Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2020

भारतीय वाद्य व वादक

भारतीय वाद्य व वादक

शहनाई बिस्मिल्ला खान, अली अहमद हुसेन
व्हायोलीन व्ही.जी.जोग, गजाननराव जोशी, अरविंद मफतलाल, प्रा. एल.सुब्रमण्यम, बालु स्वामीदिक्षित
सरोद उस्ताद अमजदअली खाँ, अल्ताउद्दीन खाँ, अलीअकबर खाँ, झरीन दारूवाला, हफिजखान
विना सदिक अली खाँ
तबला अहमद जाब तिरखाँ, अनोखेलाल, झाकीर हुसेन, पं. सामंत प्रसाद, चिन्ना बाबू, अल्लारखाँ, खामूमामा पर्वतका
संतूर पं. शिवकुमार शर्मा
सतार पं. रविशंकर, विलायत खान, बुधादिव्य मुखर्जी, मुस्ताफा अली खान, अब्दुल हलीम जाफरखान, निखिल बॅनर्जी, रहमखाँ
बासरी पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, एन, रामानी, टी. आर. महालिंगम.
सारंगी रामनारायण, रमेश मिश्रा, मोहम्मद आसिफ

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World