औरंगाबाद प्रशासकीय विभागाबद्दल माहिती (प्रश्न-उत्तर)

औरंगाबाद प्रशासकीय विभागाबद्दल माहिती (प्रश्न-उत्तर)

 • औरंगाबाद विभागाचे प्रादेशिक नाव काय? – मराठवाडा.
 • मराठवाडा विभागाचे मुख्यालय कोठे आहे? – औरंगाबाद.
 • लातूर जिल्हा पूर्वी कोणत्या जिल्ह्यात होता? – उस्मानाबाद.
 • जालना पूर्वी कोणत्या जिल्ह्यात होता? – औरंगाबाद.
 • महाराष्ट्रातील कोणत्या विभागात जंगले सर्वात कमी आहेत? – मराठवाडा.
 • गवताळा औटरामघाट अभयारण्य कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – औरंगाबाद-जळगाव.
 • औरंगाबाद जिल्ह्यातील वनोद्यान कोणते? – अजिंठा.
 • जायकवाडी उद्यान कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – औरंगाबाद.
 • हिमायतबाग उद्यान कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – औरंगाबाद.
 • विष्णुपुरी प्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – नांदेड.
 • गोदावरी नदीवरील जायकवाडी प्रकल्प कोणत्या ठिकाणी आहे? – पैठण-औरंगाबाद.
 • जायकवाडी जलाशयाचे नाव काय? – नाथसागर.
 • जायकवाडी योजना स्टेज-1 कोणत्या जिल्हयासाठी आहे? – औरंगाबाद, अहमदनगर, बीड, परभणी, नांदेड.
 • महाराष्ट्रातील जायकवाडी प्रकल्प कोणत्या उद्देशाने हाती घेण्यात आला? – कोरडवाहू जमीन ओलीताखाली आणणे.
 • बोरांसाठी कोणते ठिकाण प्रसिद्ध आहे? – राहुरी व औरंगाबाद.
 • महाराष्ट्रातील ज्वारीचे उत्पादन कोणत्या भागात जास्त होते? – मराठवाडा.
 • महाराष्ट्रातील मराठवाडा भागातून इतर ठिकाणी लोक स्थलांतर होण्याचे कारण काय? – कोरडा दुष्काळ.
 • जायकवाडी जलविद्युत केंद्र कोठे आहे? – पैठण, औरंगाबाद.
 • गोदावरी नदीवरील जलविद्युत प्रकल्पास कोणत्या देशाचे साह्य लाभले आहे? – जपान.
 • हिमरुशाली साठी प्रसिद्ध असलेले ठिकाण कोणते? – औरंगाबाद.
 • गुजराती फेटे तयार केले जाणारे महाराष्ट्रातील ठिकाण कोणते? – पैठण.
 • महाराष्ट्रातील औद्योगिकदुष्ट्या अविकसित भाग कोणता? – मराठवाडा.
 • शिखांचे दहावे धर्मगुरु गुरुगोविंद सिंग यांची समाधी कोठे आहे? – नांदेड.
 • दक्षिणेची काशी म्हणून ओळखले जाणारे शहर कोणते? – पैठण.
 • पैठण हे कोणत्या संताची कर्मभूमी म्हणून ओळखली जाते व तेथे कोणत्या संताचा जन्म झाला होता? – संत एकनाथ.
 • औंढा नागनाथ हे ज्योतिर्लिंग कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – हिंगोली.
 • घृष्णेश्वर हे ज्योतिर्लिंग कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – औरंगाबाद.
 • शिखांची दक्षिण काशी म्हणून ओळखले जाणारे ठिकाण कोणते? – नांदेड.
 • परळी वैजनाथ हे ज्योतिर्लिंग कोणता जिल्ह्यात आहे? – बीड.
 • खरोसा लेणी कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – लातूर.
 • अंबेजोगाई कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – बीड.
 • तेर कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – उस्मानाबाद.
 • पितळखोरा बौद्ध लेणी कोणत्या आहे? – औरंगाबाद.
 • धाराशिव ही जैन व हिंदू लेणी कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – उस्मानाबाद.
 • वेरूळची बौद्ध लेणी कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – औरंगाबाद.
 • अखंड शिल्पातले कैलास मंदिर कोठे आहे? – औरंगाबाद.
 • वेरूळ अजिंठा कशासाठी प्रसिद्ध आहे? – शिल्पकला.
 • महाराष्ट्रातील शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला भाग कोणता? – मराठवाडा.
 • मराठवाडा कृषी विद्यापीठाची स्थापना केव्हा झाली? – 1972.
 • वॉटर अँड लँड मॅनेजमेंट इन्स्टि. (वाल्मी) कोठे आहे? – औरंगाबाद.
 • श्री. शिवाजी महाराजाचे कुलदैवत भवानी मातेचे मंदिर कोठे आहे? – तुळजापूर (उस्मानाबाद).
 • महानुभव पंथाचे महत्वाचे केंद्र कोठे आहे? – नांदेड.
 • कवि मुकुंदराज यांची समाधी कोठे आहे? – अंबेजोगाई.
 • मराठीतील सर्वात प्राचीन शिलालेख कोठे सापडला? – अक्षी.
 • दौलताबाद जवळील देवगिरी किल्ला कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – औरंगाबाद.
 • प्रादेशिक वस्तु संग्रहालय कोठे आहे? – उस्मानाबाद.
 • महाराष्ट्रातील आर्थिक दृष्ट्या सर्वाधिक मागासलेला भाग कोणता? – मराठवाडा.
 • भारुडे लोकप्रिय करणारे संत कोण? – एकनाथ.
 • शिखांच्या ग्रंथ साहित्यामध्ये कोणत्या संताचे वाण्ड्मय समाविष्ठ आहे? – नामदेव.
 • प्रवारा नदी कोणत्या नदीची उपनदी आहे? – गोदावरी.
 • बालाघाट डोंगर कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – बीड.
 • मराठवाड्यातील प्रमुख कापड निर्मिती केंद्र कोणते आहे? – औरंगाबाद.
 • देवगिरीचा (दौलताबादचा) किल्ला कोणत्या डोंगरात आहे? – अजंठा रांगा.
 • गोदावरी व भीमा नदीना वेगळे करणारी रांग कोणती? – हरिषचंद्र-बालाघाट.
 • बालाघाट व अजंठा रांगांच्या दरम्यान कोणत्या नदीचे खोरे आहे? – गोदावरी.
 • महाराष्ट्रात अत्यल्प खनिजे कोणता भागात मिळतात? – मराठवाडा.
 • पैठण्या कोणत्या ठिकाणी बनतात? – पैठण.
 • मराठवाड्यात कोणत्या जिल्ह्यात अधिक तेल गिरण्या आहेत? – उस्मानाबाद.
 • यावल घराण्याची राजधानी कोणती होती? – देवगिरी.
 • सर्वात कमी जंगल असलेला जिल्हा? – बीड.
 • औरंगजेबाची समाधी कोठे आहे? – खुलताबाद.
 • कोणत्या जिल्ह्यात भुईमुगाचे सर्वाधिक उत्पादन होते? – उस्मानाबाद.
 • महाराष्ट्राची दक्षिण गंगा कोणती? – गोदावरी.
 • ज्ञानेश्वर सागर राष्ट्रीय उद्यान कोठे आहे? – पैठण, औरंगाबाद.
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.