नाशिक प्रशासकीय विभागाबद्दल माहिती (प्रश्न-उत्तर) (भाग 3)

नाशिक प्रशासकीय विभागाबद्दल माहिती (प्रश्न-उत्तर) (भाग 3)

 • नाशिक जिल्ह्यात कांदावून केंद्र शकरकडे – निफाड व लासलग.
 • चलनी नोटा व पोस्ट कार्ड छापण्याचा कारखाना कोठे आहे? – नाशिक.
 • ओझर कशासाठी प्रसिद्ध आहे? – संरक्षण साहित्य.
 • कुंभमेण्यासाठी कोणते ठिकाण प्रसिद्ध आहे – नाशिक.
 • जनकापूर धरण कोणत्या नदीवर बांधले आहे? – गिरणा.
   
 • कोणत्या राणीने नगर येथे राज्य केले? – चाँदबीबी.
 • महाराष्ट्रातील उत्तरेकडील जिल्हा कोणता? – नंदुरबार.
 • कोणते राज्य महाराष्ट्राच्या आग्नेयेस आहे? – आंध्रपदेश.
 • महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्याच्या सीमा जास्तीत जास्त जिल्हयांशी संलग्न आहेत? – अहमदनगर.
 • नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर पर्वत शिखराची उंची किती आहे? – 1244 मीटर.
 • महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर कळसूबाई कोणत्या जिल्ह्यात येते? – अहमदनगर.
 • हरिश्चंद्र पर्वत शिखर कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – अहमदनगर.
 • नाशिक जिल्ह्यातील साल्हेर पर्वतशिखर कोणत्या पर्वतात आहे? – सह्याद्रि.
 • साल्हेर पर्वत शिखराची उंची किती? – 1567 मी.
 • महाराष्ट्राच्या उत्तर सीमेला लागून कोणत्या पर्वताची रांग पसरलेली आहे? – सातपुडा.
 • तोरणमाळ हे शिखर कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – नंदुरबार.
 • देऊळगाव रेहकुरी अभयारण्य कशासाठी प्रसिद्ध आहे? – काळवीटासाठी.
 • अहमदनगर जिल्ह्यातील थंड हवेचे ठिकाण कोणते? – भंडारदरा.
 • रोशा जातीचे गवत कोठे आढळते? – धुळे, नंदुरबार, जळगाव.
 • माळढोक पक्षासाठी प्रसिद्ध असलेले अभयारण्य कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – अहमदनगर व सोलापूर.
 • धुळे जिल्ह्यात कोणते अभयारण्य आहे? – अनेर.
 • पाल अभयारण्य कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – जळगाव.
 • पाटणा देवी उद्यान कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – जळगाव.
 • गंगापूर वनोद्यान कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – नाशिक.
 • सप्तशृंगी वनोद्यान कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – नाशिक.
 • नंदुरबार जिल्ह्यातील वनोद्यान कोणते? – तोरणमाळ.
 • कोयना नदीवर कोणता ठिकाणी धरण आहे? – कोयना नगर.
 • कोयना धरणास काय म्हणतात? – शिवाजी सागर.
 • महाबळेश्वर या थंड हवेच्या ठिकाणाची उंची किती? – 1438 सें.मी.
 • भोगावती नदीवर कोठे धरण बांधले आहे? – राधानगरी.
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.