मानवी हक्क संरक्षण कायदा : 1993 (प्रकरण 8)

Category: Human Rights (मानवी हक्क) Published on 15 July 2015
Written by Dhanshri Patil Hits: 14624
मानवी हक्क संरक्षण कायदा : 1993 (प्रकरण 8)

मानवी हक्क संरक्षण कायदा : 1993 (प्रकरण 8)

प्रकरण 8 : इतर

कलम 36 : आयोग  किंवा राज्य मानवी हक्क आयोग यांच्या अधिकारितेच्या अधीन नसणार्या बाबी

कलम 37 : विशेष अन्वेषण पथकाची स्थापना

कलम 38 : या कायद्यानुसार चांगला हेतु ठेवून केलेल्या कृतीला संरक्षण देण्यात येईल.

कलम 39 : आयोगाचा, राज्य आयोगाचा प्रत्येक सदस्य भारतीय दंड संहिता (1860 चा 45) कलम 21 नुसार लोकसेवक असल्याचे मानण्यात येईल.

कलम  40 : या कायद्यातील तरतुदी पार पाडण्यासाठी केंद्र शासनास अधिसूचनेद्वारे नियम करता येतील.

कलम  41: या कायद्यातील तरतुदी पार पाडण्यासाठी  राज्य शासनास अधिसूचनेद्वारे नियम करता येतील.

कलम 42 : हा कायदा अमलात आणताना येणार्या अडचणी दूर करण्याचे अधिकार केंद्र शासनास आहेत. त्यानुसार केंद्र शासन राजपत्रात आदेश प्रसिद्ध करील.
हा कायदा अस्तीत्वात असल्यापासून दोन वर्षांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर असा कोणताही आदेश काढता येणार नाही.

कलम 43: निरसन व व्यावृत्ती

All Latest Jobs

Chandrapur NHM Bharti 2017 For 2 Posts (Last Date : 26 December 2017)

Parbhani NHM Bharti 2017 For 1 Post (Interview Date : 21 December 2017)

Airline Allied Services Limited Bharti 2017-18 For 33 Posts (Last Date : 3 January 2018)

Mumbai Naval Dockyard Bharti 2017-18 For 16 Posts (Last Date : 2 January 2018)

DRDO Bharti 2017 For 76 Posts (Last Date : 6 January 2018)

Nashik NHM Bharti 2017 For 2 Posts (Last Date : 16 December 2017)

UPSC Bharti 2017 For 23 Posts (Last Date : 28 December 2017)

MDACS Bharti 2017 For 1 Post (Last Date : 16 December 2017)

PDCC Bank Bharti 2017 For 393 Posts (Last Date : 16 December 2017)

Indbank Merchant Banking Services Limited Bharti 2017 For 39 Posts (Last Date : 16 December 2017)

Brihanmumbai Mahanagarpalika Bharti 2017 For 115 Posts (Last Date : 26 December 2017)

NMDC Bharti 2017 For 163 Posts (Last Date : 1 January 2018)

Ahmednagar UMED Bharti 2017 For 9 Posts (Last Date : 20 December 2017)

Sangli NHM Bharti 2017 For 4 Posts (Last Date : 15 December 2017)

Wardha Grampanchayat Devli Bharti 2017 For 15 Posts (Last Date : 16 December 2017)

Belapur UMED Bharti 2017 For 2 Posts (Interview Date : 14 December 2017)

Solapur Zilha Parishad Bharti 2017 For 13 Posts (Last Date : 17 December 2017)

Palghar NHM Bharti 2017 For 38 Posts (Last Date : 15 December 2017)

Airport Authority of India Bharti 2017 For 170 Posts (Last Date : 31 December 2017)

North Central Railway Bharti 2017 For 21 Posts (Last Date : 31 December 2017)

Army Welfare Education Society Bharti 2017 For 8000 Posts (Last Date : 21 December 2017)

Hingoli Police Patil Bharti 2017 For 449 Posts (Last Date : 20 December 2017)

South Eastern Railway Bharti 2017 For 1785 Posts (Last Date : 2 January 2017)

Bhandara NHM Bharti 2017 For 35 Posts (Last Date : 15 December 2017)

Maharashtra State Security Corporation Bharti 2017 For 1000 Posts (Last Date : 20 December 2017)

Akola Zilha Parishad Bharti 2017 For 15 Posts (Last Date : 20 December 2017)

Indian Bank Bharti 2017 For 64 Posts (Last Date : 30 December 2017)

Gramin Shikshan Prasark Manadal Bharti 2017 For 49 Posts (Last Date : 20 December 2017)

National Fertilizers Limited Bharti 2017 For 39 Posts (Last Date : 27 December 2017)

Institute of Hotel Management Mumbai Bharti 2017 For 4 Posts (Last Date : 15 December 2017)

Mumbai Central Railway Bharti 2017 For 275 Posts (Last Date : 30 December 2017)

Electronic Corporation Of India Limited Bharti 2017 For 66 Posts (Last Date : 22 December 2017)

Maharashtra Indian Postal Circle Bharti 2017 For 284 Posts (Last Date : 30 December 2017)

Pune IUCAA Bharti 2017 For 8 Posts (Last Date : 7, 15 and 31 December 2017)

Cochin Shipyard Limited Bharti 2017 For 15 Posts (On. Date : 10 Dec. and Off. Date : 15 Dec. 2017)

Goa NHM Bharti 2017 For 50 Posts (Int. Date : 6 to 22 December 2017)

Pune MSRLM Bharti 2017 For 12 Posts (Last Date : 20 December 2017)

Palghar Zilha Parishad Bharti 2017 For 3 Posts (Last Date : 15 December 2017)

Nashik Mahanagarpalika Bharti 2017 For 34 Posts (Last Date : 15 December 2017)

Assam Rifles Bharti 2017 For 754 Posts (Last Date : 20 December 2017)

MPSC Bharti 2017 For 2 Posts (Last Date : 18 December 2017)

Nagpur Air India Bharti 2017 For 12 Posts (Last Date : 20 December 2017)

Power Grid Corporation Of India Limited Bharti 2017 For 88 Posts (Last Date : 21 December 2017)

Mumbai Indian Navy Bharti 2017 For 186 Posts (Last Date : 5 January 2018)

Mumbai Port Trust Bharti 2017 For 2 Posts (Last Date : 14 December 2017)

Navi Mumbai Mahanagarpalika Bharti 2017 For 49 Posts (Last Date : 15 December 2017)

Ministry of Defence Bharti 2017 For 5 Posts (Last Date : 14 December 2017)

Staff Selection Commission Bharti 2017 For 3259 Posts (Last Date : 18 December 2017)

Bharat Heavy Electricals Limited Bharti 2017 For 310 Posts (Interview Date : 16 December 2017)

Indian Air Force Bharti 2017 For 132 Posts (Last Date : 16 December 2017)

Bhubaneshwar AIIMS Bharti 2017 For 927 Posts (Last Date : 25 December 2017)

Bangalore Metro Rail Corporation Limited Bharti 2017 For 80 Posts (Last Date : 15 December 2017)

माहिती मिळवा ईमेल वर

Study Material आणि नवीन नौकर्‍यांची माहिती मिळविण्यासाठी खालील माहिती भरा.

Login Box

Or sign in with your account on:

Not a member yet? Register

Like Our Facebook Page

Latest Users

  • stevenxbic
  • kalpanagonde66@gmail.com
  • Aartu
  • umesh adayake
  • Rajnandini kolhe