वाक्य पृथक्करण व त्याचे प्रकार

Category: Marathi (मराठी) Published on 24 October 2015
Written by Shital Burkule Hits: 17022

वाक्य पृथक्करण व त्याचे प्रकार

Must Read (नक्की वाचा):
काळ व त्याचे प्रकार
 • पृथक म्हणजे वेगळे किंवा सुटे करणे असा होतो आणि वाक्यापृथक्करण म्हणजे वाक्यातील भाग वेगळा करून दाखविणे.

 • वाक्य:

उद्देश विभाग (उद्देशांग)

विधेय विभाग (विधेयांग)

1) उद्देश (कर्ता)

1) कर्म व कर्म विस्तार

2) उद्देश विस्तार

2) विधानपूरक

 

3) विधेय विस्तार

 

4) विधेय (क्रियापद)

उद्देश विभाग/ उद्देशांग :

1 ) उद्देश (कर्ता)

 • वाक्य ज्याच्या विषयी माहिती सांगते तो वाक्याचा कर्ता असतो. क्रियापदातील धातुला णारा, णारे, णारी, हे प्रत्यय जोडून कोण / काय ने प्रश्न विचारल्यास उत्तर कर्ता येते.

 

उदा.    

 1. रामुचा शर्ट फाटला. (फाटणारे काय/कोण?)

 2. रामरावांचा कुत्रा मेला. (मरणारे कोण/काय?)

 3. मोगल साम्राज्याचा अंत झाला. (होणारे-कोण/काय?)

 4. रामुच्या घराचा दरवाजा उघडला. (उघडणारे कोण/काय?)

 • वरील वाक्यात शर्ट, कुत्रा, अंत, दरवाजा हे उद्देश (कर्ता) आहेत.

2) उद्देश विस्तार

 • कर्त्याविषयी माहिती सांगणारे शब्द जर कर्त्यापूर्वी असतील. तर अशा शब्दांना उद्देश विस्तारात लिहावे.

उदा.    

 1. शेजारचा रामु धपकन पडला.

 2. नियमित अभ्यास करणारे विधार्थी पास होतात.

 विधेय विभाग/ विधेयांग :

 • वाक्यात ज्यांच्यावर क्रिया घडते ते कर्म असते म्हणजेच क्रिया सोसणारे कर्म असते.

उदा.    

 1. रामने झडाचा पेरु तोडला. (या वाक्यात तोडण्याची क्रिया पेरु वर झाली म्हणून ते कर्म).  
    
 2. गवळ्याने म्हशीची धार काढली. (या वाक्यात काढण्याची क्रिया धारेवर झाली म्हणून ते कर्म).

1) कर्म विस्तार

 • कर्मापूर्वी कर्माविषयी माहिती सांगणारा शब्द म्हणजे 'कर्म विस्तार' होय.

उदा.    

 1. रामने झाडाचा पेरु तोडला.

 2. गवळ्याने काळ्या म्हशीची धार काढली.

2) विधान पूरक

 • कर्त्याविषयी माहिती सांगणारा शब्द जर कर्त्यांनंतर आला तर ते 'विधानपूरक' असते.

उदा.    

 1. राम राजा झाला.

 2. संदीप शिक्षक आहे.

 3. शरदाच्या चांदण्यात गुलमोहर मोहक दिसतो.

 • वरील वाक्यावरुन राजा, शिक्षक, मोहक ही शब्द कर्त्याविषयी अधिक महितीसांगत आहेत म्हणून त्यांना 'विधानपूरक' असे म्हणतात.

3) विधेय विस्तार

 • क्रियापदास विधेय असे म्हणतात.

 • वाक्यात क्रियापदाविषयी माहिती सांगणार्या शब्दांचा यात समावेश होतो.

 • क्रियापदाला केव्हा/ कोठे/ कसे ने प्रश्न विचारल्यास 'विधेय विस्तार' उत्तर येते.

 • ही सर्व क्रियाविशेषणे असतात.

उदा.    

 1. कुटुंबातील सर्व व्यक्ती रविवारी वनभोजनास गेले.

 2. शरदाच्या चांदण्यात गुलमोहर मोहक दिसतो.

 3. माझा जिवलग मित्र मनीष माझे पत्र पाहताच त्वरित आला.

4) विधेय/क्रियापद

 • वाक्यातील क्रियापदाला 'विधेय' असे म्हणतात.

उदा.    

 1. रमेश खेळतो.

 2. रमेश अभ्यास करतो.

 3. रमेश चित्र काढतो.

All Latest Jobs

CICR Bharti 2018 For 4 Posts (Interview  Date : 19 January 2018)

Satara District Hospital Bharti 2018 For 2 Posts (Interview Date : 23 January 2018)

Handloom Weavers Cooperative Society Bharti 2018 For 8 Posts (Last Date : 22 January 2018)

National Highways Authority of India Bharti 2018 For 223 Posts (Last Date : 12 February 2018)

Bharat Heavy Electricals Limited Bharti 2018 For 750 Posts (Last Date : 3 February 2018)

Palghar Collector Office Bharti 2018 For 1 Post (Interview Date : 16 January 2018)

Akola PDKV Bharti 2018 For 11 Posts (Interview Date : 19 January 2018)

Mumbai Metro Rail Corporation Limited Bharti 2018 For 1 Post (Last Date : 30 January 2018)

Homi Bhabha Centre for Science Education Bharti 2018 For 4 Posts (Interview Date : 15, 23 and 24 January 2018)

Mumbai Mazagon Dock Shipbuilders Limited Bharti 2018 For 8 Posts (Last Date : 7 February 2018)

NMDC Bharti 2018 For 264 Posts (Last Date : 27 and 31 January 2018)

Bhandara NHM Bharti 2018 For 2 Posts (Interview Date : 16 January 2018)

AICTE Bharti 2018 For 44 Posts (Last Date : 25 January 2018)

Mumbai NHM Bharti 2018 For 13 Posts (Last Date : 16 January 2018)

Beed NHM Bharti 2018 For 31 Posts (Last Date : 15 January 2018)

DBSKKV Bharti 2018 For 1 Post (Last Date : 18 January 2018)

All Indian Institute of Medical Science Bharti 2018 For 700 Posts (Last Date : 25 January 2018)

Aurangabad NUHM Bharti 2018 For 47 Posts (Interview Date : 19 and 20 January 2018)

Canara Bank Bharti 2018 For 450 Posts (Last Date : 31 January 2018)

Nagpur Metro Bharti 2018 For 21 Posts (Last Date : 25 January 2018)

Mumbai Bhabha Atomic Research Centre Bharti 2018 For 19 Posts (Interview Date : 24 January 2018)

West Central Railway Bharti 2018 For 8 Posts (Last Date : 7 February 2018)

MS Warehousing Corporation Bharti 2018 For 94 Posts (Last Date : 30 January 2018)

IOCL Bharti 2018 For 58 Posts (Last Date : 20 January 2018)

Pune Mahanagarpalika Bharti 2018 For 1 Post (Last Date : 22 January 2018)

West Bengal Police Bharti 2018 For 2550 Posts (Last Date : 1 February 2018)

Nagpur Central Citrus Research Institute Bharti 2018 For 3 Posts (Interview Date : 12, 15 and 16 January 2018)

MPEDA Bharti 2018 For 40 Posts (Interview Date : 15 to 20 January 2018)

Jammu Kashmir SSB Bharti 2018 For 644 Posts (Last Date : 21 January 2018)

Heavy Engineering Corporation Limited Bharti 2018 For 169 Posts (Last Date : 12 January 2018)

Goa University Bharti 2018 For 9 Posts (Interview Date : 10, 11 and 16 January 2018)

Mumbai Police Ayukta Department Bharti 2018 For 30 Posts (Last Date : 31 January 2018)

Goa NHM Bharti 2018 For 69 Posts (Interview Date : 9 to 19 January 2018)

Amravati Tribal Development Department Bharti 2018 For 55 Posts (Last Date : 17 January 2018)

MRVC Bharti 2018 For 18 Posts (Last Date : 27 January 2018)

MPSC State Service Pre Exam Bharti 2018 For 69 Posts (Last Date : 18 January 2018)

Northern Railway Bharti 2017-18 For 3162 Posts (Last Date : 27 January 2018)

Syndicate Bank Bharti 2018 For 500 Posts (Last Date : 17 January 2018)

Indian Oil Corporation Limited Bharti 2018 For 32 Posts (Last Date : 15 January 2018)

Indira Gandhi University Bharti 2018 For 50 Posts (Last Date : 15 January 2018)

Assam CPRD Bharti 2018 For 945 Posts (Last Date : 16 January 2018)

High Court of Punjab and Haryana Bharti 2018 For 239 Posts (Last Date : 23 January 2018)

Delhi Transport Corporation Bharti 2018 For 37 Posts (Last Date : 22 January 2018)

Women Scientists Scheme Bharti 2018 For 120 Posts (Last Date : 19 January 2018)

MPPGCL Bharti 2017-18 For 19 Posts (Last Date : 15 January 2018)

Bangalore Metro Rail Corporation Limited Bharti 2017-18 For 60 Posts (Last Date : 15 January 2018)

Central Water Commission Bharti 2017-18 For 57 Posts (Last Date : On. 29 Dec. 2017 and Off. 8 Jan. 2018)

माहिती मिळवा ईमेल वर

Study Material आणि नवीन नौकर्‍यांची माहिती मिळविण्यासाठी खालील माहिती भरा.

Login Box

Or sign in with your account on:

Not a member yet? Register

Like Our Facebook Page

Latest Users

 • Laxman Shendage
 • shweta kadam
 • 74..
 • Rajchavhan
 • Ganacharya