Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2018-2019

विसंगत वर्णगट (बुद्धिमत्ता चाचणी) विषयी संपूर्ण माहिती

विसंगत वर्णगट (बुद्धिमत्ता चाचणी) विषयी संपूर्ण माहिती विसंगत वर्णगटामध्ये दिलेल्या वर्णमाले पैकी एक वगळता इतर सर्व पदे एका सुत्राने जोडलेली असतात तर त्यापैकी एक पद हे त्या सुत्रापेक्षा वेगळे असते. अशा प्रकारची उदाहरणे सोडवितांना प्रथम…

अक्षर मालिका (बुद्धिमत्ता चाचणी) विषयी संपूर्ण माहिती

अक्षर मालिका (बुद्धिमत्ता चाचणी) विषयी संपूर्ण माहिती कोणतीही अक्षरमालिका सोडवितांना खालील तक्त्याचा आधार घ्यावा : 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A B C D E F G H I J K L M Z Y X W V U T S R Q P…