Police Bharti Question Set 2

Police Bharti Question Set 2

1. BVSC : YEHX :: MRCP : ?

 1.  NJXK
 2.  LKXM
 3.  NIXK
 4.  OIVM

उत्तर : NIXK


 

2. खालीलपैकी गटात न बसणारा शब्द ओळखा?

 1.  पेटी
 2.  शेत
 3.  हॉल
 4.  खोली

उत्तर :शेत


 

3. खालीलपैकी गटात न बसणारा शब्द ओळखा?

 1.  ब्रोमीन
 2.  पारा
 3.  तांबे
 4.  चांदी

उत्तर :ब्रोमीन


 

4. 98,72,?,32,18,8

 1.  42
 2.  46
 3.  50
 4.  54

उत्तर :50


 

5. मराठी भाषेची वर्णसंख्या किती आहे?

 1.  35
 2.  20
 3.  48
 4.  56

उत्तर :48


 

6. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नंतर गादीवार कोण बसले?

 1.  राजाराम
 2.  संभाजी महाराज
 3.  बाजीराव
 4.  माधवराव

उत्तर :संभाजी महाराज


 

7. पृथ्वीवरील वातावरणामध्ये ऑक्सीजनचे प्रमाण किती टक्के असते?

 1.  30.84
 2.  20.94
 3.  18.94
 4.  21.94

उत्तर :20.94


 

8. भारतीय राज्यघटनेत किती परिशिष्टे आहेत?

 1.  10
 2.  11
 3.  12
 4.  9

उत्तर :12


 

 

9. भारतीय राज्यघटनेतील आठवे परिशिष्ट खालीलपैकी कोणत्या बाबीशी संबंधीत आहे?

 1.  केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या जबाबदार्‍या
 2.  राज्यभाषा
 3.  पंचायत राज्य
 4.  नगरपालिका

उत्तर :राज्यभाषा


 

10. भारतीय राज्यघटनेत मूलभूत कर्तव्यांच्या समावेश खालीलपैकी कोणत्या घटना दुरूस्तीन्वये करण्यात आला?

 1.  41 व्या
 2.  42 व्या
 3.  44 व्या
 4.  50 व्या

उत्तर :42 व्या


 

11. भारतामध्ये किती किती केंद्रशासित प्रदेश आहेत?

 1.  5
 2.  7
 3.  8
 4.  9

उत्तर :7


 

12. मराठी साम्राज्याचे पाचवे पेशवे कोण होते?

 1.  बालाजीराव
 2.  नारायणराव
 3.  बाजीराव
 4.  सवाई माधवराव

उत्तर :नारायणराव


 

13. भारतीय राज्यघटनेच्या खालीलपैकी कोणत्या अनुच्छेदात जीवन व व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हमीबद्दल नमूद केले आहे?

 1.  अनुच्छेद 19
 2.  अनुच्छेद 14
 3.  अनुच्छेद 22
 4.  अनुच्छेद 21

उत्तर :अनुच्छेद 21


 

14. साखर हे —– आहे?

 1.  प्रोटीन
 2.  अॅमिनो अॅसिड
 3.  व्हिटॅमिन
 4.  ओलीगोसॅकॅराईडस  

उत्तर :ओलीगोसॅकॅराईडस 


 

15. व्हिटॅमिन ‘डी’ च्या कमतरतेमुळे खालीलपैकी कोणता आजार उदभवतो?

 1.  रातआंधळेपणा
 2.  मुडदूस
 3.  अॅनेमिया
 4.  बेरीबेरी

उत्तर :मुडदूस


 

16. पूर्ण वाढ झालेल्या मानवी शरीरात एकूण हाडांची संख्या किती?

 1.  201
 2.  204
 3.  206
 4.  210

उत्तर :206


 

17. महाराष्ट्रातील स्त्री-पुरुष प्रमाण खालीलपैकी कोणते?

 1.  935
 2.  948
 3.  958
 4.  यापैकी नाही

उत्तर :यापैकी नाही


 

18. पंजाब राज्याची निर्मिती खालीलपैकी केव्हा झाली?

 1.  1 नोव्हेंबर 1966
 2.  1 डिसेंबर 1965
 3.  1 मे 1960
 4.  15 ऑगस्ट 1947

उत्तर :1 नोव्हेंबर 1966


 

19. द्रोणाचार्य पुरस्कार केव्हापासून देण्यास सुरुवात झाली?

 1.  1991
 2.  1985
 3.  1954
 4.  1960

उत्तर :1985


 

20. नुकतेच भारताचे पंतप्रधान यांनी खालीलपैकी कोणत्या देशाला भेट दिली?

 1.  चीन
 2.  नेपाळ
 3.  भुतान
 4.  बांग्लादेश

उत्तर :भुतान

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.