अनियमित क्रियापदे व त्याचे प्रकार

Category: English (ईंग्रजी) Published on 31 January 2016
Written by Shital Burkule Hits: 3045

अनियमित क्रियापदे व त्याचे प्रकार

 • क्रियापदे दोन प्रकारची असू शकतात- नियमित किंवा अनियमित.

 • नियमित क्रियापदांना (Regular Verb) -ed हा प्रत्यय लावून त्याचे भूतकाळ (Past Tense) आणि भूतकाळ वाचक धातुसाधित (Past participle) रूप बनवितात.

मुळरूप            भूतकाळ           भूतकाळ वाचक धातुसाधित

Base Form    Past Tense     Past Perticple

walk             walked               walked     

laugh           laughed              laughed     

paint            painted              painted     
    

 • अनियमित क्रियापदांना (irregular verbs) -ed हा प्रत्यय न लावता वेगळ्या पद्धतीने भूतकाळ आणि भूतकाळ वाचक धातुसाधित (Past participle) रूप बनवितात.

मूळरूप              भूतकाळ         भूतकाळ वाचक धातुसाधित

Bass Form    Past Tense         Past Participle

sit                   sat                       sat

ring                rang                    rung

come              came                come

cut                  cut                      cut

 • अनियमित क्रियापदांचे तीन प्रकार आहेत.

1. अशी क्रियापदे ज्यांची तिन्ही रुपे एक सारखी आहेत.

जसे- (cut, cut, cut)

2. अशी क्रियापदे ज्यांची तीनपैकी दोन रुपे सारखी आहेत.

जसे- (sit - sat - sat)

3. अशी क्रियापदे ज्यांची तिन्ही रुपे भिन्न आहेत.

जसे- (Ring - rang - rung)

 

 • वर नमूद केल्याप्रमाणे अनियमित क्रियापदांची यादी तीन प्रकरात विभागून दिलेली आहे. त्यापैकी काही नियमित देखील असू शकतात. अशावेळी नियमित रूपेसुद्धा दिली आहेत.

प्रकार 1 - तिन्ही रुपे समान असलेली.

उदा.

मूलरूप                 भूतकाळ             भूतकाळ वाचक धातूसाधित

Base Form     Past Tense         Past Participle

bet                      bet                       bet

burst                  burst                    burst

cost                    cost                     cost

cut                      cut                       cut

hit                       hit                        hit

hurt                   hurt                       hurt

 

प्रकार 2 - दोन रुपे समान असलेली.

उदा.

मूळरूप                 भूतकाळ           भूतकाळ वाचक धातुसाधित

Base Form     Past Tense        Past Participle

beat                     beat                   beaten

become              become               become

bend                   bent                     bent

bleed                   bled                     bled

breed                  bred                     bred

bring                 brought               brought

build                    built                    built

 

प्रकार 3 - तिन्ही रुपे वेगवेगळी -

उदा.

मूळरूप                 भूतकाळ           भूतकाळ वाचक धातुसाधित

Base Form     Past Tense         Past Participle

be                   was/were                been

begin                 began                   begun

bite                     bit                       bitten

blow                   blew                   blown

break                 broke                 broken

 

 • खालील क्रियापदांना वैकल्पिक (alternative) भूतकाळ वाचक धातुसाधित रुपे ('en' ने शेवट होणारी आहेत) जी फक्त विशेषणाप्रमाणे वापरता येऊ शकतात.

Verb            Usual Past            Adjectival

                    Participle          Past Participle

drink               drunk                  drunken

melt               melted                  molten

prove             proved                  proven

shave             shaved                 shaven

choose            chose                chosen

 

 • तुलना करा.

    (A)                                                 (B)

He has drunk liquor.                       a drunken soldier    

The iron hs melted.                        molten iron

He has proved it.                           a proven fact.

He has shaved off his bread.        a clean-shaven face

They have sheared the sheep.      a shorn sheep.

The cloth has shrunk.                    a shrunken head    

The ship has sunk.                        a sunken ship

The clock has struck five.             a grief-stricken widow

All Latest Jobs

MPPSC Bharti 2017-18 For 106 Posts (Last Date : 8 January 2018)

Bhandara NHM Bharti 2017 For 3 Posts (Interview Date : 20 December 2017)

Hindustan Aeronautics Limited Bharti 2017-18 (Last Date : 26 December 2017)

Central Bank of India Bharti 2017-18 (Last Date : 22 December 2017)

Amravti CAIM Bharti 2017 For 2 Posts (Last Date : 21 December 2017)

GRSE Bharti 2017 For 261 Posts (Last Date : 27 December 2017)

Central Water Commission Bharti 2017-18 For 57 Posts (Last Date : On. 29 Dec. 2017 and Off. 8 Jan. 2018)

Mahila Arthik Vikas Mahamandal Bharti 2017-18 For 1 Post (Last Date : 22 December 2017)

Chandrapur NHM Bharti 2017 For 2 Posts (Last Date : 26 December 2017)

Parbhani NHM Bharti 2017 For 1 Post (Interview Date : 21 December 2017)

Airline Allied Services Limited Bharti 2017-18 For 33 Posts (Last Date : 3 January 2018)

Mumbai Naval Dockyard Bharti 2017-18 For 16 Posts (Last Date : 2 January 2018)

DRDO Bharti 2017 For 76 Posts (Last Date : 6 January 2018)

Nashik NHM Bharti 2017 For 2 Posts (Last Date : 16 December 2017)

UPSC Bharti 2017 For 23 Posts (Last Date : 28 December 2017)

MDACS Bharti 2017 For 1 Post (Last Date : 16 December 2017)

PDCC Bank Bharti 2017 For 393 Posts (Last Date : 16 December 2017)

Indbank Merchant Banking Services Limited Bharti 2017 For 39 Posts (Last Date : 16 December 2017)

Brihanmumbai Mahanagarpalika Bharti 2017 For 115 Posts (Last Date : 26 December 2017)

NMDC Bharti 2017 For 163 Posts (Last Date : 1 January 2018)

Ahmednagar UMED Bharti 2017 For 9 Posts (Last Date : 20 December 2017)

Wardha Grampanchayat Devli Bharti 2017 For 15 Posts (Last Date : 16 December 2017)

Solapur Zilha Parishad Bharti 2017 For 13 Posts (Last Date : 17 December 2017)

Airport Authority of India Bharti 2017 For 170 Posts (Last Date : 31 December 2017)

North Central Railway Bharti 2017 For 21 Posts (Last Date : 31 December 2017)

Army Welfare Education Society Bharti 2017 For 8000 Posts (Last Date : 21 December 2017)

Hingoli Police Patil Bharti 2017 For 449 Posts (Last Date : 20 December 2017)

South Eastern Railway Bharti 2017 For 1785 Posts (Last Date : 2 January 2017)

Maharashtra State Security Corporation Bharti 2017 For 1000 Posts (Last Date : 20 December 2017)

Akola Zilha Parishad Bharti 2017 For 15 Posts (Last Date : 20 December 2017)

Indian Bank Bharti 2017 For 64 Posts (Last Date : 30 December 2017)

Gramin Shikshan Prasark Manadal Bharti 2017 For 49 Posts (Last Date : 20 December 2017)

National Fertilizers Limited Bharti 2017 For 39 Posts (Last Date : 27 December 2017)

Mumbai Central Railway Bharti 2017 For 275 Posts (Last Date : 30 December 2017)

Electronic Corporation Of India Limited Bharti 2017 For 66 Posts (Last Date : 22 December 2017)

Maharashtra Indian Postal Circle Bharti 2017 For 284 Posts (Last Date : 30 December 2017)

Pune IUCAA Bharti 2017 For 8 Posts (Last Date : 31 December 2017)

Goa NHM Bharti 2017 For 50 Posts (Int. Date : 6 to 22 December 2017)

Pune MSRLM Bharti 2017 For 12 Posts (Last Date : 20 December 2017)

Assam Rifles Bharti 2017 For 754 Posts (Last Date : 20 December 2017)

MPSC Bharti 2017 For 2 Posts (Last Date : 18 December 2017)

Nagpur Air India Bharti 2017 For 12 Posts (Last Date : 20 December 2017)

Power Grid Corporation Of India Limited Bharti 2017 For 88 Posts (Last Date : 21 December 2017)

Mumbai Indian Navy Bharti 2017 For 186 Posts (Last Date : 5 January 2018)

Staff Selection Commission Bharti 2017 For 3259 Posts (Last Date : 18 December 2017)

Bharat Heavy Electricals Limited Bharti 2017 For 310 Posts (Interview Date : 16 December 2017)

Indian Air Force Bharti 2017 For 132 Posts (Last Date : 16 December 2017)

Bhubaneshwar AIIMS Bharti 2017 For 927 Posts (Last Date : 25 December 2017)

माहिती मिळवा ईमेल वर

Study Material आणि नवीन नौकर्‍यांची माहिती मिळविण्यासाठी खालील माहिती भरा.

Login Box

Or sign in with your account on:

Not a member yet? Register

Like Our Facebook Page

Latest Users

 • vinoderande
 • S J PATEL
 • Kalaskaruttam010
 • Amol April 25
 • kamlesh2151