महाराष्ट्रातील काही प्रमुख डोंगर

महाराष्ट्रातील काही प्रमुख डोंगर

डोंगराचे नाव जिल्हा
अजिंठा औरंगाबाद
कळसूबाई अहमदनगर
सातमाळा नाशिक
वणी नाशिक
पन्हाळा कोल्हापूर
महादेव सातारा
बालाघाट बीड
तोरणमाळ नंदुरबार
मांधरादेव सातारा
गाविलगड बुलढाणा, अकोला
चांदूरगड चंद्रपूर
भामरागड गडचिरोली
निर्मल नांदेड
चिकोडी कोल्हापूर
मालिकार्जुन सांगली

 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.