Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2020

महाराष्ट्रातील विविध महामंडळे

महाराष्ट्रातील विविध महामंडळे

 
स्थापनामंडळ/महामंडळाचे नावठिकाण
1961महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळमुंबई 
1960महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळमुंबई
1962महाराष्ट्र औधोगिक विकास महामंडळमुंबई
1966महाराष्ट्र राज्य औधोगिक व गुंतवणूक महामंडळमुंबई
1962महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळमुंबई
1962महाराष्ट्र राज्य लघुउधोग विकास महामंडळमुंबई
1978महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशनमुंबई
1962महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोधोग मंडळमुंबई
1957महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळपुणे
1967मराठवाडा विकास महामंडळऔरंगाबाद 
1970पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळपुणे
1970कोकण विकास महामंडळ    नवी मुंबई
1970विदर्भ विकास महामंडळ    नागपूर
1965महाराष्ट्र कृषी उधोग विकास महामंडळपुणे
1966महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोधोग महामंडळमुंबई
1971महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळनागपूर
1972महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळमुंबई
1976महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळअकोला

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World