जननी सुरक्षा योजनेबद्दल माहिती

जननी सुरक्षा योजनेबद्दल माहिती

  • ग्रामीण व नागरी भागात संस्थात्मक प्रसूतीला प्रोत्साहन देऊन त्याव्दारे दारिद्रय रेषेखालील, तसेच अनुसूचीत जाती व जमातीच्या कुटुंबांतील स्त्रियांमधील माता मृयू प्रमाण व अर्भक मृत्युदर कमी करण्यासाठी ही योजना सुरू केली आहे.
  • राज्यात 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत जननी सुरक्षा योजना राबविली जात आहे.
  • या योजनेअंतर्गत संस्थेमधील प्रसूतीनंतर 7 दिवसांच्या आत ग्रामीण भागातील रहिवासी लाभार्थ्यांस रु 700शहरी भागातील रहिवासी लाभार्थ्यांस रु 600 दिले जातात, तर कुशल दाईच्या (एसबीए) मदतीने घरी प्रसूत होणार्‍या  ग्रामीण तसेच नागरी भागातील दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांस रु 500 दिले जातात.
  • सिझेरियनव्दारे प्रसूती झालेल्या लाभार्थ्यांस रु 1,500 पर्यंतच्या खर्चाची भरपाई दिली जाते.
  • राज्यातील 2010-12 या कालावधितील माता मृत्यू प्रमाण 87 वरुण कमी होऊन 2011-13 मध्ये ते 68 झाले आहे.
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.