Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2020

महाराष्ट्रातील काही प्रमुख डोंगर

महाराष्ट्रातील काही प्रमुख डोंगर

डोंगराचे नाव जिल्हा
अजिंठा औरंगाबाद
कळसूबाई अहमदनगर
सातमाळा नाशिक
वणी नाशिक
पन्हाळा कोल्हापूर
महादेव सातारा
बालाघाट बीड
तोरणमाळ नंदुरबार
मांधरादेव सातारा
गाविलगड बुलढाणा, अकोला
चांदूरगड चंद्रपूर
भामरागड गडचिरोली
निर्मल नांदेड
चिकोडी कोल्हापूर
मालिकार्जुन सांगली

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World