मुंबई प्रशासकीय विभागाबद्दल माहिती (प्रश्न-उत्तर) (भाग 2)

मुंबई प्रशासकीय विभागाबद्दल माहिती (प्रश्न-उत्तर) (भाग 2)

 • महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर कोणती मृदा आढळते? खारी माती.
 • कोकण विभागात कोणती मृदा आढळते? तांबडी-जांभी.
 • लोह व अल्युमिनीअमचे अधिक प्रमाण असणारी महाराष्ट्रातील माती कोणती? जांभी.
 • रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणती माती आढळते? जांभी.
 • महाष्ट्रात कोणत्या ठिकाणी क्रोमाइट सापडते? रत्नागिरी.
 • डोलोमाईट महाष्ट्रात कोणत्या जिल्ह्यात आढळते? रत्नागिरी.
 • गरम पाण्याचे झरे असलेले साव व पाली कोणत्या जिल्ह्यात आहे? रायगड.
 • गरम पाण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले राजापूर कोणत्या जिल्ह्यात आहे? रत्नागिरी.
 • काजुसाठी प्रसिद्ध ठिकाण कोणते? मालवण.
 • अलिबाग कोणत्या फळासाठी प्रसिद्ध आहे? कलिंगड.
 • वसई कशासाठी प्रसिद्ध आहे? केळी.
 • चिकूसाठी प्रसिद्ध असलेले शहर कोणते? डहाणू.
 • लिची ही फळझाडे कोणत्या जिल्ह्यात आढळतात? ठाणे.
 • कोकणात प्रायोगिक तत्वावर कशाची लागवड करण्यात आलेली आहे? निलगिरी.
 • सर्वाधिक तांदुळ पिकवणारा जिल्हा कोणता? रायगड.
 • सर्वाधिक स्त्रियांचे प्रमाण असणारा जिल्हा कोणता? रत्नागिरी.
 • कोणत्या जिल्ह्यात स्त्रियांपेक्षा पुरुषाचे प्रमणा जास्त आहे? मुंबई शहर.
 • सर्वाधिक लोकसंख्या कोणत्या जिल्ह्यात आहे? मुंबई उपनगर.
 • भात व मासे महाराष्ट्रातील कोणत्या लोकांचे अन्न आहे? कोकणी.
 • रायगड जिल्ह्यातील आदिवासी जमात कोणती? कातकरी.
 • महादेव कोळी, वारली, पारधी, ठाकर, भिल्ल या जमातीचे लोक कोणत्या जिल्ह्यात आढळतात? ठाणे.
 • आगरी आदिवासी जमात कोणत्या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आढळते? ठाणे.
 • अप्सरा-अनुभट्टी कोठे आहे? तारापूर.
 • भारतातील अॅटोमिक पॉवर प्लॅट कोणत्या ठिकाणी आहे? तारापूर.
 • तारापूर अणू वीज केंद्राची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली? 1969.
 • मुंबई-गोवा मार्गावर कोणते शहर आहे? वसई.
 • राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 17 हा कोणता मार्ग म्हणून ओळखला जातो? मुंबई-गोवा.
 • रत्नागिरी-मुंबई रेल्वे मार्ग कोणत्या नावाने ओळखला जातो? कोकण रेल्वे.
 • नेरळ-माथेरान हा कोणत्या प्रकारचा मार्ग आहे? नॅरोगेज.
 • कर्जत-खोपोली कोणत्या प्रकारचा रेल्वे मार्ग आहे? ब्रॉडगेज.
 • वसई रोड-दिवा जंक्शन ते रोहा हा कोणत्या प्रकारचा रेल्वे मार्ग आहे? ब्रॉडगेज.
 • चर्चगेट-विरार उपनगर मार्ग कोणत्या रेल्वे विभागात मोडतो? पश्चिम.
 • कोणते विमानतळ मुंबईत आहे? सांताक्रुज.
 • रेड्डी बंदर कोणत्या जिल्ह्यात आहे? सिंधुदुर्ग.
 • मुंबई बंदरावरील तान कमी करण्यासाठी कोणते कृत्रिम बंदर तयार केले गेले आहे? न्हावा शेवा.
 • महाराष्ट्रात सध्या एकूण लहान-मोठी मिळून किती बंदरे आहेत? 52.
 • देशातील व्यापारापैकी किती टक्के व्यापार मुंबईत चालतो? 25%.
 • महाराष्ट्राचे सर्वात उपयुक्त बंदर (नैसर्गिक) कोणते? मुंबई.
 • महाराष्ट्राचे सर्वात बंदर कोणते? मुंबई.
 • मुंबई बंदर सर्वात उपयुक्त आहे कारण दळणवळणासाठी भरपूर साधने व रस्त्याचे जाळे मोठे आहे.
 • कोणत्या मोसमात कोकणातील बंदरे बंद असतात? पावसाळ्यात.
 • खनिज निर्यातीसाठी कोकणातील कोणते बंदर विकसीत केले गेले आहे? रेड्डी.
 • लाकडी खेळणीसाठी कोणते गाव प्रसिद्ध आहे? सावंतवाडी.
 • मासेमारीत महाराष्ट्र कितव्या क्रमांकावर आहे? पहिल्या.
 • सर्वाधिक मासेमारी कोणत्या पाण्यात चालते? खार्‍या.
 • राष्ट्रीय केमीकल फर्टीलायझर प्रकल्प कोठे आहे? पनवेल.
 • मिठागरे असलेले जिल्हे कोणते? रायगड, रत्नागिरी, ठाणे.
 • रत्नागिरी किनार्‍याजवळ मिळणारे मासे कोणत्या प्रकारचे असतात? कोळंबी.
 • महाराष्ट्रात मत्सबीज व्यवसाय कधी सुरू झाला? मे 1963.
 • रायगड जिल्ह्यातील महत्वपूर्ण खत प्रकल्प कोणता? थळवायशेत.
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World