भारतातील इतर पर्वतरांगामधील प्रमुख शिखरे

भारतातील इतर पर्वतरांगामधील प्रमुख शिखरे

  • अन्नागुडई 2695 केरळ
  • दोडाबेट्टा 2637 तामीळनाडू
  • गुरुशिखर 1722 राजस्थान
  • कळसूबाई 1646 महाराष्ट्र
  • महेंद्रगिरी 1501 ओडिसा
  • मलयगिरी 1187 ओडिसा
  • पूर्वघाट लांबी 1,097 कि.मी.
  • पश्चिम घाट लांबी 1,700 कि.मी.
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World