संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या आंतरराष्ट्रीय संस्था

संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या आंतरराष्ट्रीय संस्था

1. जागतिक अन्न व कृषी संघटना (IFO) :

 • जागतिक अन्न कार्यक्रम राबविण्याच्या उद्देशाने ही संस्था स्थापन करण्यात आली.
 • या संघटनेची स्थापना सन 1945 मध्ये करण्यात आली आणि या संस्थेने कार्यालय रोम (ग्रीक) येथे आहे.

2. जागतिक अणुशक्ती अभिकरण (IAA) :

 • जागतिक अणू कार्यक्रमावर नियंत्रण ठेवणे आणि शांततापूर्ण कार्यक्रमाकरिता अणुशक्ती कार्यक्रम राबविणे.
 • या उद्देशाने संस्थेची सन 1957 मध्ये स्थापना करण्यात आली.
 • या संस्थेचे कार्यालय व्हिएन्ना (ऑस्ट्रिया) येथे आहे.

3. आंतरराष्ट्रीय विकास संघटना :

 • जागतिक विकासाचा कार्यक्रम राबविण्याच्या उद्देशाने ही सन 1960 मध्ये ही संस्था स्थापन करण्यात आली.
 • या संस्थेचे कार्यालय वॉशिंग्टन (अमेरिका) येथे आहे.

4. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO) :

 • जागतिक कामगाराचे प्रश्न सोडविण्याच्या उद्देशाने सन 1919 मध्ये ही संघटना स्थापन करण्यात आली आहे.
 • या संघटनेचे कार्यालय जिनिव्हा (स्वत्झर्लंड) येथे आहे.

5. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) :

 • आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील समतोल विकासाला हातभार लावण्याच्या उद्देशाने सन 1945 मध्ये या संघटनेची स्थापना करण्यात आली.
 • ही संघटना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी सभासद राष्ट्रांकडून मिळणार्‍या वर्गणीतून आपले भांडवल उभे करते आणि सभासद राष्ट्रांना अडचणीच्या वेळी अल्प मुदतीचे कर्ज देऊन आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील समतोल साधण्यास मदत करते.
 • या संस्थेचे कार्यालय वॉशिंग्टन (अमेरिका) येथे आहे.

6. संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, शास्त्रीय अनई सांस्कृतिक संघटना (UNESCO) :

 • जागतिक शैक्षणिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम राबविण्याच्या उद्देशाने सन 1946 मध्ये या संघटनेची स्थापना करण्यात आली आहे.
 • या संघटनेचे कार्यालय पॅरिस (फ्रान्स) येथे आहे.

7. जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) :

 • जागतिक स्तरावर सार्वजनिक आरोग्य विषयक कार्यक्रम राबविण्याच्या उद्देशाने सन 1948 मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेची स्थापना करण्यात आली.
 • या संघटनेचे कार्यालय जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड) येथे आहे.

8. संयुक्त राष्ट्र आंतरराष्ट्रीय बालकासाठीचा अनुशासन निधी (UNICEF) :

 • बालकांच्या सर्वागिण विकासाकरिता जागतिक स्तरावर कार्यक्रम राबविण्याच्या उद्देशाने सन 1946 मध्ये ही संघटना स्थापन करण्यात आली.
 • या संघटनेचे कार्यालय न्यूयॉर्क (अमेरिका) येथे आहे.

9. संयुक्त राष्ट्र औधोगिक विकास संघटना (UNIDO) :

 • विकसनशील राष्ट्रांना औधोगिककरणास मदत करणे व संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या औधोगिक प्रोत्साहन कार्यक्रमाचे सुसूत्रीकरण करण्याच्या उद्देशाने सन 1967 मध्ये या संघटनेची स्थापना करण्यात आली.
 • या संघटनेचे कार्यालय व्हिएन्ना (ऑस्ट्रिया) आहे.

10. संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधी (UNFPA) :

 • जागतिक लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत कार्यक्रम राबविण्याच्या उद्देशाने ही संघटना सन 1967 स्थापन करण्यात आली.
 • या संघटनेचे कार्यालय न्यूयॉर्क (अमेरिका) येथे आहे.

11. जागतिक व्यापर संघटना (WTO) :

 • जागतिक व्यापारात सुसूत्रीकरण आणण्याच्या उद्देशाने सन 1995 मध्ये ही संघटना स्थापन करण्यात आली.
 • या संघटनेचे कार्यालय जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड) येथे आहे.

12. जागतिक बँक (WORLD BANK) :

 • सन 1944 साली ब्रिटनवूड परिषदेतील निर्णयानुसार ही बँक सन 1945 मध्ये स्थापन करण्यात आली.
 • जागतिक बँकेच्या सभासद राष्ट्रांना पुनर्रचना व विकासाच्या कार्यासाठी दीर्घ मुदतीचे कर्ज देणे हा या बँक स्थापनेमागील महत्वाचा उद्देश आहे.
 • या बँकेचे मुख्यालय वॉशिंग्टन (अमेरिका) येथे आहे.  

13. इंटरपोल (INTERPOL) :

 • आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारांविरुद्धच्या कामात विविध राष्ट्रांतील पोलीस दलात परस्परांना सहकार्य व समन्वय साधण्याच्या उद्देशाने ही संघटना स्थापन करण्यात आली आहे.
 • स्थापना : सन 1923
 • मुख्यालय : लेपान्स (लियोना)

14. रेडक्रॉस (REDCROSS) :

 • युद्ध भूकंप, वादळ आणि आपत्कालीन स्थितीमध्ये शांतता व प्रस्तापित करणे आणि आपदग्रस्तांना मदत पोहचविण्याच्या उद्देशाने हेन्री ज्यूनाट यांनी ही संघटना स्थापन केली आहे.
 • स्थापना : 1983
 • मुख्यालय : जिनिव्हा. भारतात या संस्थेचे अध्यक्ष भारताचे तात्कालिन राष्ट्रपती असतात.

15. जागतिक मानवी हक्क संस्था (अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल) :

 • ब्रिटिश वकील बिटर बेरेन्स यांनी पुढाकार घेवून मूलभूत मानवी हक्क अबाधित राहण्यासाठी झगडणारी आंतरराष्ट्रीय संघटना स्थापन केली.
 • या संघटनेचे 160 हून अधिक देश सभासद आहेत.
 • मानवी हक्क प्रस्थापित करण्याकरीता ही संस्था कार्य करते.
 • स्थापना : 18 मे 1961
 • मुख्यालय : लंडन
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.