विरुद्धार्थी शब्द

Category: Marathi (मराठी) Published on 02 November 2015
Written by Shital Burkule Hits: 46822

विरुद्धार्थी शब्द

Must Read (नक्की वाचा):
समानार्थी शब्द
शब्द     अर्थ
तिरपा     सरळ
नम्रता    गर्विष्ठपणा
एकमत    दुमत
उदय अस्त
आशीर्वाद शाप
अधिक     उणे
धूर्त भोळा
थोर सान
अनुयायी    पुढारी
धनवंत    गरीब
निंध वंध
दोषी    निर्दोषी
दीर्घ र्हीस्व
अभिमानी    निराभिमानी
देशभक्त    देशद्रोही
अक्कलवान    बेअक्कल
दाट विरळ
अनायास सास
कृत्रिम    नैसर्गिक
सकर्मक    अकर्मक   
लोभी    निर्लोभी 
लाजरा     धीट 
साहेतुक    निर्हेतुक
हिंसा    अहिंसा
राजमार्ग    आडमार्ग
श्वास     नि:श्वास
सुर असुर
साक्षर     निरक्षर
सुरस निरस
पूर्णांक    अपूर्णांक
नि:शस्त्र    सशस्त्र
सुजाण    अजाण
गंभीर    अवखळ
सुलक्षणी कुलक्षणी
चोर    साव
सुज्ञ    अज्ञ
सुकाळ    दुष्काळ
सगुण निर्गुण
टणक    मऊ/ मृदु
चपळ    मंद
सुबोध दुर्बोध
अनीती नीती
सदैव    दुर्दैव
दुष्ट सुष्ट
स्वातंत्र्य    पारतंत्र्य
साकार    निराकार
स्वर्ग    नरक
दिन     रजनी
अध्ययन अध्यापन
स्वकीय    परकीय 
मनोरंजक कंटाळवाणे
सौंदर्य    कुरूपता
खंडन    मंडन
एकी बेकी
उघड    गुप्त
अवखळ    गंभीर
उथळ    खोल
पूर्वगामी    कर्मत
अतिवृष्टी अनावृष्टी
रणशूर     रणभिरू
माजी    आजी
शाप वर
अवनत उन्नत
तीव्र     सौम्य
शीतल तप्त, उष्ण
कंजूष उघडया
अवधान    अनावधान
प्रसन्न    अप्रसन्न
मर्द नामर्द
शंका खात्री
कृपा अवकृपा
व्दार जीत
गमन    आगमन
कल्याण        अकल्याण
ज्ञात अज्ञात
स्तुति    निंदा
वंध     निंध
सत्कर्म     दुष्कर्म
खरे खोटे
भरती    ओहोटी
स्थूल सूक्ष्म, कृश
सुसंबद्ध     असंबद्ध
हर्ष खेद
विधायक    विघातक
हानी     लाभ
संघटन विघटन
सुंदर     कुरूप
सार्थक     निरर्थक
स्वस्थ     अस्वस्थ
लठ्ठ कृश, बारीक
भरभराट र्हास
मलूल टवटवीत
सुसंगत    विसंगत
तप्त थंड
आंदी  अनादी
धर्म     अधर्म
सनाथ     अनाथ
सशक्त    अशक्त
कीर्ती    अपकीर्ती
ऐच्छिक अनैच्छिक
गुण     अवगुण
अनुकूल प्रतिकूल
उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण
यश अपयश
आरंभ अखेर
रसिक    अरसिक
उंच सखल
आवक    जावक
कमाल किमान
उच्च    नीच
आस्तिक नास्तिक
अल्पायुषी दीर्घायुषी
अर्वाचीन प्राचीन
उगवती मावळती
अपराधी निरपराधी
उपद्रवी    निरुपद्रवी
कृतज्ञ    कृतघ्न
खरेदी विक्री
गध    पध
उपयोगी निरुपयोगी
उत्कर्ष    अपकर्ष
उचित    अनुचित
जहाल    मवाळ
जमा     खर्च
चढ उतार
कर्णमधुर कर्णकर्कश
गोड कडू
कच्चा पक्का
चंचल    स्थिर
चढाई माघार
चिमुकला प्रचंड
जलद     सावकाश
तीक्ष्ण    बोथट
शक्य अशक्य
दृश्य अदृश्य
प्रेम व्देष
समता    विषमता
सफल    निष्फल
शोक    आनंद
पौर्वात्य पाश्चिमात्य
मंजूर नामंजूर
विधवा सधवा
अज्ञान सज्ञान
पोक्त अल्लड
लायक नालायक
सजातीय विजातीय
सजीव निर्जीव
सगुण    निर्गुण
साक्षर    निरक्षर
प्रकट    अप्रकट
नफा तोटा
सुशिक्षित अशिक्षित
शांत    रागीट
सुलभ    दुर्लभ
सदाचरण दुराचरण
सह्य     असह्य
सधन    निर्धन
बंडखोर शांत
संकुचित व्यापक
सुधारक    सनातनी
सुदिन    दुर्दिन
ऋणको धनको
क्षणभंगुर    चिरकालीन
आभ्राच्छादित     निरभ्र
अबोल    वाचाळ
आसक्त अनासक्त
उत्तर    प्रत्युत्तर
उपकार        अपकार
ग्राह्य     व्याज्य
घाऊक किरकोळ
अवजड    हलके
उदार    अनुदार
उतरण    चढण
जागृत    निद्रिस्त
टंचाई विपुलता
तारक    मारक
दयाळू    निर्दय
नाशवंत अविनाशी
धिटाई    भित्रेपणा
पराभव    विजय
राव रंक
रेलचेल    टंचाई
सरळ    वक्र
शाश्वत आशाश्वत
सधन    निर्धन
वियोग    संयोग
मृर्त अमृर्त
राकट नाजुक
लवचिक    ताठर
सचेतन अचेतन
वैयक्तिक सामुदायिक
सूचिन्ह दुश्चिन्ह
सुकीर्ती दुष्कीर्ती
रुचकर    बेचव
प्रामाणिक    अप्रामाणिक
लिखित लिखित
विवेकी        अविवेकी

All Latest Jobs

SPSC Recruitment 2018 For 261 Posts (Last Date : 30 April 2018)

TMC Bharti 2018 For 234 Posts (Last Date : 13 April 2018)

NCW Recruitment 2018 For 18 Posts (Last Date : 4 May 2018)

Southern Railway Recruitment 2018 For 74 Posts (Last Date : 23 April 2018)

AIIMS Recruitment 2018 For 171 Posts (Last Date : 3 May 2018)

Indian Bank Recruitment 2018 For 145 Posts (Last Date : 2 May 2018)

HAL Recruitment 2018 For 23 Posts (Last Date : Online - 1 May, Offline - 10 May 2018)

JHDC Recruitment 2018 For 452 Posts (Last Date : 16 April 2018)

MSPHC Bharti 2018 For 5 Posts (Last Date : 23 April 2018)

UPMSC Recruitment 2018 For 41 Posts (Last Date : 16 April 2018)

Airline Allied Services Limited Recruitment 2018 For 16 Posts (Last Date : 6 April 2018)

Nashik Municipal Corporation Bharti 2018 For 10 Posts (Last Date : 10 April 2018)

Akola Jilha Setu Samiti Bharti 2018 For 8 Posts (Last Date : 13 April 2018)

Kurukshetra University Recruitment 2018 For 63 Posts (Last Date : 16 April 2018)

Wardha ZP Bharti 2018 For 18 Posts (Last Date : 11 April 2018)

Nashik India Security Press Bharti 2018 For 35 Posts (Last Date : 2 May 2018)

Indian Air Force Recruitment 2018 For 145 Posts (Last Date : 29 April 2018)

WBHRB Recruitment 2018 For 1098 Posts (Last Date : between 1st to 10th day of every month)

Southern Railway Recruitment 2018 For 2650 Posts (Last Date : 11 April 2018)

MECL Bharti 2018 For 10+16 Posts (Last Date : 8 May 2018)

IRCON International Limited Recruitment 2018 For 72 Posts (Last Date 27 April 2018)

Pune Ministry of Defence Bharti 2018 For 24 Posts (Last Date : 15 May 2018)

HSSC Recruitment 2018 For 1646 Posts (Last Date : 6 May 2018)

Pune C-DAC Bharti 2018 For 89 Posts (Last Date : 15 April 2018)

NPCIL Recruitment 2018 For 216 Posts (Last Date : 18, 19 April 2018)

BIS Recruitment 2018 For 109 Posts (Last Date : 2 and 25 April 2018)

Sangli Collector Office Bharti 2018 For 25 Posts (Last Date : 5 April 2018)

Osmanabad Collector Office Bharti 2018 For 10 Posts (Last Date : 31 March 2018)

Maharashtra District Court Bharti 2018 For 8921 Posts (Last Date : 10 April 2018)

Forest Research Institute Recruitment 2018 For 98 Posts (Last Date : 21 April 2018)

Nagpur Income Tax Department Bharti 2018 (Last Date : 13 April 2018)

NABARD Consultancy Services Recruitment 2018 For Junior Consultants (26 Posts) (Last Date : 5 April 2018)

NIA Recruitment 2018 For 6 Posts (Last Date : 6 April 2018)

AIIMS Recruitment 2018 For 43 Posts (Interview Date : 5 and 6 April 2018)

Telangana Postal Circle Recruitment 2018 For 1058 Posts (Last Date : 9 April 2018)

Mumbai DFSL Bharti 2018 For 140 Posts (Last Date : 12 April 2018)

DRDO Recruitment 2018 For 12 Posts (Last Date : 14 April 2018)

MPSC Tax Assistant Bharti 2018 For 478 Posts (Last Date : 14 April 2018)

NTRO Recruitment 2018 For 62 Posts (Last Date : 14 April 2018)

Jawaharlal Nehru Port Trust Bharti 2018 For 4 Posts (Last Date : 7 April 2018)

NIOS Recruitment 2018 For 44 Posts (Last Date : 11 May 2018)

Maharashtra Maritime Board Bharti 2018 For 6 Posts (Interview Date : 16 April 2018)

MPSC Recruitment 2018 - MPSC Lipik, Tax Assistant Bharti 2018 For 862 Posts (Last Date : 11 April 2018)

Supreme Court of India Recruitment 2018 For 78 Posts (Last Date : 15 April 2018)

UPSC Recruitment 2018 For 116 Posts (Last Date : 16 April 2018)

OAVS Recruitment 2018 For 1544 Posts (Last Date : 10 April 2018)

MPSC Mahila Bal Vikas Vibhag Bharti 2018 For 45 Posts (Last Date : 9 April 2018)

Raigad DBATU Bharti 2018 For 6 Posts (Interview Date : 4 April 2018)

Pune IISER Bharti 2018 For 27 Posts (Last Date : 6 April 2018)

Mahatransco Bharti 2018 For 23 Posts (Last Date : 27 April 2018)

UPPSC Recruitment 2018 For 10738 Posts (Last Date : 16 April 2018)

BARC Recruitment 2018 For 11 Posts (Last Date : 17 April 2018)

Talegaon Dabhade Nagarparishad Bharti 2018 For 8 Posts (Last Date : 30 March 2018)

AAI Recruitment 2018 For 542 Posts (Last Date : 27 April 2018)

Bombay IIT Bharti 2018 For 21 Posts (Last Date : 4 April 2018)

Mumbai Mantralaya Bharti 2018 For 13+40 Posts (Last Date : 18 and 29 March 2018)

MPSC Forest Service Bharti 2018 For 26 Posts (Last Date : 4 April 2018)

Indian Air Force Recruitment 2018 For 54 Posts (Last Date : 10 April 2018)

IMU Recruitment 2018 For 21 Posts (Last Date : 28 April 2018)

BECIL Bharti 2018 For 131 Posts (Last Date : 9 April 2018)

Pune Cantonment Board Bharti 2018 For 77 Posts (Last Date : 7 April 2018)

माहिती मिळवा ईमेल वर

Study Material आणि नवीन नौकर्‍यांची माहिती मिळविण्यासाठी खालील माहिती भरा.

Like Our Facebook Page

Latest Users

  • ismezpivx
  • PosterCax
  • Olegnable
  • gqqcarri4728023
  • zakgoheen44471