बालकाविषयक समस्या, अधिकार आणि योजना

Category: Human Rights (मानवी हक्क) Published on 20 July 2015
Written by Dhanshri Patil Hits: 11429
बालकाविषयक समस्या, अधिकार आणि योजना

बालकाविषयक समस्या, अधिकार आणि योजना :

1. बालकांकरीता आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन अर्थकोष -1946

2. बालकांच्या हक्कांसाठीची आंतरराष्ट्रीय परिषद -1990

3. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना-1975

4. बाळसेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम -1962

5. बालकांची काळजी घेणारी केंद्रे

6. शाळापूर्व बालकांसाठी शिक्षण

7. आनंद आकृतीबांधावर आधारित एकात्मिक कुटुंबकल्यान कार्यक्रम-

8. बालकांसाठी राष्ट्रीय परितोषिक -1981

 युवा कल्याण :

1. राष्ट्रीय सेवा योजना

2. राष्ट्रीय लष्करी प्रशिक्षण संस्था

3. एन.सी.सी. शिष्यवृती योजना

4. नेहरू युवा केंद्र

5. राष्ट्रीय युवक पारितोषिक

6. युवक विकासासाठी राष्ट्रीय संस्था

7. मानवी जीवनमूल्य प्रशिक्षण कायदा

बालकामगार -

बालकामगार म्हणजे कष्टाची आनिजात जीविताला धोका उद्भवतो अशी कामे करणारी अल्पवयीन मुले होय. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने बालकामगार म्हणजे अशी अल्पवयीन व्यक्ती की जीच्यावर अकाली प्रौढत्व लादले जाते. त्यांच्या शारीरिक आणि बौद्धिक क्षमतांचा विचार न करता कमी वेतनावर कष्टप्रद कामेकरण्याची सक्ती केली जाते. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या बालकामगार विषयक समितीने असे प्रतिपादन केले आहे की, बाललोकसंख्येतील असा घटक की, ज्यास वेतन देवून कष्टप्रद कामे करण्यास भाग पाडले जाते तो बालकामगार होय. भारतीय घटनेतील कलम क्रमांक 24 मध्ये कारखान्यात किंवा धोकादायक ठिकाणी काम करणारी वयाच्या 14 वर्षाखालील व्यक्ती म्हणजे बालकामगार होय.

बालकामगर समस्येची कारणे :

1. दारिद्र्य

2. बेकारी

3. शैक्षणिक सुविधांचा अभाव

4. कौटुंबिक समस्या

5. शैक्षणिक मागासलेपणा

6. वेतन पद्धती

7. हुंडा

बालकामगार समस्येचे परिणाम :

1. बालकांचा छळ

2. मुलांच्या व्यक्तिमत्व विकासाचा अडथळा

3. बालकांचे शोषण

4. बालकांचा दुरुपयोग

बालकामगार समस्येवरील उपाय योजना :

1. घटनात्मक उपाय योजना -
भारतीय घटनेने शोषण विरूद्धचा अधिकार भारतीय नागरिकांना दिला आहे. त्यानुसार 14 वर्षाखालील मुला-मुलींना धोक्याच्या ठिकाणी काम करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

2. वैधानिक तरतुदी -

1) कंपनी कायदा 1948 नुसार 14 ते 18 वयोगटातील बालकामगारांना ओळखपत्र देणे आणि प्रत्येक दिवशी 4 1/2 तास काम देणे व रात्री 10 ते 6 या वेळेत कामावर बोलवण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

2) मळे कामगार कायदा 1951 - च्या कायद्यानुसार 12 वर्षाखालील बालकाला माळ्यास काम देण्यात मनाई करण्यात आली आहे.

3) खान कामगार कायदा -1952 खाणीत काम करणार्या कामगारांचे किमान वय 15 वर्ष असणे आवश्यक आहे.

4. बालश्रम  प्रतिबंधक आणि नियामक कायदा - 1986 या कायद्यानुसार वयाच्या 16 वर्षाच्या आतील व्यक्तींना धोकादायक उद्योगात काम करण्यास बंदो घालण्यात आली आहे.

बालकामगार विषयक राष्ट्रीय धोरण - 1987

तरतुदी :

1. 1948 आणि 1986 सालच्या  कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी.

2. एकात्मिक बालकार्यक्रमात बालकामगारांचा समावेश करण्यात यावा.

3. बालकामगार आणि त्यांच्या पालकांना साक्षर करण्यावर भर देण्यात यावा.

4. बालकामगारांना त्यांच्या व्यवसायाशी निगडीत व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात यावे.

5. या रस्त्रीय धोरणाची कार्यवाही होण्यासाठी पाठपुरावा करणे.

बालग्राम योजना :

बालकामगार संरक्षण विषयक कायदे :

1. बालश्रम कायदा : 1933

2. बाल रोजगार कायदा : 1938

3. कंपनी कायदा : 1948

4. मुले कामगार कायदा : 1951

5. खानकामगार कायदा : 1952

6. बालश्रम प्रतिबंधक आणि अधिनियम कायदा : 1986

7. बालकामगार कायदा : 1992

बालकामगार राष्ट्रीय धोरण : 1987

1. धोक्याच्या ठिकाणी कामावर न पाठविणे .

2. एकात्मिक बालविकासावर विशेष भर.

3. मुलांना व त्यांच्या पालकांना शिक्षण देणे.

4. व्यवसाय प्रशिक्षण शाळांची तरतूद करणे.

वृद्धांच्या समस्या :

1. आरोग्यविषयक समस्या

2. कुटुंबात दिली जाणारी हीन वागणूक

3. आर्थिक समस्या

4. निवारविषयक समस्या

5. स्वच्छालयाविषयक समस्या

6. पोषण आहाराविषयक समस्या

राष्ट्रीय महिला आयोग :

स्थापना : 31 जाने. 1992

मुख्यालय : दिल्ली

कार्य :

1. महिलाविषयक कायद्याची अंमलबाजवणी करण्यास सरकारला सूचना देणे.

2. महिला संरक्षणासंबंधी वेगवेगळ्या प्रकारचा शोध घेणे.

3. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, विकासासाठी प्रयत्न करणे.

4. महिला कारागृहे, सुधारगृहे, वसतिगृहे यांच्यात सुधारणा करणे.

5. न्यायलयीन खटल्यासाठी आर्थिक मदत करणे.

केंद्रीय समाजकल्याण मंडळ :

स्थापना : 1953

मुख्यालय : दिल्ली

कार्य :

1. मुले आणि विकलांग यांच्या कल्याणासंबंधी कार्य करणे.

2. सेवाभावी संस्थांना मदत करून विकार कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे.

3. दुर्गम आदिवासी भागात विकास कार्यक्रम राबविणे.

4. ग्रामीण आणि गरीब महिलांच्या विकासासाठी कामे करणे.

5. बालवाडी पोषण आहार कार्यक्रम राबविणे.

6. प्रौढ महिलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे.

7. प्रौढ महिलांसाठी कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम राबविणे.

बालकांचे अधिकार :

20 नोव्हेंबर 1989 साली संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या महासभेने पुढील अधिकार मुलांना बहाल केले.

1. मोफत शिक्षण

2. खेळ आणि मनोरंजनासाठी पुरेसा वेळ

3. स्नेह, प्रेम आणि सहानुभूती मिळविणे.

4. पुरेसे भरण, पोषण व वैद्यकीय देखभाल

5. नाव आणि राष्ट्रीयत्व

6. दुबळ्या मुलांची विशेष देखभाल

7. संकटाच्या प्रसंगी सर्वप्रथम मुलांना मदत करणे

बालकांविषयी कायदे :

बालकामगार अधिनियम     1986

1. मुलांच्या कल्याणासाठी बालगुन्हेगार अधिनियम -1958

2. बालन्यायालय अधिनियम -2000

3. प्राथमिक शिक्षण कायदा -2009

4. सुधारगृह कायदा -1897

5. बालकामगार प्रतिबंधक कायदा - 1938

6. मुंबई बालसुधार कायदा -1948

7. बालकायदा -1960

8. बालन्यायालय कायदा -1986

9. बालकामगार वेठबिगार  प्रतिबंधक कायदा -1933

All Latest Jobs

Indian Navy Bharti 2017 (Last Date : 4 June 2017)

Nagpur Maharashtra Animal and Fishery Sciences University Bharti 2017 For 29 Posts (Last Date : 17 June 2017)

CSIR Indian Institute of Chemical Biology Bharti 2017 For 34 Posts (Walk – In Interview Date : 24/30th May and 7th June 2017)

Maharashtra State rural Livelihoods Mission Bharti 2017 For 10 Posts (Last Date : 4 June 2017)

Visakhapatnam Rashtriya Ispat Nigam Limited Bharti 2017 For 233 Posts (Last Date : 31 May 2017)

Aurangabad Jilha Setu Samiti Bharti 2017 For 34 Posts (Last Date : 29 May 2017)

Ministry of Corporate Affairs Bharti 2017 For 2 Posts (Last Date : 12 June 2017)

Kolhapur Sahayadri Tiger Maharashtra Forest Bharti 2017 For 2 Posts (Last Date : 20 May 2017)

Visakh Hindustan Petroleum Corporation Limited Bharti 2017 For 60 Posts (Last Date : 8 June 2017)

Mumbai Rashtriya Chemical & Fertilizer Limited Bharti 2017 For 4 Posts (Last Date : 31 May 2017)

Maharashtra Education Service Limited Bharti 2017 For 92 Posts (Last Date : 6 June 2017)

Maharashtra State Electricity Transmission Company LimitedBharti 2017 For 19 Posts (Last Date : 6 June 2017)

Staff Selection Commission Bharti 2017 (Last Date : 16 June 2017)

MPSC Tax Assistant Bharti 2017 For 296 Posts (Last Date : 6 June 2017)

Banda Rajkiya Engineering College Bharti 2017 For 63 Posts (Last Date : 5 June 2017)

Ratnagiri Dr. Babasaheb Sawant Kokan Krushi Vidyapeeth Bharti 2017 For 4 Posts (Last Date : 12 June 2017)

Vigyan Prasar Bharti 2017 For 6 Posts (Last Date : 30 June 2017)

Bhubaneswar All India Institute of Medical Science Bharti 2017 For 1212 Posts (Last Date : 28 June 2017)

National Book Trust India Bharti 2017 For 13 Posts (Last Date : 5 June 2017)

Nashik Government of India Press Bharti 2017 For 20 Posts (Last Date : 5 June 2017)

Indore Raja Ramanna Centre for Advanced Technology Bharti 2017 For 47 Posts (Last Date : 31 May 2017)

Central Railway Bharti 2017 For 5 Posts (Last Date : 24 May 2017)

Delhi Presidents Secretariat Bharti 2017 For 12 Posts (Last Date : 25 May 2017)

Pune Sampada Sahkari Bank Bharti 2017 For 2 Posts (Last Date : 22 May 2017)

Indian Air Force Bharti 2017 For 174 Posts (Last Date : 13 June 2017)

Ircon Infrastructure & Services Limited Bharti 2017 For 20 Posts (Last Date : 9 June 2017)

Mumbai CIDCO Bharti 2017 For 26 Posts (Last Date : 19 May 2017)

Nashik Maharashtra Tribal Public School Society Bharti 2017 For 87 Posts (Last Date : 5 June 2017)

Mumbai State Bank Of India Bharti 2017 For 5 Posts (Last Date : 25 May 2017)

Kolhapur National Health Mission Bharti 2017 For 4 Posts (Last Date : 20 May 2017)

Mumbai District Central Bank Limited Bharti 2017 For 9 Posts (Last Date : 25 May 2017)

Jharkhand Staff Selection Commission Bharti 2017 For 2808 Posts (Last Date : 15 June 2017)

Chennai Teacher Recruitment Board Bharti 2017 For 1663 Posts (Last Date : 30 May 2017)

Bharat Electronics Limited Bharti 2017 For 13 Posts (Last Date : 31 May 2017)

Sindhudurg Jilha Samiti Bharti 2017 For 8 Posts (Last Date : 12 May 2017)

Kochi Southern Naval Command Bharti 2017 For 97 Posts (Last Date : 30 May 2017)

Pune Vasundhara Watershed Development Agency Bharti 2017 For 3 Posts (Last Date : 20 May 2017)

Ahmednagar Pravara Sahakari Bank Limited Bharti 2017 For 2 Posts (Last Date : 20 May 2017)

Mumbai Indian Rare Earths Limited Bharti 2017 For 20 Posts (Last Date : 18 May 2017)

All India Institute of Medical Science Bharti 2017 For 207 Posts (Last Date : 10 June 2017)

Akola Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth Bharti 2017 For 6 Posts (Last Date : 22 May 2017)

Competition Commission Of India Bharti 2017 For 23 Post (Last Date : 9 June 2017)

Pune Mahanagarpalika Bharti 2017 For 71 Posts (Last Date : 12 May 2017)

Rural Urban Shiksha Vikas Sansthan Bharti 2017 For 444 Posts (Last Date : 10 June 2017)

Nashik Currency Note Press Bharti 2017 For 43 Posts (Last Date : 31 May 2017)

Seema Suraksha Bal Bharti 2017 For 355 Post (Last Date : 4 June 2017)

Nashik Hindustan Aeronautics Limited Bharti 2017 For 500 Posts (Last Date : 15 May 2017)

Reserve Bank of India Bharti 2017 For 161 Posts (Last Date : 19 May 2017)

Sangli Medical Officer Bharti 2017 For 6 Posts (Last Date : 12 May 2017)

Central Bereau Of Investigation Bharti 2017 For 78 Post (Last Date : 31 May 2017)

Thane Mahanagarpalika Bharti 2017 For 6 Posts (Last Date : 9 May 2017)

Defence Research and Development Organisation Bharti 2017 For 23 Posts (Last Date : 19 May 2017)

Satara The Rayat Sevak Co-Operative Bank Bharti 2017 For 1 Posts (Last Date : 10 May 2017)

Pune District Education Associate Bharti 2017 For 6 Posts (Last Date : 11 May 2017)

Ballarpur National Urban Health Mission Bharti 2017 For 6 Posts (Last Date : 12 May 2017)

Border Security Force Bharti 2017 For 31 Posts (Last Date : 14 May 2017)

Mumbai Naval Dockyard Bharti 2017 For 384 Posts (Last Date : 19 May 2017)

Eastern Railway Bharti 2017 For 25 Posts (Last Date : 8 May 2017)

Mumbai Air India Limited Bharti 2017 For 4 Posts (Last Date : 2 May 2017)

Thane Mira Bhaindar Mahangarpalika Bharti 2017 For 63 Posts (Last Date : 17, 18 May 2017)

Bharat Electronics Limited Bharti 2017 For 66 Posts (Last Date : 11 May 2017)

UPSC Combined Medical Services Bharti 2017 For 710 Posts (Last Date : 19 May 2017)

Bhadravati National Urban Health Mission Bharti 2017 For 3 Posts (Last Date : 12 May 2017)

Chennai Petroleum Corporation Limited Bharti 2017 For 56 Posts (Last Date : 31 May, 6 June 2017)

Shipping Corporation of India Bharti 2017 For 35 Posts (Last Date : 15 May 2017)

Pune Gokhale Institute Bharti 2017 For 1 Post (Last Date : 15 May 2017)

MPSC Pasudhan Adhikari Bharti 2017 For 100 Posts (Last Date : 16 May 2017)

West Bengal Postal Circle Bharti 2017 For 4982 Posts (Last Date : 24 May 2017)

Maharashtra Public Service Commission Bharti 2017 For 1008 Posts (Last Date : 16 May 2017)

Bihar Public Service Commission Bharti 2017 For 1171 Posts (Last Date : 31 May 2017)

Mumbai Chanda Te Banda Planning Department Bharti 2017 For 4 Posts (Last Date : 2 May 2017)

Mumbai Maharashtra State Marathi Vishwakosh Mandal Bharti 2017 For 6 Posts (Last Date : 3 May 2017)

Bangalore Metro Rail Corporation Limited Bharti 2017 For 60 Posts (Last Date : 2 May 2017)

Powergrid Corporation Of India Limited Bharti 2017 For 13 Posts (Last Date : 20 May 2017)

Staff Selection Commission Bharti 2017 For 2221 Posts (Last Date : 15 May 2017)

Bombay Indian Institute of Technology Bharti 2017 For 10 Posts (Last Date : 1 May 2017)

Nashik Mahatma Gandhi Vidyamandir Bharti 2017 For 57 Posts (Last Date : 4 May 2017)

Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University Bharti 2017 For 23 Posts (Last Date : 20 May 2017)

Syndicate Bank Bharti 2017 For 113 Posts (Last Date : 5 May 2017)

Bengaluru National Assessment & Accreditation Council Bharti 2017 For 24 Posts (Last Date : 23 May 2017)

Indian Oil Corporation Limited Bharti 2017 For 203 Posts (Last Date : 9 May 2017)

Bank of India Bharti 2017 For 670 Posts (Last Date : 5 May 2017)

Dena Bank PO Bharti 2017 For 300 Posts (Last Date : 9 May 2017)

MPSC Jalsampada Bandhkam Vibhag Bharti 2017 For 199 Posts (Last Date : 10 May 2017)

Punjab State Power Corporation Limited Bharti 2017 For 1500 Post (Last Date : 16 May 2017)

Goa Shipyard Limited Bharti 2017 For 149 Posts (Last Date : 15, 25 May 2017)

Pune Mahanagarpalika Bharti 2017 For 12 Posts (Last Date : 3 May 2017)

Allahabad University Bharti 2017 For 517 Posts (Last Date : 12 May 2017)

National Health Systems Resource Centre Bharti 2017 For 4 Posts (Last Date : 4 May 2017)

MSRDC Superintending Engineer Bharti 2017 For 1 Post (Last Date : 3 May 2017)

National Seed Corporations Limited Bharti 2017 For 188 Posts (Last Date : 6 May 2017)

Punjab National Bank Manager Bharti 2017 For 40 Posts (Last Date : 6 May 2017)

UPSC Central Armed Police Forces Bharti 2017 For 179 Posts (Last Date : 5 May 2017)

Mazagon Dock Shipbuilders LimitedBharti 2017 For 37 Posts (Last Date : 11, 26 May 2017)

Gujarat Postal Circle Bharti 2017 For 1912 Posts (Last Date : 11 May 2017)

Mumbai Maharashtra Public Service Commission Bharti 2017 For 51 Posts (Last Date : 2 May 2017)

Pune Maharashtra Police Motor Transport Bharti 2017 For 104 Posts (Last Date : 1 May 2017)

Konkan Railway Corporation Limited Bharti 2017 For 37 Posts (Last Date : 11, 12 May 2017)

Indian Council of Medical Research Bharti 2017 For 20 Posts (1 May 2017)

Central Railside Warehouse Company Limited Bharti 2017 For 14 Posts (Last Date : 1 May 2017)

Maharashtra Postal Circle Bharti 2017 For 1789 Posts (Last Date : 6 May 2017)

Rajasthan Postal Circle Bharti 2017 For 1577 Posts (Last Date : 3 May 2017)

Bank of Baroda PO Bharti 2017 For 400 Posts (Last Date : 1 May 2017)

Madhya Pradesh Postal Circle Bharti 2017 For 1859 Posts (Last Date : 2 May 2017)

Palghar National Rural Health Mission (NRHM) Bharti 2017 For 41 Posts

National Institute Of Open Schooling (NIOS) Bharti 2017 For 39 Posts (Last 5 May 2017)

Mumbai Central Council For Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS) Bharti 2017 For 3 Posts (Last Date : 17 May 2017)

Central Reserve Police Force (CRPF) Bharti 2017 For 240 Posts (Last Date : 05 May 2017)

Intelligence Bureau Bharti 2017 For 166 Posts (Last Date : 04 May 2017)

माहिती मिळवा ईमेल वर

Study Material आणि नवीन नौकर्‍यांची माहिती मिळविण्यासाठी खालील माहिती भरा.

Login Box

Or sign in with your account on:

Not a member yet? Register

Like Our Facebook Page

Latest Users

  • Klementyna70
  • sangmesh1984
  • Dilip Damodhar
  • SDHULGANDE2015@GMAIL.COM
  • psurve