संगत शब्द (बुद्धिमत्ता चाचणी) विषयी संपूर्ण माहिती

संगत शब्द (बुद्धिमत्ता चाचणी) विषयी संपूर्ण माहिती

उदा.

1. डॉक्टर : टेथास्कोप : : लोहार : ?

 • पेन
 • सुरा
 • हातोडा
 • चाकू
स्पष्टीकरण:
डॉक्टरचे साधन टेथास्कोप त्याप्रमाणे कोहारचे साधन हातोडा आहे.

2. गाय : वासरू : : घोडा : ?

 • शिंगरु
 • बछडा
 • कालवड
 • पाडस
स्पष्टीकरण:
गाईच्या पिलाला वासरू म्हणतात तर घोड्याच्या पिलास शिंगरु म्हणतात.

3. कुंभार : चाक : : लेखक : ?

 • कुंचला
 • पेन
 • स्क्रू ड्रायव्हर
 • वस्तरा
स्पष्टीकरण:
कुंभार चाकाच्या सहाय्याने मडके बनवितो. त्याप्रमाणे लेखक पेनाच्या सहाय्याने कथा लिहितो.

4. महाराष्ट्र : मुंबई : : ओरिसा : ?

 • कटक
 • भुवनेश्वर
 • कलिंगा
 • जगन्नाथपुरी
स्पष्टीकरण:
महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई तर ओरिसाची राजधानी भुवनेश्वर आहे.

5. वेळ : घड्याळ : : दिशा : ?

 • होकायंत्र
 • हायग्रोमीटर
 • सोनोमीटर
 • मोनोमीटर
स्पष्टीकरण:
दिशा दाखविण्याकरीता होकायंत्राचा उपयोग करतात.
You might also like
2 Comments
 1. gaurav kadam says

  thank you so much sir it is really helpful for us…………

 2. sonali domre says

  please send the more example.

Leave A Reply

Your email address will not be published.