भारतातील आंतरराष्ट्रीय दर्जाची विमानतळे

 

भारतातील आंतरराष्ट्रीय दर्जाची विमानतळे

 • छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ : मुंबई
 • इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ : नवी दिल्ली
 • नेताजी सुभाषचंद्र बोस आंतरराष्ट्रीय विमानतळ : कोलकत्ता
 • के. कामराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ : चेन्नई
 • डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय विमानतळ : नागपूर
 • राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ : हैदराबाद
 • गोपीनाथ बारडोलाई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ : गोहाटी
 • दबोलीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ : गोवा
 • सरदार वल्लभभाई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ : अहमदाबाद
 • श्रीनगर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ : श्रीनगर
 • बंगळूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ : बंगळूर
 • मंगळूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ : मंगळूर
 • कलिकत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ : कलिकत
 • कोचीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ : कोची
 • त्रिवेंद्रम आंतरराष्ट्रीय विमानतळ : तिरूअनंतपुरम
 • देवी अहिल्याबाई होळकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ : इंदौर
 • श्री गुरु रामदासजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ : अमृतसर
 • जयपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ : जयपूर
 • वीर सावरकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ : पोर्टब्लेअर
 • कोईमतूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ : कोईमतूर
 • तिरूचिरापल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळ : तिरूचिरापल्ली
 • चौधरी चरणसिंग आंतरराष्ट्रीय विमानतळ : लखनौ
 • लालबहादुर शास्त्री आंतरराष्ट्रीय विमानतळ : वाराणशी
You might also like
1 Comment
 1. amol says

  Indira gandhi international airport located at new Delhi not in new mumai

Leave A Reply

Your email address will not be published.