विरुद्धार्थी शब्द

Category: Marathi (मराठी) Published on 02 November 2015
Written by Shital Burkule Hits: 39124

विरुद्धार्थी शब्द

Must Read (नक्की वाचा):
समानार्थी शब्द
शब्द     अर्थ
तिरपा     सरळ
नम्रता    गर्विष्ठपणा
एकमत    दुमत
उदय अस्त
आशीर्वाद शाप
अधिक     उणे
धूर्त भोळा
थोर सान
अनुयायी    पुढारी
धनवंत    गरीब
निंध वंध
दोषी    निर्दोषी
दीर्घ र्हीस्व
अभिमानी    निराभिमानी
देशभक्त    देशद्रोही
अक्कलवान    बेअक्कल
दाट विरळ
अनायास सास
कृत्रिम    नैसर्गिक
सकर्मक    अकर्मक   
लोभी    निर्लोभी 
लाजरा     धीट 
साहेतुक    निर्हेतुक
हिंसा    अहिंसा
राजमार्ग    आडमार्ग
श्वास     नि:श्वास
सुर असुर
साक्षर     निरक्षर
सुरस निरस
पूर्णांक    अपूर्णांक
नि:शस्त्र    सशस्त्र
सुजाण    अजाण
गंभीर    अवखळ
सुलक्षणी कुलक्षणी
चोर    साव
सुज्ञ    अज्ञ
सुकाळ    दुष्काळ
सगुण निर्गुण
टणक    मऊ/ मृदु
चपळ    मंद
सुबोध दुर्बोध
अनीती नीती
सदैव    दुर्दैव
दुष्ट सुष्ट
स्वातंत्र्य    पारतंत्र्य
साकार    निराकार
स्वर्ग    नरक
दिन     रजनी
अध्ययन अध्यापन
स्वकीय    परकीय 
मनोरंजक कंटाळवाणे
सौंदर्य    कुरूपता
खंडन    मंडन
एकी बेकी
उघड    गुप्त
अवखळ    गंभीर
उथळ    खोल
पूर्वगामी    कर्मत
अतिवृष्टी अनावृष्टी
रणशूर     रणभिरू
माजी    आजी
शाप वर
अवनत उन्नत
तीव्र     सौम्य
शीतल तप्त, उष्ण
कंजूष उघडया
अवधान    अनावधान
प्रसन्न    अप्रसन्न
मर्द नामर्द
शंका खात्री
कृपा अवकृपा
व्दार जीत
गमन    आगमन
कल्याण        अकल्याण
ज्ञात अज्ञात
स्तुति    निंदा
वंध     निंध
सत्कर्म     दुष्कर्म
खरे खोटे
भरती    ओहोटी
स्थूल सूक्ष्म, कृश
सुसंबद्ध     असंबद्ध
हर्ष खेद
विधायक    विघातक
हानी     लाभ
संघटन विघटन
सुंदर     कुरूप
सार्थक     निरर्थक
स्वस्थ     अस्वस्थ
लठ्ठ कृश, बारीक
भरभराट र्हास
मलूल टवटवीत
सुसंगत    विसंगत
तप्त थंड
आंदी  अनादी
धर्म     अधर्म
सनाथ     अनाथ
सशक्त    अशक्त
कीर्ती    अपकीर्ती
ऐच्छिक अनैच्छिक
गुण     अवगुण
अनुकूल प्रतिकूल
उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण
यश अपयश
आरंभ अखेर
रसिक    अरसिक
उंच सखल
आवक    जावक
कमाल किमान
उच्च    नीच
आस्तिक नास्तिक
अल्पायुषी दीर्घायुषी
अर्वाचीन प्राचीन
उगवती मावळती
अपराधी निरपराधी
उपद्रवी    निरुपद्रवी
कृतज्ञ    कृतघ्न
खरेदी विक्री
गध    पध
उपयोगी निरुपयोगी
उत्कर्ष    अपकर्ष
उचित    अनुचित
जहाल    मवाळ
जमा     खर्च
चढ उतार
कर्णमधुर कर्णकर्कश
गोड कडू
कच्चा पक्का
चंचल    स्थिर
चढाई माघार
चिमुकला प्रचंड
जलद     सावकाश
तीक्ष्ण    बोथट
शक्य अशक्य
दृश्य अदृश्य
प्रेम व्देष
समता    विषमता
सफल    निष्फल
शोक    आनंद
पौर्वात्य पाश्चिमात्य
मंजूर नामंजूर
विधवा सधवा
अज्ञान सज्ञान
पोक्त अल्लड
लायक नालायक
सजातीय विजातीय
सजीव निर्जीव
सगुण    निर्गुण
साक्षर    निरक्षर
प्रकट    अप्रकट
नफा तोटा
सुशिक्षित अशिक्षित
शांत    रागीट
सुलभ    दुर्लभ
सदाचरण दुराचरण
सह्य     असह्य
सधन    निर्धन
बंडखोर शांत
संकुचित व्यापक
सुधारक    सनातनी
सुदिन    दुर्दिन
ऋणको धनको
क्षणभंगुर    चिरकालीन
आभ्राच्छादित     निरभ्र
अबोल    वाचाळ
आसक्त अनासक्त
उत्तर    प्रत्युत्तर
उपकार        अपकार
ग्राह्य     व्याज्य
घाऊक किरकोळ
अवजड    हलके
उदार    अनुदार
उतरण    चढण
जागृत    निद्रिस्त
टंचाई विपुलता
तारक    मारक
दयाळू    निर्दय
नाशवंत अविनाशी
धिटाई    भित्रेपणा
पराभव    विजय
राव रंक
रेलचेल    टंचाई
सरळ    वक्र
शाश्वत आशाश्वत
सधन    निर्धन
वियोग    संयोग
मृर्त अमृर्त
राकट नाजुक
लवचिक    ताठर
सचेतन अचेतन
वैयक्तिक सामुदायिक
सूचिन्ह दुश्चिन्ह
सुकीर्ती दुष्कीर्ती
रुचकर    बेचव
प्रामाणिक    अप्रामाणिक
लिखित लिखित
विवेकी        अविवेकी

All Latest Jobs

Aurangabad NHM Bharti 2017 For 5 Posts (Last Date : 29 November 2017)

Nanded NHM Bharti 2017 For 17 Posts (Interview Date : 2 December 2017)

Dhule NHM Bharti 2017 For 9 Posts (Interview Date : 5 December 2017)

Chandrapur MSRLM Bharti 2017 For 74 Posts (Last Date : 7 December 2017)

MPSC PSI Main Exam Bharti 2017 For 322 Posts (Last Date : 5 December 2017)

Mumbai Abhyudaya Co-op Bank Bharti 2017 For 12 Posts (Last Date : 30 November 2017)

Ministry of Defence Bharti 2017 For 5 Posts (Last Date : 14 December 2017)

KMC Bharti 2017 For 139 Posts (Interview Date : 28 November 2017)

Catholic Syrian Bank Bharti 2017 For 373 Posts (Last Date : November 2017)

Kolhapur Mahanagarpalika Bharti 2017 For 4 Posts (Last Date : 4 December 2017)

Pune IIIT Bharti 2017 For 13 Posts (Interviews Date : 26 November 2017)

Bhiwandi Nizampur Mahanagarpalika Bharti 2017 For 77 Posts (Interview Date : 27 to 29 November 2017)

Staff Selection Commission Bharti 2017 For 3259 Posts (Last Date : 18 December 2017)

Dombivli Nagari Sahakari Bank Bharti 2017 For 40 Posts (Last Date : 4 December 2017)

Parbhani Jilha Rugnalaya Bharti 2017 For 2 Posts (Interviews Date : 24 November 2017)

Sangli Police Patil Bharti 2017 For 81 Posts (Last Date : 30 November 2017)

Indian Oil Corporation Limited Bharti 2017 For 470 Posts (Last Date : 26 November 2017)

Bharat Heavy Electricals Limited Bharti 2017 For 310 Posts (Interview Date : 16 December 2017)

Reserve Bank Of India Bharti 2017 For 526 Posts (Last Date : 7 December 2017)

Yavatmal Forest Department Bharti 2017 For 3 Posts (Last Date : 27 November 2017)

Indian Air Force Bharti 2017 For 132 Posts (Last Date : 16 December 2017)

Bhubaneshwar AIIMS Bharti 2017 For 927 Posts (Last Date : 25 December 2017)

Chennai Petroleum Corporation Limited Bharti 2017 For 108 Posts (Last Date : 26 November 2017)

Bangalore Metro Rail Corporation Limited Bharti 2017 For 80 Posts (Last Date : 15 December 2017)

Bank of Baroda Bharti 2017 For 427 Posts (Last Date : 5 December 2017)

Nagpur RSC Bharti 2017 For 2 Posts (Walk-in Test Date : 25 November 2017)

Vikram Sarabhai Space Centre Bharti 2017 For 153 Posts (Interview Date : 18 and 25 November 2017)

Border Security Force Bharti 2017 For 109 Posts (Interview Date : 27 Nov. to 1 Dec. 2017)

CEIL Bharti 2017 For 150 Posts (Last Date : 25 November 2017)

BPSC Bharti 2017 For 1345 Posts (Last Date : 6 December 2017)

State Police Complaint Authority Bharti 2017 For 2 Posts (Interview Date : 27 November 2017)

Navoday Vidyalay Samiti Bharti 2017 For 683 Posts (Last Date : 13 December 2017)

Thane MBMC Bharti 2017 For 1 Post (Interview Date : 29 November 2017)

Thane Mahanagarpalika Bharti 2017 For 12 Posts (Last Date : 24 November 2017)

Washim Zilla Parishad Bharti 2017 For 8 Posts (Last Date : 24 November 2017)

Solapur Police Patil Bharti 2017 (Last Date : 24 November 2017)

Gondia UMED Bharti 2017 For 57 Posts (Last Date : 24 November 2017)

Maharashtra CIDCO Bharti 2017 For 57 Posts (Last Date : 27 November 2017)

Engineers India Limited Bharti 2017 For 229 Posts (Last Date : 28 November 2017)

Nagpur Moil Limited Bharti 2017 For 16 Posts (Last Date : 8 December 2017)

IBPS Specialist Officer Bharti 2017 For 1315 Posts (Last Date : 27 November 2017)

Food Corporation of India Bharti 2017 For 380 Posts (Last Date : 4 December 2017)

UP Indian Postal Circle Bharti 2017 For 5314 Posts (Last Date 29 November 2017)

Bharat Electronics Limited Bharti 2017 For 26 Posts (Last Date : 25 November 2017)

Banglore Rail Wheel Factory Bharti 2017 For 192 Posts (Last Date : 29 November 2017)

Hindustan Copper Limited Bharti 2017 For 129 Posts (Last Date : 30 November 2017)

Central Railway Bharti 2017 For 2196 Posts (Last Date : 30 November 2017)

Aurangabad BAMU Bharti 2017 For 16 Posts (Last Date : Off. 30 Nov. On. 8 Dec. 2017)

Satish Dhawan Space Centre Bharti 2017 For 30 Posts (Last Date : On. 17 Nov. and Off. 27 Nov. 2017)

North Western Railway Bharti 2017 For 1164 Posts (Last Date : 29 November 2017)

National Company Law Tribunal Bharti 2017 For 21 Posts (Last Date : 27 November 2017)

Maharashtra Maritime Board Bharti 2017 For 3 Posts (Last Date : 27 November 2017)

माहिती मिळवा ईमेल वर

Study Material आणि नवीन नौकर्‍यांची माहिती मिळविण्यासाठी खालील माहिती भरा.

Login Box

Or sign in with your account on:

Not a member yet? Register

Like Our Facebook Page

Latest Users

  • Karankoli
  • SS8831
  • Ashmira29
  • Alpesh96
  • Alpesh