विरुद्धार्थी शब्द

Category: Marathi (मराठी) Published on 02 November 2015
Written by Shital Burkule Hits: 19787

विरुद्धार्थी शब्द

Must Read (नक्की वाचा):
समानार्थी शब्द
शब्द     अर्थ
तिरपा     सरळ
नम्रता    गर्विष्ठपणा
एकमत    दुमत
उदय अस्त
आशीर्वाद शाप
अधिक     उणे
धूर्त भोळा
थोर सान
अनुयायी    पुढारी
धनवंत    गरीब
निंध वंध
दोषी    निर्दोषी
दीर्घ र्हीस्व
अभिमानी    निराभिमानी
देशभक्त    देशद्रोही
अक्कलवान    बेअक्कल
दाट विरळ
अनायास सास
कृत्रिम    नैसर्गिक
सकर्मक    अकर्मक   
लोभी    निर्लोभी 
लाजरा     धीट 
साहेतुक    निर्हेतुक
हिंसा    अहिंसा
राजमार्ग    आडमार्ग
श्वास     नि:श्वास
सुर असुर
साक्षर     निरक्षर
सुरस निरस
पूर्णांक    अपूर्णांक
नि:शस्त्र    सशस्त्र
सुजाण    अजाण
गंभीर    अवखळ
सुलक्षणी कुलक्षणी
चोर    साव
सुज्ञ    अज्ञ
सुकाळ    दुष्काळ
सगुण निर्गुण
टणक    मऊ/ मृदु
चपळ    मंद
सुबोध दुर्बोध
अनीती नीती
सदैव    दुर्दैव
दुष्ट सुष्ट
स्वातंत्र्य    पारतंत्र्य
साकार    निराकार
स्वर्ग    नरक
दिन     रजनी
अध्ययन अध्यापन
स्वकीय    परकीय 
मनोरंजक कंटाळवाणे
सौंदर्य    कुरूपता
खंडन    मंडन
एकी बेकी
उघड    गुप्त
अवखळ    गंभीर
उथळ    खोल
पूर्वगामी    कर्मत
अतिवृष्टी अनावृष्टी
रणशूर     रणभिरू
माजी    आजी
शाप वर
अवनत उन्नत
तीव्र     सौम्य
शीतल तप्त, उष्ण
कंजूष उघडया
अवधान    अनावधान
प्रसन्न    अप्रसन्न
मर्द नामर्द
शंका खात्री
कृपा अवकृपा
व्दार जीत
गमन    आगमन
कल्याण        अकल्याण
ज्ञात अज्ञात
स्तुति    निंदा
वंध     निंध
सत्कर्म     दुष्कर्म
खरे खोटे
भरती    ओहोटी
स्थूल सूक्ष्म, कृश
सुसंबद्ध     असंबद्ध
हर्ष खेद
विधायक    विघातक
हानी     लाभ
संघटन विघटन
सुंदर     कुरूप
सार्थक     निरर्थक
स्वस्थ     अस्वस्थ
लठ्ठ कृश, बारीक
भरभराट र्हास
मलूल टवटवीत
सुसंगत    विसंगत
तप्त थंड
आंदी  अनादी
धर्म     अधर्म
सनाथ     अनाथ
सशक्त    अशक्त
कीर्ती    अपकीर्ती
ऐच्छिक अनैच्छिक
गुण     अवगुण
अनुकूल प्रतिकूल
उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण
यश अपयश
आरंभ अखेर
रसिक    अरसिक
उंच सखल
आवक    जावक
कमाल किमान
उच्च    नीच
आस्तिक नास्तिक
अल्पायुषी दीर्घायुषी
अर्वाचीन प्राचीन
उगवती मावळती
अपराधी निरपराधी
उपद्रवी    निरुपद्रवी
कृतज्ञ    कृतघ्न
खरेदी विक्री
गध    पध
उपयोगी निरुपयोगी
उत्कर्ष    अपकर्ष
उचित    अनुचित
जहाल    मवाळ
जमा     खर्च
चढ उतार
कर्णमधुर कर्णकर्कश
गोड कडू
कच्चा पक्का
चंचल    स्थिर
चढाई माघार
चिमुकला प्रचंड
जलद     सावकाश
तीक्ष्ण    बोथट
शक्य अशक्य
दृश्य अदृश्य
प्रेम व्देष
समता    विषमता
सफल    निष्फल
शोक    आनंद
पौर्वात्य पाश्चिमात्य
मंजूर नामंजूर
विधवा सधवा
अज्ञान सज्ञान
पोक्त अल्लड
लायक नालायक
सजातीय विजातीय
सजीव निर्जीव
सगुण    निर्गुण
साक्षर    निरक्षर
प्रकट    अप्रकट
नफा तोटा
सुशिक्षित अशिक्षित
शांत    रागीट
सुलभ    दुर्लभ
सदाचरण दुराचरण
सह्य     असह्य
सधन    निर्धन
बंडखोर शांत
संकुचित व्यापक
सुधारक    सनातनी
सुदिन    दुर्दिन
ऋणको धनको
क्षणभंगुर    चिरकालीन
आभ्राच्छादित     निरभ्र
अबोल    वाचाळ
आसक्त अनासक्त
उत्तर    प्रत्युत्तर
उपकार        अपकार
ग्राह्य     व्याज्य
घाऊक किरकोळ
अवजड    हलके
उदार    अनुदार
उतरण    चढण
जागृत    निद्रिस्त
टंचाई विपुलता
तारक    मारक
दयाळू    निर्दय
नाशवंत अविनाशी
धिटाई    भित्रेपणा
पराभव    विजय
राव रंक
रेलचेल    टंचाई
सरळ    वक्र
शाश्वत आशाश्वत
सधन    निर्धन
वियोग    संयोग
मृर्त अमृर्त
राकट नाजुक
लवचिक    ताठर
सचेतन अचेतन
वैयक्तिक सामुदायिक
सूचिन्ह दुश्चिन्ह
सुकीर्ती दुष्कीर्ती
रुचकर    बेचव
प्रामाणिक    अप्रामाणिक
लिखित लिखित
विवेकी        अविवेकी

All Latest Jobs

Mumbai Port Trust Bharti 2017 For 03 Posts (Last Date : 24 Jan 2017)

Indian Army NCC Bharti 2017 For 54 Posts (Last Date : 15 Feb 2017)

CRPF Constables Bharti 2017 For 2945 Posts (Last Date : 01 March 2017)

SBI Medical Officers Bharti 2017 For 44 Posts (Last Date : 06 Feb 2017)

Ordnance Factory Bharti 2017 For 6948 Posts (Last Date : 07 Feb 2017)

Syndicate Bank Bharti 2017 For 140 Posts (Last Date : 25 Jan 2017)

NDA & Naval Academy Examination 2017 For 390 Posts (Last Date : 10 Feb 2017)

Pune IISER Bharti 2017 For 04 Posts (Last Date : 27 Jan 2017)

Nagpur Metro Rail Corporation Bharti 2017 For 20 Posts (Last Date : 06 Feb 2017)

Assam Rifles Bharti 2017 For 705 Posts (Last Date : 04 Feb 2017)

Airline Allied Services Ltd Bharti 2017 For 17 Posts (Last Date : 03 Feb 2017)

South Indian Bank Bharti 2017 For 537 Posts (Last Date : 27 Jan 2017)

Indian Oil Limited Bharti 2017 For 418 Posts (Last Date : 13 Feb 2017)

Intelligent Communication Systems Bharti 2017 For 40 Posts (Last Date : 19 Jan 2017)

Pune C-DAC Bharti 2017 For 97 Posts (Last Date : 26 Jan 2017)

Goa Shipyard Ltd Bharti 2017 For 105 Posts (Last Date : 30 Jan 2017)

National Investigation Agency Bharti 2017 For 111 Posts (Last Date : 23 Jan 2017)

New Mumbai Commisioner Officer's Bharti 2017 For 05 Posts (Last Date : 27 Jan 2017)

Maharashtra Agriculture Competitiveness Project Bharti 2017 For 11 Posts (Last Date : 25 Jan 2017)

MPSC State Excise Sub Inspector Bharti 2017 For 300 Posts (Last Date : 02 Feb 2017)

NTPC Bharti 2017 For 120 Posts (Last Date : 31 Jan 2017)

Satara District Central Co operative Bank Limited Bharti 2017 For 376 Posts (Last Date : 06 Feb 2017)

Centre For Railway Information System Bharti 2017 For 54 Posts (Last Date : 08 Feb 2017)

Brihanmumbai Municipal Corporation Drivers Bharti 2017 For 133 Posts (Last Date : 09 Feb 2017)

Pune Mahanagar Parivahan Mandal Bharti 2017 For 8040 Posts (Last Date : 29 Jan 2017)

Coal India Limited Bharti 2017 For 1319 Posts (Last Date : 03 Feb 2017)

MAHAGENCO Bharti 2017 For 280 Posts (Last Date : 07 Feb 2017)

BHEL Trade Apprentices Bharti 2017 For 738 Posts (Last Date : 31 Jan 2017)

Bhabha Atomic Research Centre Bharti 2017 For 99 Posts (Last Date : 31 Jan 2017)

Mumbai Naval Dockyard Fireman Bharti 2017 For 62 Posts (Last Date : 13 Feb 2017)

Pune Film and Television Institute Bharti 2017 For 20 Posts (Last Date : 20 Jan 2017)

Noida Delhi Metro Rail Corporation Bharti 2017 For 745 Posts (Last Date : 28 Jan 2017)

Chandrapur Municipal Corporation Bharti 2017 For 25 Posts (Last Date : 20 Jan 2017)

MSRTC Bharti 2017 For 14247 Posts (Last Date : 03 Feb 2017)

Gas Authority of India Limited Bharti 2017 (Last Date : 20 Jan 2017)

Central Railway Bharti 2017 For 12 Posts (Last Date : 20 Jan 2017)

Sahastra Seema Bal (SSB) Bharti 2017 For 872 Posts (Last Date : 30 Jan 2017)

Dr. PDKV Associate Professors Bharti 2016 For 42 Posts (Last Date : 03 Feb 2017)

Staff Selection Commission Bharti 2016 (Last Date : 20 Jan 2017)

Neyveli Lignite Corporation Limited Bharti 2016 For 100 Posts (Last Date : 31 Jan 2017)

Prasar Bharati Multi Tasking Staff Bharti 2016 For 33 Posts (Last Date : 23 Jan 2017)

Mumbai Port Trust Bharti 2016 For 259 Posts (Last Date : 20 Jan 2017)

BSNL Junior Telecom Officer Bharti 2016 For 2510 Posts (Last Date : 31 Jan 2017)

माहिती मिळवा ईमेल वर

Study Material आणि नवीन नौकर्‍यांची माहिती मिळविण्यासाठी खालील माहिती भरा.

Login Box

Or sign in with your account on:

Not a member yet? Register

Like Our Facebook Page

Latest Users

  • wadhane
  • drgondakemahendra@gmail.com
  • igiqejiq
  • ranjitBsontake
  • Chavanakash