Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2018-2019

16 November 2018 Current Affairs In Marathi (Chalu Ghadamodi)

16 November 2018 Current Affairs In Marathi (Chalu Ghadamodi) चालू घडामोडी (16 नोव्हेंबर 2018) 'टॉक्सिक' हा ऑक्स्फर्डच्या मते 2018चा प्रातिनिधिक शब्द: जगप्रतिष्ठित ऑक्स्फर्ड शब्दकोशाने 2018चा 'वार्षिक शब्द' म्हणून 'टॉक्सिक'…