Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2020

महाराष्ट्रातील महत्वाच्या संस्था

 

महाराष्ट्रातील महत्वाच्या संस्था

संस्था ठिकाण/शहरे
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (NEERI) नागपूर
पशू व मस्य विज्ञान विद्यापीठ नागपुर
पंचतारांकित औद्योगिक वसाहती बुटीबोरी (नागपुर)
शासकीय मध्यवर्ती संग्रहालय नागपुर
महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मुख्यालय अकोला
पाणी व जमीन व्यवस्थापन संस्था औरंगाबाद
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था – (MERI) नाशिक
महाराष्ट्रातील सोने शुध्दीकरण करखाना शिरपूर (धुळे)
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ मुख्यालय पुणे
महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ मुंबई
महात्मा फुले वस्तुसंग्रहालय पुणे
नॅशनल डीफेन्स अकादमी खडकवासला (पुणे)
राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाळा (NCL) पुणे
फिल्म अँड टेलिव्हीजन इन्स्टिट्यूट पुणे
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ पुणे
राष्ट्रीय विषाणू संस्था पुणे
महाराष्ट्र विकास प्रशासन प्राधिकरण (यशदा) पुणे

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World