नागपूर प्रशाकीय विभागाबद्दल माहिती (प्रश्न-उत्तर) (भाग 4)

नागपूर प्रशाकीय विभागाबद्दल माहिती (प्रश्न-उत्तर) (भाग 4)

 • डोंगर उताराची तांबडी माती कोठे आढळते? – भंडारा-गडचिरोली.
 • विदर्भात भुईमुगाचे उत्पादन कोणत्या जिल्ह्यात होते? – नागपूर, वर्धा.
 • विदर्भात मिरची उत्पादन अधिक प्रमाणात कोठे आढळते? – नागपूर.
 • दगडी कोळशाच्या खाणी नागपूर जिल्ह्यात कोठे आहेत? – उमरेड-कामठी.
 • नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान कोठे आहे? – गोंदिया.
 • विदर्भात एकूण क्षेत्रफळांच्या किती टक्के खनिजे आहेत? – 12.33%.
 • वर्धा व वैनगंगा नद्यांचा संगम कोठे होतो? – शिवणी.
 • मध्यप्रदेशात बैतुल जिल्ह्यात पूर्वभागातून कोणती नदी वाहते? – वर्धा.
 • कंहान, वर्धा, पैनगंगा कोणत्या नदीच्या उपनद्या आहेत? – वैनगंगा.
 • भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्याच्या पुर्वभागातुन कोणती नदी वाहते? – वैनगंगा.
 • नागपूर जिल्ह्यात पाठनसावंगी सिलेवाडा येथे कशाच्या खाणी आहेत? – दगडी कोळसा.
 • मॅगनीजच्या सुमारे 200 खाणी भंडारा जिल्ह्यातील कोणत्या तालुक्यात आहेत? – भंडारा.
 • नागपूर जिल्ह्यातील कंहान येथे कोणता धातू शुद्ध केला जातो? – मॅगनीज.
 • भंडारा जिल्ह्यात चीनी मातीचा उद्योग कोठे केला आहे? – तुमसर.
 • सर्वात कमी नागरी वस्ती कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – गडचिरोली.
 • युद्ध उपयोगी साहित्य चंद्रपूर जिल्ह्यात कोठे उत्पादित होते? – भद्रावती.
 • कोणते शहर गांधीजीशी निगडीत आहे? – वर्धा.
 • अंबाझरी या तलावातून कोणत्या शहराला पानीपुरवठा होतो? – नागपूर.
 • सिताबर्डी किल्ला कोणत्या शहराचे वैशिष्ट्ये आहे? – नागपूर.
 • गडचिरोली जिल्ह्यात देसाईगंज येथे कशाचा कारखाना आहे? – कागद.
 • नागपूरजवळ कंहान येथे कशाचा कारखाना आहे? – कागद.
 • विदर्भात हातमागाच्या गिरण्या कोठे आहेत? – नागपूर.
 • कोशा रेशीम साड्यासाठी चंद्रपूर आणि भंडारा जिल्ह्यातील कोणती गावे प्रसिद्ध आहेत? – नागभीड, एकोडी.
 • विदर्भातील कोणती गावे भाताच्या गिरण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत? – तुमसर, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा.
 • तेंदूची पाने गोळा करण्याचा उद्योग विदर्भात कोठे चालतो? – चंद्रपूर, भंडारा, नागपूर, गडचिरोली.
 • लोकरीपासून घोंगड्या कोठे तयार होतात? – गडचिरोली.
 • बांबुचा उद्योग कोठे चालतो? – गडचिरोली, चंद्रपूर.
 • नवेगाव बांध राष्ट्रीय उद्यान कशासाठी प्रसिद्ध आहे? – निलगाय व स्थलांतरील पक्षी.
 • महाऔष्णिक विद्युत केंद्र विदर्भात कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – चंद्रपूर.
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.