विरुद्धार्थी शब्द

Category: Marathi (मराठी) Published on 02 November 2015
Written by Shital Burkule Hits: 30787

विरुद्धार्थी शब्द

Must Read (नक्की वाचा):
समानार्थी शब्द
शब्द     अर्थ
तिरपा     सरळ
नम्रता    गर्विष्ठपणा
एकमत    दुमत
उदय अस्त
आशीर्वाद शाप
अधिक     उणे
धूर्त भोळा
थोर सान
अनुयायी    पुढारी
धनवंत    गरीब
निंध वंध
दोषी    निर्दोषी
दीर्घ र्हीस्व
अभिमानी    निराभिमानी
देशभक्त    देशद्रोही
अक्कलवान    बेअक्कल
दाट विरळ
अनायास सास
कृत्रिम    नैसर्गिक
सकर्मक    अकर्मक   
लोभी    निर्लोभी 
लाजरा     धीट 
साहेतुक    निर्हेतुक
हिंसा    अहिंसा
राजमार्ग    आडमार्ग
श्वास     नि:श्वास
सुर असुर
साक्षर     निरक्षर
सुरस निरस
पूर्णांक    अपूर्णांक
नि:शस्त्र    सशस्त्र
सुजाण    अजाण
गंभीर    अवखळ
सुलक्षणी कुलक्षणी
चोर    साव
सुज्ञ    अज्ञ
सुकाळ    दुष्काळ
सगुण निर्गुण
टणक    मऊ/ मृदु
चपळ    मंद
सुबोध दुर्बोध
अनीती नीती
सदैव    दुर्दैव
दुष्ट सुष्ट
स्वातंत्र्य    पारतंत्र्य
साकार    निराकार
स्वर्ग    नरक
दिन     रजनी
अध्ययन अध्यापन
स्वकीय    परकीय 
मनोरंजक कंटाळवाणे
सौंदर्य    कुरूपता
खंडन    मंडन
एकी बेकी
उघड    गुप्त
अवखळ    गंभीर
उथळ    खोल
पूर्वगामी    कर्मत
अतिवृष्टी अनावृष्टी
रणशूर     रणभिरू
माजी    आजी
शाप वर
अवनत उन्नत
तीव्र     सौम्य
शीतल तप्त, उष्ण
कंजूष उघडया
अवधान    अनावधान
प्रसन्न    अप्रसन्न
मर्द नामर्द
शंका खात्री
कृपा अवकृपा
व्दार जीत
गमन    आगमन
कल्याण        अकल्याण
ज्ञात अज्ञात
स्तुति    निंदा
वंध     निंध
सत्कर्म     दुष्कर्म
खरे खोटे
भरती    ओहोटी
स्थूल सूक्ष्म, कृश
सुसंबद्ध     असंबद्ध
हर्ष खेद
विधायक    विघातक
हानी     लाभ
संघटन विघटन
सुंदर     कुरूप
सार्थक     निरर्थक
स्वस्थ     अस्वस्थ
लठ्ठ कृश, बारीक
भरभराट र्हास
मलूल टवटवीत
सुसंगत    विसंगत
तप्त थंड
आंदी  अनादी
धर्म     अधर्म
सनाथ     अनाथ
सशक्त    अशक्त
कीर्ती    अपकीर्ती
ऐच्छिक अनैच्छिक
गुण     अवगुण
अनुकूल प्रतिकूल
उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण
यश अपयश
आरंभ अखेर
रसिक    अरसिक
उंच सखल
आवक    जावक
कमाल किमान
उच्च    नीच
आस्तिक नास्तिक
अल्पायुषी दीर्घायुषी
अर्वाचीन प्राचीन
उगवती मावळती
अपराधी निरपराधी
उपद्रवी    निरुपद्रवी
कृतज्ञ    कृतघ्न
खरेदी विक्री
गध    पध
उपयोगी निरुपयोगी
उत्कर्ष    अपकर्ष
उचित    अनुचित
जहाल    मवाळ
जमा     खर्च
चढ उतार
कर्णमधुर कर्णकर्कश
गोड कडू
कच्चा पक्का
चंचल    स्थिर
चढाई माघार
चिमुकला प्रचंड
जलद     सावकाश
तीक्ष्ण    बोथट
शक्य अशक्य
दृश्य अदृश्य
प्रेम व्देष
समता    विषमता
सफल    निष्फल
शोक    आनंद
पौर्वात्य पाश्चिमात्य
मंजूर नामंजूर
विधवा सधवा
अज्ञान सज्ञान
पोक्त अल्लड
लायक नालायक
सजातीय विजातीय
सजीव निर्जीव
सगुण    निर्गुण
साक्षर    निरक्षर
प्रकट    अप्रकट
नफा तोटा
सुशिक्षित अशिक्षित
शांत    रागीट
सुलभ    दुर्लभ
सदाचरण दुराचरण
सह्य     असह्य
सधन    निर्धन
बंडखोर शांत
संकुचित व्यापक
सुधारक    सनातनी
सुदिन    दुर्दिन
ऋणको धनको
क्षणभंगुर    चिरकालीन
आभ्राच्छादित     निरभ्र
अबोल    वाचाळ
आसक्त अनासक्त
उत्तर    प्रत्युत्तर
उपकार        अपकार
ग्राह्य     व्याज्य
घाऊक किरकोळ
अवजड    हलके
उदार    अनुदार
उतरण    चढण
जागृत    निद्रिस्त
टंचाई विपुलता
तारक    मारक
दयाळू    निर्दय
नाशवंत अविनाशी
धिटाई    भित्रेपणा
पराभव    विजय
राव रंक
रेलचेल    टंचाई
सरळ    वक्र
शाश्वत आशाश्वत
सधन    निर्धन
वियोग    संयोग
मृर्त अमृर्त
राकट नाजुक
लवचिक    ताठर
सचेतन अचेतन
वैयक्तिक सामुदायिक
सूचिन्ह दुश्चिन्ह
सुकीर्ती दुष्कीर्ती
रुचकर    बेचव
प्रामाणिक    अप्रामाणिक
लिखित लिखित
विवेकी        अविवेकी

All Latest Jobs

Uttar Pradesh Power Corporation Limited Bharti 2017 For 2662 Posts (Last Date : 12 August 2017)

Food Corporation of India Bharti 2017 For 552 Posts (Last Date : 7 and 21 August 2017)

Mumbai Western Railway Bharti 2017 For 6 Posts (Interview Date : 11 August 2017)

Reserve Bank of India Bharti 2017 For 5 Posts (Last Date : 11 August 2017)

Aurangabad Maharashtra National Law University Bharti 2017 For 13 Posts (Last Date : 10 August 2017)

Pune C-DAC Bharti 2017 For 17 Posts (Last Date : 31 July 2017)

Maharashtra Tribal Development Department Bharti 2017 For 11 Posts (Last Date : 31 July 2017)

National Technical Research Organization Bharti 2017 For 99 Posts (Last Date : 4 August 2017)

Pune CSIR-NCL Bharti 2017 For 26 Posts (Last Date : 3 August 2017)

Mumbai University Bharti 2017 For 2 Posts (Last Date : 7 August 2017)

Nagpur Water Resource Department Bharti 2017 For 11 Posts (Last Date : 27 July 2017)

Power Grid Corporation of India Limited Bharti 2017 For 38 Posts (Last Date : 9 August 2017)

Akola National Health Mission Bharti 2017 For 10 Posts (Last Date : 25 July 2017)

Jalgaon Mahatma Gandhi Shikshan Mandal Bharti 2017 For 120 Posts (Interview Date : 24, 25, 26th July 2017)

Maharashtra State Road Development Corporation Bharti 2017 For 16 Posts (Last Date : 2 August 2017)

Pune Customs Commissioner Bharti 2017 For 32 Posts (Last Date : 21 August 2017)

Pune Mahanagarpalika Bharti 2017 For 175 Posts (Last Date : 26 July 2017)

Assam Oil India Limited Bharti 2017 For 47 Posts (Last Date : 16 August 2017)

Nagpur District Tuberculosis Control Society Bharti 2017 For 4 Posts (Last Date : 2 August 2017)

Wardha Zilha Parishad Bharti 2017 For 14 Posts (Last Date : 25 July 2017)

Staff Selection Commission-SSC Recruitment 2017 For 1102 Posts (Last Date : 4 August 2017)

Amaravati Zilha Parishad Bharti 2017 For 95 Posts (Interview Date : 26 July to 2 August 2017)

Indian Army Bharti 2017 For 320 Posts (Last Date : 7 August 2017)

Nanded SRTMUN Bharti 2017 For 1 Post (Last Date : 12 August 2017)

Atomic Energy Education Society Bharti 2017 For 23 Posts (Last Date : 4 August 2017)

Pune Principal Controller of Defence Accounts Bharti 2017 For 13 Posts (Last Date : 15 Septembar 2017)

Konkan Railway Corporation Limited Bharti 2017 For 11 Posts (Last Date : 14 August 2017)

Bombay Indian Institute of Technology Bharti 2017 For 17 Posts (Last Date : 7 August 2017)

North Western Railway Bharti 2017 For 1 Post (Last Date : 25 July 2017)

Nanded NUHM Bharti 2017 For 25 Posts (Interview Date : 28, 29, 31 July and 1 August 2017)

Parliament of India Bharti 2017 For 31 Posts (Last Date : 9 August 2017)

Mumbai NIRRH Bharti 2017 For 3 Posts (Last Date : 17, 21 July and 18 August 2017)

Indian Space Research Organisation Bharti 2017 For 313 Posts (Last Date : 31 July 2017)

Air India Cabin Crew Bharti 2017 For 400 Posts (Last Date : 1 August 2017)

Mumbai Indian Postal Department Bharti 2017 For 16 Posts (Last Date : 3 August 2017)

Maharashtra Postal Circle Bharti 2017 For 6 Posts (Last Date : 28 August 2017)

Union Public Service Commission Bharti 2017 For 53 Posts (Last Date : 27 July 2017)

Government of Maharashtra AHD Bharti 2017 For 138 Posts (Last Date : 26 July 2017)

Pune State Co-operative Election Authority Bharti 2017 For 30 Posts (Last Date : 24 July 2017)

Institute of Banking Personnel Selection Bharti 2017 For 14192 Posts (Last Date : 1 August 2017)

Mazagon Dock Shipbuilders Limited Bharti 2017 For 30 Posts (Last Date : 27 July 2017)

Center for Marine Living Resources and Ecology Bharti 2017 For 45 Posts (Last Date : 26 July 2017)

Food Safety and Standards Authority of India Bharti 2017 For 13 Posts (Last Date : 24 July 2017)

Catholic Syrian Bank Bharti 2017 For 154 Posts (Last Date : 26 July 2017)

Akola Dr. Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth Bharti 2017 (Last Date : 25 July 2017)

Visakhapatnam Eastern Naval Command Naval Base Bharti 2017 For 205 Posts (Last Date : 25 July 2017)

National Highway Authority of India Bharti 2017 For 40 Posts (Last Date : 31 July 2017)

माहिती मिळवा ईमेल वर

Study Material आणि नवीन नौकर्‍यांची माहिती मिळविण्यासाठी खालील माहिती भरा.

Login Box

Or sign in with your account on:

Not a member yet? Register

Like Our Facebook Page

Latest Users

  • aryajay858@gmail.com
  • Pranita kalbande
  • ketan21
  • LarrySkymn
  • janhvipatil1997@gmail.com