केवल प्रयोगी अव्यय व त्याचे प्रकार

Category: Marathi (मराठी) Published on 12 March 2015
Written by Dhanshri Patil Hits: 20030

केवल प्रयोगी अव्यय 

आपल्या मनातील दु:ख, आश्चर्य इत्यादी भावना व्यक्त करणार्‍या शब्दांच्या केवलप्रयोगी अव्यय किंवा उद्गारवाची शब्द असे म्हणतात.

Must Read (नक्की वाचा):
सर्वनाम व त्याचे प्रकार

1. हर्षदर्शक : अहाहा, वाहवा, वा, अहा, वा-वा, ओ-हो
- उदा. अहाहा! किती सुंदर दृश्य आहे.

2. शोकदर्शक : आई ग, अगाई, हाय, हायहाय, ऊं, अं, अरेरे
- उदा. अरेरे! खूप वाईट झाले.

3. आश्चर्यदर्शक : ऑ, ओहो, अबब, अहाहा, बापरे, ओ, अरेच्या
- उदा. अबब! केवढा मोठा साप

4. प्रशंसादर्शक : छान, वाहवा, भले, शाब्बास, ठीक, फक्कड खाशी
- उदा. शाब्बास! तू दिलेले काम पूर्ण केलेस.

5. संमतीदर्शक : ठीक, जीहा, हा, बराय, अच्छा
- उदा. अछा! जा मग

6. विरोधदर्शक : छेछे, अहं, ऊं, हू, हॅट, छट, छे, च
- उदा. छे-छे! असे करू नकोस.

7. तिरस्कारदर्शक : शी, शु, शिक्क, इश्श, हुडत, हुड, फुस, हत, छत, छी
- उदा. छी! ते मला नको

8. संबोधनदर्शक : अग, अरे, अहो, ए, अगा, अगो, बा, रे
- उदा. अहो! एकलत का ?

9. मौनदर्शक : चुप, चुपचाप, गप, गुपचुप
- उदा. चुप! जास्त बोलू नको

Must Read (नक्की वाचा):
विशेषण व त्याचे प्रकार

All Latest Jobs

Akola Collector Office Bharti 2018 For 15 Posts (Last Date : 7 March 2018)

Indian Space Research Organization Bharti 2018 For 28 Posts (Last Date : 5 March 2018)

Kalyan Dombivali Municipal Corporation Bharti 2018 For 11 Posts (Interview Date : 8 March 2018)

ICMAM Bharti 2018 For 63 Posts (Last Date : 14 and 21 March 2018)

Savitribai Phule Pune University Bharti 2018 For 3 Posts (Last Date : 14 and 21 March 2018)

Mumbai RCFLtd Bharti 2018 For 154 Posts (Last Date : 8 March 2018)

Nagpur NHM Bharti 2018 For 1 Post (Last Date : 28 February 2018)

Rail Coach Factory Bharti 2018 For 195 Posts (Last Date : 19 March 2018)

Pune WRD Bharti 2018 For 15 Posts (Last Date : 15 March 2018)

Ahmednagar District Hospital Bharti 2018 For 5 Posts (Interview Date : 27 February 2018)

Mumbai DMER Bharti 2018 For 528 Posts (Last Date : 8 March 2018)

Nagpur FDCM Bharti 2018 For 39 Posts (Last Date : 2 March 2018)

Indian Oil Corporation Limited Bharti 2018 For 201 Posts (Last Date : 10 and 24 March 2018)

Uttar Pradesh Power Corporation Limited Bharti 2018 For 2779 Posts (Last Date : 13 March 2018)

Akola Zilha Parishad Bharti 2018 For 3 Posts (Last Date : 28 February 2018)

Air India Cabin Crew Bharti 2018 For 500 Posts (Last Date : 12 March 2018)

Mahila Arthik Vikas Mahamandal Bharti 2018 For 7 Posts (Last Date : 5 March 2018)

Buldhana CAIM Bharti 2018 For 32 Posts (Last Date : 28 February 2018)

Mumbai MPSPS Bharti 2018 For 9 Posts (Last Date : 6 March 2018)

Bharat Electronics Limited Bharti 2018 For 30 Posts (Last Date : 2 March 2018)

Oil and Natural Gas Corporation Limited Bharti 2018 For 17 Posts (Last Date : 1 March 2018)

Bhusawal Central Railway Bharti 2018 For 143 Posts (Last Date : 5 March 2018)

Nagpur Central Citrus Research Institute Bharti 2018 For 5 Posts (Interview Date : 27, 28 February 2018)

Bombay IIT Bharti 2018 For 7 Posts (Last Date : 28 February 2018)

CGHS Bharti 2018 For 128 Posts (Last Date : 3 March 2018)

Andhra Pradesh Postal Circle Bharti 2018 For 245 Posts (Last Date : 15 March 2018)

Pune TRTI Bharti 2018 For 8 Posts (Last Date : 10 March 2018)

Syndicate Bank Bharti 2018 For 2 Posts (Last Date : 28 February 2018)

Rajasthan High Court Bharti 2018 For 2309 Posts (Last Date : 13 March 2018)

Shamrao Vithal Co Operative Bank Limited Bharti 2018 For 30 Posts (Last Date : 28 February 2018)

Solapur University Bharti 2018 For 1 Post (Last Date : 12 March 2018)

Central Industrial Security Force Bharti 2018 For 447 Posts (Last Date : 20 March 2018)

Indian Navy Bharti 2018 For 19 Posts (Last Date : 4 March 2018)

TSPSC Bharti 2018 For 310 Posts (Last Date : 6 March 2018)

Indian Railway Bharti 2018 For 62907 Posts (Last Date : 12 March 2018)

Maharashtra Police Bharti 2018 (Last Date : 28 February 2018)

Maharashtra SRPF Bharti 2018 (Last Date : 28 February 2018)

RRB  Bharti 2018 For 26502 Post (Last Date : 5 March 2018)

Delhi Metro Rail Corporation Bharti 2018  For 1984 Post (Last Date : 26 February 2018)

East Central Railway Bharti 2018 For 1898 Post  (Last Date : 28 February 2018)

माहिती मिळवा ईमेल वर

Study Material आणि नवीन नौकर्‍यांची माहिती मिळविण्यासाठी खालील माहिती भरा.

Like Our Facebook Page

Latest Users

  • PosterCax
  • Olegnable
  • gqqcarri4728023
  • zakgoheen44471
  • alizahorne75744