Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2020

संगत शब्द (बुद्धिमत्ता चाचणी) विषयी संपूर्ण माहिती

संगत शब्द (बुद्धिमत्ता चाचणी) विषयी संपूर्ण माहिती

उदा.

1. डॉक्टर : टेथास्कोप : : लोहार : ?

 • पेन
 • सुरा
 • हातोडा
 • चाकू
स्पष्टीकरण:
डॉक्टरचे साधन टेथास्कोप त्याप्रमाणे कोहारचे साधन हातोडा आहे.

2. गाय : वासरू : : घोडा : ?

 • शिंगरु
 • बछडा
 • कालवड
 • पाडस
स्पष्टीकरण:
गाईच्या पिलाला वासरू म्हणतात तर घोड्याच्या पिलास शिंगरु म्हणतात.

3. कुंभार : चाक : : लेखक : ?

 • कुंचला
 • पेन
 • स्क्रू ड्रायव्हर
 • वस्तरा
स्पष्टीकरण:
कुंभार चाकाच्या सहाय्याने मडके बनवितो. त्याप्रमाणे लेखक पेनाच्या सहाय्याने कथा लिहितो.

4. महाराष्ट्र : मुंबई : : ओरिसा : ?

 • कटक
 • भुवनेश्वर
 • कलिंगा
 • जगन्नाथपुरी
स्पष्टीकरण:
महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई तर ओरिसाची राजधानी भुवनेश्वर आहे.

5. वेळ : घड्याळ : : दिशा : ?

 • होकायंत्र
 • हायग्रोमीटर
 • सोनोमीटर
 • मोनोमीटर
स्पष्टीकरण:
दिशा दाखविण्याकरीता होकायंत्राचा उपयोग करतात.
You might also like
2 Comments
 1. gaurav kadam says

  thank you so much sir it is really helpful for us…………

 2. sonali domre says

  please send the more example.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World