट ओअॅसिस शेती व व्यापार खगोलशास्त्रात प्रवीण आहे.
किरगीज आशियातील स्टेप/गवताळ प्रदेश पशूपालन युर्ट नावाच्या तंबूत राहतात/कुमीस नावाचे आवडते पेय
कोझक रशियातील गवताळ पशुपालन घोड्यावर बसण्यात पटाईत
गाऊची द.अमेरिकेतील/पंपासचा गवताळ प्रदेश पशुपालन मस्त व दांडग्या जनावरांना/वठणीवर आणण्यात वाकबगार
सॅमाइड सूचीपर्णी अरण्याचे प्रदेश फासेपारधी लाकूडतोड व शेती करणे
ओस्टयाक सूचीपर्णी अरण्याचे प्रदेश फासेपारधी लाकूडतोड व शेती करणे
बुशमेन कलाहारी वाळवंट शिकार, फळे शिकार करण्यात पटाईत
ब्लॅक फेलोज ऑस्ट्रेलिया शिकार, फळे गोळा शिकारीचा माग काढण्यात पटाईत
मावरी न्यूझीलंड शेती व मासेमारी उत्तम योद्धे
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World