Mahavitaran Exam Question Set 25

Mahavitaran Exam Question Set 25

 सिंगल फेज मोटर्स :

1. ज्या मोटर्स 230 V A.C. सप्लायवर कार्य करतात त्यांना —– मोटर्स म्हणतात.

 1.  सिंगलफेज A.C.
 2.  टू-फेज A.C.
 3.  वरील पैकी दोन्ही
 4.  वरील पैकी नाही

उत्तर : सिंगलफेज A.C.


2. सिंगल फेज मोटर वापलेली उपकरणे —– आहेत.

 1.  पंखे
 2.  मिक्सर्स
 3.  वॉटरपंप
 4.  वरील पैकी सर्व

उत्तर : वरील पैकी सर्व


3. सिंगल फेज मोटर्स —– नसतात.

 1.  सेल्फ स्टार्ट
 2.  दिसण्यास सुबक
 3.  घरगुती वापरास उपयुक्त
 4.  वजनाने हलल्या

उत्तर : सेल्फ स्टार्ट


4. सिंगल फेज मोटर्स स्टार्ट करण्यासाठी —– बाह्य साधने वापरतात.

 1.  कॅपॅसीटर्स
 2.  शेडेड पोल वाईडींग
 3.  स्प्लीट फेज
 4.  वरील पैकी सर्व

उत्तर : वरील पैकी सर्व


5. A.C. सिंगल फेज मोटरच्या वेग नियंत्रणासाठी —– स्टार्टर उपयुक्त आहेत.

 1.  DOL स्टार्टर
 2.  रजिस्टन्स स्टार्टर
 3.  रिव्हसींग स्टार्टर
 4.  कॅपॅसिटर बॅक स्टार्टर

उत्तर : रजिस्टन्स स्टार्टर


6. A.C. सिंगल फेज मोटरची स्टाटिंग वाईडींग सप्लाय पासून कट करण्यासाठी —– वापरतात.

 1.  कॅपॅसिटर
 2.  शेडेड पोल
 3.  सेंट्रीफ्युगल स्वीच
 4.  अर्थींग

उत्तर : सेंट्रीफ्युगल स्वीच


7. —– सिंगल फेज मोटर्स हाय स्टाटींग टॉर्क देते.

 1.  कॅपॅसिटर स्टार्ट
 2.  स्प्लीट फेज मोटर
 3.  कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर टन
 4.  युनिव्हर्सल मोटर

उत्तर : युनिव्हर्सल मोटर


8. A.C. सिंगल फेज रिपल्शन मोटरचा पॉवर फॅक्टर —– असतो.

 1.  अत्यंत कमी
 2.  युनिटी पेक्षा कमी
 3.  उच्च
 4.  युनिटीपेक्षा जास्त

उत्तर : उच्च


9. ज्या मोटरच्या स्टेटरच्या फिरत्या चुंबकाचा वेग व रोटर चा वेग सारखा असतो त्या मोटरला —– मोटर म्हणतात.

 1.  सिंगल फेज मोटर
 2.  A.C. मोटर
 3.  D.C. मोटर
 4.  सिंक्रोनस मोटर

उत्तर : सिंक्रोनस मोटर


10. सिंक्रोनस मोटरच्या स्टेटर पोल व रोटर पोल यामधील अंशात्मक कोणास —– म्हणतात.

 1.  सिंक्रोनस अँगल
 2.  पॉवर फॅक्टर
 3.  सिंक्रोनास स्पीड
 4.  टॉर्क अँगल

उत्तर : टॉर्क अँगल


11. A.C. सिंगल फेज युनिव्हर्सल मोटर्सचा कमाल वेग —– ठेवून डिझाइन करतात.

 1.  1000-1500 RPM
 2.  1500-3000 RPM
 3.  3000-6000 RPM
 4.  7500-10000 RPM

उत्तर : 7500-10000 RPM


12. युनिव्हर्सल मोटर्स नोलोडवर —— स्पीडने फिरू लागते.

 1.  1520-300 RPM
 2.  300-6000 RPM
 3.  6000-10000 RPM
 4.  15000-25000 RPM

उत्तर : 15000-25000 RPM


13. —— A.C. सिंगल फेज मोटरमध्ये कॉम्प्युटेटर असतो.

 1.  स्प्लीट केजटाईप
 2.  कॅपॅसिटर टाईप
 3.  युनिव्हर्सल टाईप
 4.  वरीलपैकी सर्व

उत्तर : युनिव्हर्सल टाईप


14. इंडक्शन मोटर्स —– फेज A.C. सप्लायसाठी डिझाइन केलेल्या असतात.

 1.  सिंगल फेज A.C.
 2.  टू फेज A.C.
 3.  थ्री फेज A.C.
 4.  वरीलपैकी सर्व

उत्तर : वरीलपैकी सर्व


15. सिंगल फेज मोटरमध्ये सेंट्रीफ्यूगल स्वीच —– बसवतात.

 1.  स्टेंरमध्ये
 2.  रोटरमध्ये
 3.  शाफ्टवर
 4.  मेन बोर्डवर

उत्तर : शाफ्टवर


16. रनिंग वाईडींग ए.सी. सप्लायच्या —– मध्ये जोडतात.

 1.  सिरिज
 2.  पॅरलल
 3.  इनडायरेक्ट
 4.  यापैकी नाही

उत्तर : पॅरलल


17. कॅपॅसिटरमध्ये —– दोष उत्पन्न होतात.

 1.  कॅपॅसिटर ओपन
 2.  कॅपॅसिटर शॉर्ट
 3.  कॅपॅसिटर ग्राऊंड
 4.  वरीलपैकी सर्व

उत्तर : वरीलपैकी सर्व


18. फ्रीजसाठी —– मोटर वापरतात.

 1.  कॅपॅसिटर स्टार्ट
 2.  कॅपॅसिटर रन
 3.  युनिव्हर्सल
 4.  शेडेडपोल

उत्तर : कॅपॅसिटर रन


19. स्टेशनरी पार्ट —– येथे बसतो.

 1.  शाफ्टवर
 2.  स्टेटरवर
 3.  बॅक एंड प्लेटवर
 4.  फ्रंट एंड प्लेटवर

उत्तर : बॅक एंड प्लेटवर


20. परमनंट कॅपॅसिटर मोटरला —– कॅपॅसिटर वापरतात.

 1.  इलेक्ट्रॉनिक
 2.  इलेक्ट्रॉलिटिक
 3.  ऑइल फील्ड
 4.  गॅस फील्ड

उत्तर : इलेक्ट्रॉलिटिक

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.