वर्तमानपत्रे व प्रकाशित स्थळे

वर्तमानपत्रे व प्रकाशित स्थळे

  • लोकमत – पुणे, औरंगाबाद, नागपूर , मुंबई
  • संचार – सोलापूर
  • सकाळ – पुणे, कोल्हापूर
  • नवाकाळ – मुंबई
  • नवभारत – नागपूर
  • नवभारत टाईम्स – मुंबई
  • ऐक्य – सातारा
  • महाराष्ट्र हेरॉल्ड पुणे
  • टाईम्स ऑफ इंडिया – मुंबई, पुणे
  • इंडियन एक्सप्रेस – मुंबई, पुणे, नागपुर
  • पुढारीकोल्हापूर
  • नवशक्तीमुंबई
  • इकॉनामिक्स टाईम्स मुंबई, पुणे
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World