विज्ञान विषयातील महत्वाची सूत्रे

 

विज्ञान विषयातील महत्वाची सूत्रे

 1. सरासरी चाल = कापलेले एकूण अंतर (s) / लागलेला एकूण वेळ (t)
 2. त्वरण = अंतिम वेग (v) – सुरवातीचा वेग (u) / लागलेला वेळ (t)
 3. बल = वस्तुमान * त्वरण
 4. गतिज ऊर्जा = 1/2mv2
 5. स्थितीज ऊर्जा = mgh
 6. आरशाचे सूत्र = 1/आरशापासून वस्तूचे अंतर(u) + 1/आरशापासून प्रतिमेचे अंतर(v) = 1/नाभीय अंतर (f) = 2/ वक्रता त्रिजा
 7. विशालन (m) = प्रतिमेचा आकार (q) / वस्तूचा आकार (p) = -v/u
 8. सममूल्यभार = रेणूवस्तूमान / आम्लारिधर्मता
 9. प्रसामान्यता (N) = द्रव्याचे ग्रॅम मधील वजन / ग्रॅम सममूल्यभार * लीटरमधील आकारमान
 10. रेणुता (M) = द्रव्याचे ग्रॅम मधील वजन / द्राव्याचे रेणूवस्तूमान * लीटरमधील आकारमान
 11. प्रसामान्यता समीकरण = आम्लद्रावणाची प्रसामान्यता * आकारमान = आम्लरी द्रावणाची प्रसामान्यता * आकारमान
 12. द्राव्याचे एक लीटर मधील वजन = प्रसामान्यता * ग्रॅम सममूल्यभार
 13. दोन बिंदूमधील विभवांतर = कार्य / प्रभार
 14. विद्युतधारा = विद्युतप्रभार / काळ
 15. वाहनाचा रोध (R) = विभवांतर (V) / विद्युतधारा (I)
 16. समुद्राची खोली = ध्वनीचा पाण्यातील वेग * कालावधी / 2
 17. ध्वनीचा वेग = अंतर / वेळ
 18. पदार्थाने शोषलेली उष्णता = पदार्थाचे वस्तुमान * विशिष्ट उष्माधारकता * तापमानातील वाढ
 19. पदार्थाने गमावलेली उष्णता = पदार्थाचे वस्तुमान * विशिष्ट उष्माधारकता * तापमानातील घट
 20. उष्णता विनिमयाचे तत्व = उष्ण वस्तूने गमावलेली उष्णता = थंड वस्तूने ग्रहण केलेली उष्णता
 21. ओहमचा नियम = I = V / R
 22. विद्युतप्रभार = विद्युतधारा * काल
 23. कार्य = विभवांतर * विद्युतप्रभार
You might also like
2 Comments
 1. Ashu says

  Good knowledge

 2. nitin says

  hi

Leave A Reply

Your email address will not be published.