वर्तमानपत्रे व प्रकाशित स्थळे

वर्तमानपत्रे व प्रकाशित स्थळे

 • लोकमत – पुणे, औरंगाबाद, नागपूर , मुंबई
 • संचार – सोलापूर
 • सकाळ – पुणे, कोल्हापूर
 • नवाकाळ – मुंबई
 • नवभारत – नागपूर
 • नवभारत टाईम्स – मुंबई
 • ऐक्य – सातारा
 • महाराष्ट्र हेरॉल्ड पुणे
 • टाईम्स ऑफ इंडिया – मुंबई, पुणे
 • इंडियन एक्सप्रेस – मुंबई, पुणे, नागपुर
 • पुढारीकोल्हापूर
 • नवशक्तीमुंबई
 • इकॉनामिक्स टाईम्स मुंबई, पुणे
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.